De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bouwstenen van het leven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bouwstenen van het leven"— Transcript van de presentatie:

1 Bouwstenen van het leven
CELLEN Bouwstenen van het leven

2 Weefselonderzoek Cel onderzoek Wijken de cellen af? Tumoren
Kanker onderzoek Biopsie Onderzoek naar het biopt Wijken de cellen af? Begrip van cellen en hun bouw + functie Locatie van de cellen, andere bouw. Tumoren Altijd slecht?

3 Nanotechnologie De inhoud van een cel Transport en werking
Deeltjes op een miljardste meter groot Organisatie niveaus?

4 Microscopie Lichtmicroscoop TEM SEM Microscopie technieken Tot 400x
Lichtgolven TEM Transmissie Electronen Microscoop. Electronen door een preparaat. Gevolgen? SEM Scanning Electronen Microscoop. Electronen kaatsen terug van het preparaat. Microscopie technieken Blz. 14 BVJ, thema 1

5 Practicum: Microscopie
In je practicummap: 1x Tekening van waterpest 1x Tekening van de rode ui 1x Tekening van zetmeelkorrels, aardappel. (met Jodiumkleuring) Zet de juiste namen bij de celonderdelen. Let op de tekenregels. Oefen met scherpstellen van de microscoop. Cylosis (celstroming)

6 Cellen Wat is een cel? Wat maakt een cel? Wat is het doel van een cel?
Bouwsteen? Structuur 4(5) rijken Wat maakt een cel? Celorganellen Wat is het doel van een cel? Functie, maar welke functie Hoe ontstaat een cel? Deling. De eerste cel komt van.....? Dierlijke cel. 1=lysosoom; 2=celmembraan; 3=mitochondrium; 4=endoplasmatisch reticulum (ER); 5=cytoplasma; 6=kernmembraan; 7=kernporie; 8=kern; 9=kernlichaampje; 10=ribosoom; 11=Golgi-systeem Extra info.

7 Celorganellen en hun functies
Celmembraan Celwand Cytoplasma Celkern Mitochondria (mitochondrium) Ribosoom Endoplasmatisch reticulum (ER) 2. 1. Inner life of a cell – Harvert Uni. 3.

8 Celorganellen en hun functies
Nucleus (celkern) Nucleolus Chromosomen Nucleaire porien Kernmembraan Kernplasma Celmembraan Fosfolipide 2x Eiwitten Transporteiwitten Koolhydraatketens Dierlijke cel

9 Celorganellen en hun functies
Golgi – apparatus Aanmaak Fosfolipide Afscheiding eiwitten buiten cel Lysosoom Gemaakt in Golgi Transport Afbraak van stoffen

10 Wat herken je nu?

11 Cellulaire transport processen
Cellen wisselen stoffen uit met de omgeving door: Diffusie Osmose Actief/passief transport Concentraties Eigenlijk altijd bij vloeistoffen. 95ml water en 5ml limonade Dan is de concetratie limonade 5ml tenopzichte van de totale 100 ml. g/l Ppm (0,00001%)

12 Diffusie Diffusie is de verplaatsing van een stof van een hoge concentratie naar een lage concentratie, tot op beide plekken de concentratie gelijk is. Hoe ontstaat die verplaatsing dan? Brownian movement, beweging van moleculen Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de beweging

13 Diffusie Diffusiesnelheid Osmose Meer ruimte = snellere diffusie
Hoge waarde Lage waarde Diffusiesnelheid Meer ruimte = snellere diffusie Hoe kleiner de afstand, hoe sneller de diffusie Concentratie verschil, hoge concentratie = snellere diffusie. Osmose Diffusie door een semi- permeable membraan. Osmose = verplaatsing van water van een lage osmotische waarde naar een hoge osmotische waarde. Osmose

14 Osmose in de cel Intern milieu Extern milieu
Binnen waardes Extern milieu Buiten waardes Celmembraan = semi-permeabel Stoffen gaan naar binnen en naar buiten Transporteiwitten Actief Passief

15 Opdracht: Osmose bij planten
Je gaat in een 2-tal aan elkaar basisstof 8 op blz. 22 en 23 aan elkaar uitleggen. Eerst lees je de stof. Bij het uitleggen let je vooral op Afb. 46. Vervolgens kiest de docent een groepje die het aan de klas kan uitleggen. De rest van de klas let goed op fouten, wanneer deze opvallen, mag de hand worden opgestoken. De verteller mag zelf bepalen of dat het moment is voor input. Je hebt minuten

16 Osmose bij planten Turgor Osmotische waarde Plasmolyse Turgorscent
Los van de celwand Plasmolyse Turgor effect

17 Osmose bij rode bloedcellen
Bij welke situatie en op welke plek is de osmotische waarde hoog en laag? Water gaat van een lage Osmowaarde naar een lage waarde. Dus situatie 1: Buiten hoog, binnen laag. Situatie 2: Balans, afwisseling door concentratie uitwisseling. Situatie 3: Buiten laag, Binnen hoog. Cel zonder celwand zal barsten, cel sterft.


Download ppt "Bouwstenen van het leven"

Verwante presentaties


Ads door Google