De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STURINGSMODEL WMO LELYSTAD

Verwante presentaties


Presentatie over: "STURINGSMODEL WMO LELYSTAD"— Transcript van de presentatie:

1 STURINGSMODEL WMO LELYSTAD
5 november 2015

2 SOCIALE STRUCTUUR VOOR WMO
Vangnet Maatwerk vanuit de Wmo Basis

3 WAT DOET LELYSTAD ANDERS?
De transitie biedt kansen opnieuw te kijken naar het systeem en de aansturing Kernpunten nieuwe Wmo Lelystad: Accent verschoven naar een sterke basis Ruimte en verantwoordelijkheid bij de professionals Gekozen voor een ander sturingssyteem

4 MAATWERK VANUIT DE WMO Dagbesteding, ondersteuning thuis en huishoudelijke ondersteuning anders ingericht Ondersteuning thuis: 4 stadsdelen Dagbesteding: 4 aandachtsgroepen Eén hoofdaannemer per stadsdeel Verantwoordelijk voor ondersteuning Vast budget: populatiebekostiging

5 DE SOCIALE WIJKTEAMS

6 Uitgangspunten sturingsmodel
LELYSTADS STURINGSMODEL Uitgangspunten sturingsmodel Sociaal wijkteam bepaalt wat, hoofdaannemers bepalen hoe Flexibiliteit en maatwerk: individueel en passend bij de wijk Ruimte en verantwoordelijkheid bij de professional Sturen op hoofdlijnen Ondersteuning en zorg dichtbij Ander financieringsmodel: van PxQ naar budgetfinanciering (populatiegebonden) zonder open-eind regelingen Prikkel om efficiënt en innovatief te werken Prikkel om te verschuiven naar de basis

7 RESULTATEN 80% van de overgangscliënten in 2014 gesproken door sociale wijkteams Slechts 10% heeft vastgehouden aan overgangsrecht Geen inwoners tussen wal en schip Nauwelijks ingediende bezwaren over overgedragen taken Op koers voor bezuinigingsdoelstelling van 20% Gecontracteerde partijen willen innoveren en maken al de eerste slagen, transformatie in gang gezet Geen open eind financiering voor de gemeente

8 EN NU VERDER Innovatie verder stimuleren
Integrale benadering met alle partijen in de wijk Verschuiving zwaartepunt naar de basis door samenwerking tussen hoofdaannemers en partijen die welzijnsactiviteiten aanbieden in de wijk Uitdaging: transformatie zodat in toekomst nodige ondersteuning beschikbaar blijft waar nodig

9 HOOFDAANNEMERS AAN HET WOORD

10 Dank voor uw aandacht.


Download ppt "STURINGSMODEL WMO LELYSTAD"

Verwante presentaties


Ads door Google