De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het kniegewricht, articulatio genu (sesam 208, N473)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het kniegewricht, articulatio genu (sesam 208, N473)"— Transcript van de presentatie:

1 Het kniegewricht, articulatio genu (sesam 208, N473)
1. Femur 2. Gewrichtsvlak voor de knieschijf 3. Mediale epicondylus 4. Mediale meniscus 5. Ligamentum collaterale tibiale 6. Tibia 7. Fibula 8. Caput fibulae 9. Lig. transversum genus 10. Laterale meniscus 11. Ligamentum collaterale fibulare 12. Laterale epicondylus 13. Lig. cruciatum anterius 14. Lig. cruciatum posterius

2 Ezelsbrug kruisbanden
LAMP Voorste kruisband: van LATERAAL naar ANTERIOR Achterste kruisband: van MEDIAAL naar POSTERIOR

3 M L A P

4 Verbindingen tussen tibia en fibula
Articulatio tibiofibulare (sesam 214, N 478) Gewrichtsverbinding tussen het caput fibulae en de laterale tibiacondylus Versterkt door lig. Capitis fibulae anterius en posterius Compensatiegewricht

5 Verbindingen tussen tibia en fibula
Membrana interossa cruris (sesam 214, N 479) Membraan tussen tibia en fibula Membraan loopt schuin omlaag van tibia naar fibula

6 Verbindingen tussen tibia en fibula
Syndesmosis cruris (sesam 214, N 479) Ligamenten verbinding tussen distale deel van de tibia en fibula Bestaat uit lig. tibiofibulare anterius en lig. tibiofibulare posterius

7 De enkel: bovenste spronggewricht: articulatio talocruraris (sesam 222, N 491)
Bestaat uit 3 delen: talus (sprongbeen), tibia (scheenbeen) en fibula (kuitbeen) Scharniergewricht Ligamenten: collaterale mediale (deltoideum), talofibulare anterius en posterius, calcaneofibulare, tibiofibulare anterius en posterius Bewegingen: plantairflexie en dorsaalflexie

8 Onderste spronggewricht (sesam 224, N 491)
Bestaat uit twee gewrichten: articulatio subtalaris en de articulatio talocalcaneonavicularis Articulatio subtalaris bestaat uit de talus en calcaneus (lig. talocalcaneum mediale en laterale) Articulatio talocalcaneonavicularis bestaat uit de talus, calcaneus en het os naviculare (lig. calcaneonaviculare plantare) Bewegingen: circumflexie

9 Schema Onderbeen Ventraal: Lateraal: Dorsaal Oppervlakkig:
m.tibialis anterior m.extensor hallucis longus m.extensor digitorum longus (m.peroneus tertius) Lateraal: m.peroneus longus m.peroneus brevis Dorsaal Oppervlakkig: m.gastrocnemius m.soleus m.plantaris m.popliteus Dorsaal Diep: m.tibialis posterior m.flexor hallucis longus m.flexor digitorum longus

10 Ventrale spieren onderbeen (sesam 258, N 484)
M. tibialis anterior M. extensor digitorum longus M. peroneus tertius M. extensor hallucis longus

11 Ventrale spieren onderbeen
M. tibialis anterior Oorsprong: facies lateralis tibiae, membrana interossea en de fascia cruris Insertie: os cuneiforme mediale + os metatarsi 1, loopt onder retinacula extensorum superius en inferius door Innervatie: n. fibularis profundus Beweging: suppinatie, dorsaal flexie

12 Ventrale spieren onderbeen
M. extensor digitorum longus Oorsprong: condylus lateralis tibiae, caput en margo anterior fibulae, fascia cruris en membrana interossea. Insertie: dorsale aponeurosen van de 2e-5e teen Innervatie: n. fibularis profundus Functie: dorsaal flexie tenen en voet

13 Ventrale spieren onderbeen
M. fibularis tertius (peroneus tertius) Oorsprong: m. extensor digitorum longus, distale fibula Insertie: os metatarsie 5, soms os metatarsi 4. Innervatie: n. fibularis profundus Functie: pronator en abductor in het onderste enkelgewricht

14 Ventrale spieren onderbeen
M. extensor hallucis longus Oorsprong: facies medialis fibulae en membrana interossea. Insertie: eindkootje grote teen. Innervatie: n. fibularis profundus (L4-S1) Functie: extensie van digitorum 1, dorsale flexie van de voet

15 Laterale spieren onderbeen (sesam 260, N 486)
M. peroneus longus (fibularis) M. peroneus brevis (fibularis)

16 Laterale spieren onderbeen
M peroneus longus ( fibularis) Oorsprong: latero-proximale deel van de fibula Insertie: os metatarsie 5 (sesam?) Innervatie: n. fibularis superficialis (L5-S1) Functie: : pronatie voet en plantair flexie in het enkelgewricht

17 Laterale spieren onderbeen
M peroneus brevis (fibularis) Oorsprong: laterale fibula Insertie: os metatarsi 5 Innervatie: n. fibularis superficialis Functie: pronatie en plantairflexie in het enkelgewricht.

18 Korte spieren voet (sesam 268, N 494)
m. extensor digitorum brevis oorsprong: calcaneus en aan het retinaculum extensorum inferius. Insertie: dorsale aponeurose van 2e tot 4e teen. Innervatie: n. fibularis profundus (S1-S2) Functie: dorsaalflexie van de 2e tot de 4e teen

19 Korte spieren voet M extensor hallucis brevis Oorsprong: calcaneus
Insertie: dorsale aponeurose van de 1e teen. Innervatie: n. fibularis profundus Functie: dorsaal flexie van de 1e teen


Download ppt "Het kniegewricht, articulatio genu (sesam 208, N473)"

Verwante presentaties


Ads door Google