De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SLC21 : Solliciteren Solliciteren 1 : De sollicitatie-brief

Verwante presentaties


Presentatie over: "SLC21 : Solliciteren Solliciteren 1 : De sollicitatie-brief"— Transcript van de presentatie:

1 SLC21 : Solliciteren Solliciteren 1 : De sollicitatie-brief
Curriculum vitae 2 : Het sollicitatie-gesprek

2 De sollicitatie-brief
Voordat je gaat schrijven moet je nadenken over a) het doel van de brief b) de doelgroep (voor wie de brief bestemd is ) c) de situatie Jezelf onder de aandacht brengen Iemand waarbij je stage wilt lopen De communicatie gaat via een brief

3 Bij het schrijven van een brief heb je te maken met bepaalde briefconventies (afspraken); een soll.-brief wordt gekenmerkt door : a) een briefhoofd b) de datering c) de adressering d) het onderwerp e) de briefaanhef f) de bodytekst (de eigenlijke inhoud) g) de afsluiting h) de ondertekening i) de bijlagen

4 Briefhoofd. Dit zijn de gegevens van de schrijver : Voornaam of beginletters Er horen spaties tussen !!!! HOOFDLETTERS

5 Datum : actueel Datering. Hierin vermeld je Maandnaam - de plaatsnaam
- en datum Maandnaam - volledig - kleine letters Datum : actueel

6 Adressering. Dit zijn de gegevens van de persoon aan wie de brief gericht is : Eerst bedrijfsnaam dan de afdeling !!! Indien bekend altijd aangeven : Mevrouw De heer Spaties !!! Hoofdletters

7 Onderwerp. Hierin vermeld je het thema van de brief, Het is niet hetzelfde als : betreft --> dit te gebruiken als er eerder (brief- )contact geweest is

8 Briefaanhef. Hierin richt je je tot de persoon aan wie de brief gericht is, belangrijk hierbij : - is het een man of vrouw !!! - bevat de naam wel / geen voorvoegsel !!!! Geachte heer Bergen adres : P.Bergen Geachte mevrouw Lommen adres : mevrouw G.Lommen-Schaars Het eerste voorvoegsel krijgt een hoofdletter Geachte heer Van der Berg

9 Bodytekst. Dit is de eigenlijke inhoud van de brief. De bodytekst is ingedeeld in alinea’s die elk een eigen doel hebben. Alinea 1 : Je stelt jezelf voor (naam en studie), je geeft ook aan waarom je in contact wilt komen (=stage) Alinea 2 : Je vertelt meer over je opleiding, studierichting, (extra) opgedane kennis en ervaring en je verwijst naar de bijlage (=CV) Alinea 3 : Je benadrukt jouw enthousiasma, je geeft aan dat je bereid bent meer informatie te geven en eventueel de naam van een contactpersoon (=E. Kamst)

10 Afsluiting. Hiermee wordt de brief beëindigd.

11 Slotzin,afsluiting en ondertekening.
Denk aan de komma Vergeet geen handtekening!!!

12 Curriculum vitae Ook een cv bestaat uit een aantal vaste elementen - de aanduiding “ curriculum vitae” - een standaardopbouw met persoonlijke gegevens (= personalia ) - gegevens rondom gevolgde opleidingen - gegevens rondom opgedane werkervaring - hobby’s - overige (bijvoorbeeld talenkennis) - referenties, niet zo zeer bij een stage-solliciatie (bijvoorbeeld van een docent, stagebegeleider eerdere werkgever enz.)

13

14

15

16 Hoe nu verder in het kader van SLC21
- je dient een brief + cv te maken - je kunt kiezen uit een vacature op internet of een laboratorium via de BML-Reseach stagesite op Hint - bespreek je brief met iemand anders gebruik checklist - sta open voor op- en aanmerkingen - pas (eventueel) aan - Stuur digitaal naar dhr Kamst - in OWP4 : het echte sollicitatie-werk.


Download ppt "SLC21 : Solliciteren Solliciteren 1 : De sollicitatie-brief"

Verwante presentaties


Ads door Google