De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkeling van het kind (0-12 jaar)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkeling van het kind (0-12 jaar)"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkeling van het kind (0-12 jaar)
Hoorcollege 1 Intro

2 Even voorstellen Irina Nojoredjo med.hro.nl/nojis nojis@hr.nl naam
doelgroep zelf kinderen? 1e herinnering

3 Vandaag inhoud module literatuur toetsing wekenschema groepen indelen
Hoorcollege H

4 inhoud module: Ontwikkeling van het kind 0-12 jaar
inhoud module: Ontwikkeling van het kind 0-12 jaar. In kwartaal 3 het vervolg literatuur: Verhulst, F (2008) De ontwikkeling van het kind. Assen: Koninklijke van Gorcum ISBN LET OP: Hoofdstuk 10 is GEEN tentamenstof toetsing: MC+OV

5

6 De Expertgroep: Toetst minimaal 8 begrippen: Hierin mogen jullie creatief zijn. Denk aan een proeftoets, speurtocht, quiz, spelshow, filmpje, casus, hints, verboden woorden, etc. Maak het uitdagend, interactief en leuk voor jezelf en voor de klas! Minimaal 10 minuten, maximaal 20 minuten. Maar mochten jullie een geweldig idee hebben dat meer tijd gaat kosten, dan is dat in overleg (van tevoren) met de docent ook mogelijk. De Actualiteitengroep: Bespreekt een actualiteit (krantenknipsel, nieuwsbericht, stukje uit een tijdschrift, actualiteitenprogramma oid) Verzint een prikkelende stelling die aansluit op de actualiteit Leidt de discussie Doet aan tijdsbewaking, maximaal 15 minuten Vult het begrippenformulier in

7 Groepen indelen Week 2 Prenataal (H1-3-4, h2 NIET!!) 1. Expertgroep:
2. Actualiteitengroep: Week 4 – Baby en peuter (H6-7) 3. Expertgroep: 4. Actualiteitengroep: Week 5 – Kleuter en schoolkind (H8-9) 5. Expertgroep: 6. Actualiteitengroep: Begrippenformulier!

8 Begrippenformulier te vinden op mijn med site med.hro.nl/nojis

9 Relevantie sociale studie
DE CLIENT LEREN KENNEN Kennis van de normale ontwikkeling Daarna kennis van de abnormale ontwikkeling Kennis van de leeftijdsfase van je cliënt

10 Lichamelijke groei & verandering
Ontwikkeling Lichamelijke groei & verandering Psychologische groei & verandering

11 0-19 jaar

12 Eigenlijk <0

13 ontwikkeling vaste volgorde – onomkeerbaar cumulatief – opeenstapeling
grotere complexiteit; differentiatie en integratie

14 Conflicten in de ontwikkelingspsychologie
kwantitatief vs kwalitatief nature vs nurture (aanleg vs omgeving) normatief vs individueel stabiliteit vs verandering biologie vs psychologie

15 Geschiedenis Erasmus Locke Rousseau Darwin Binet Piaget
Liefdevolle omgang Erasmus Locke Rousseau Darwin Binet Piaget goed! tabula rasa! fylogenese - ontogenese Erasmus, filosoof. Benadrukte een liefdevolle omgang met kind, legde veel nadruk op onderwijs. Het onbeschreven blad moet gestuurd worden (Locke) Mens is van nature goed, ontwikkelt zich in vrijheid (Rousseau) Darwin, evolutietheorie. Ontwikkeling van proces belangrijk om te bestuderen. Binet, als een van de eerste met IQ bezig, zodat kinderen met ontwikkelingsachterstand herkend konden worden. Piaget, stadia’s van cognitieve ontwikkeling. IQ-test cognitieve ontwikkeling

16 Ontwikkelingstheorieën
In het boek worden 7 verschillende visies onderscheiden Cognitieve ontwikkeling van Piaget Socioculturele theorie van Vygotsky Informatieverwerkingstheorie Psycho-analytische theorie Separatie-individuatie van Mahler Pyschosociale theorie Erikson Leertheorie (behaviorisme)

17 Prenataal Perinataal Postnataal
Vb prenatale invloeden: infecties baarmoeder, middelengebruik, voeding, stress vd moeder Vb rond geboorte: vroeggeboorte, complicaties zoals zuurstofgebrek tijdens geboorte Postnataal: legio

18 Prenatale periode Genetische invloeden Omgevingsinvloeden
(bijv. Syndroom van Down) Omgevingsinvloeden (bijv. Ondervoeding, leeftijd ouders, drugs- en alcoholgebruik) Psychische invloeden (bijv. Stress moeder)

19 Perinatele periode De meeste geboortes lopen goed. Maar soms zijn er complicaties. Bijvoorbeeld bloedingen, infecties, zuurstofgebrek en vroeggeboorte. Er kan dan hersenletsel optreden. Dit kan optreden in verschillende mate en ernstigheid.

20 Postnatale Invloeden op ontwikkeling
Biologische invloeden (voeding, infecties in de baarmoeder) Directe omgeving (gezin, school, leeftijdsgenootjes) Sociale en economische factoren (soort onderwijs, gezondheidszorg, economische omstandigheden) Culturele context (normen en waarden tov opvoeding en gedrag kind)

21 Genotype vs Fenotype Genen zijn meegekregen van de ouders  genotype
Environment  kan een bevorderende omgeving zijn bv. Voedsel, aandacht of een risico zijn, zoals life events bv. Ongeluk, echtscheiding. Fenotype  zijn de observeerbare kenmerken van iemand. Bv. Omgeving: ouders praten meer tegen babies. Veel vrouwen zijn beter in taal dan mannen.

22 Invloed directe omgeving
Ouders Broers en zussen Kinderopvang en school Leeftijdsgenootjes De buurt Ouderlijke conflicten zijn geassocieerd met gedragsproblemen en emotionele problemen van kinderen en adolescenten.

23 Sociaal-economische status
Inkomen, opleiding en beroepsniveau Kinderen uit lage SES-gezinnen hebben meer gedragsproblemen en emotionele problemen en minder sociale competenties dan kinderen uit hoge SES-gezinnen (Verhulst). SES is een van de belangrijkste factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Een laag SES wordt gezien als een risicofactor. Het is niet alleen het Inkomen, opleiding en beroepsniveau wat invloed heeft op de ontwikkeling, maar je kunt je voorstellen dat een laag SES vaak gepaart gaat met: schulden, emotionele en psychische problemen van de ouders, meer stress in het zin, minder toegang tot gezondheidszorg. Waardoor de kinderen veel ‘meer’ meemaken dan andere wat hun kan belemmeren in ontwikkeling. Bv slaapproblemen door stress thuis, moeilijk concentreren op school, eerder ruzie met klasgenootjes, moeilijk meekomen met de les etc.

24 Culturele invloeden

25 Per leeftijdsfase Zintuiglijke/biologische/motorische ontwikkeling
Cognitieve ontwikkeling Emotionele en sociale ontwikkeling Problemen

26 Video Baby’s in verschillende culturen
Hoe stimuleren ouders uit verschillende culturen de ontwikkeling van het kind? Welke omgang spreekt jou het meeste aan? Ken jij aparte gewoontes/rituelen?

27 Belangrijke begrippen

28 neem 1 bron uit de mediatheek mee over ontwikkelingspsychologie!!
kijk in de handleiding! Volgende week H2!! neem 1 bron uit de mediatheek mee over ontwikkelingspsychologie!!


Download ppt "Ontwikkeling van het kind (0-12 jaar)"

Verwante presentaties


Ads door Google