De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

School en samenleving week 5 kwartaal 1 schooljaar 2012/2013 docent: pascal medsite: schpa.

Verwante presentaties


Presentatie over: "School en samenleving week 5 kwartaal 1 schooljaar 2012/2013 docent: pascal medsite: schpa."— Transcript van de presentatie:

1 School en samenleving week 5 kwartaal 1 schooljaar 2012/2013 docent: pascal medsite: schpa

2 Programma vandaag presentatie 10 Terugkoppeling bezoek museum. Hoofdstuk 4 en 5 Werkcollege Leesopdracht Voorbereiden debat Huiswerk week 6

3 Bezoek straat Laat de beelden zien die jullie hebben geselecteerd Vertel op welke manier dit voorbeeld toegepast kan worden tijdens een brede school activiteit En hoe je ouders kunt stimuleren en betrekken om ook thuis aandacht aan cultuur educatie te geven (en hoe)

4 H 4. Interprofessioneel samenwerken Uitgangspunt: interprofessioneel samenwerken is: -Een middel en geen doel -Betekent niet dat iedereen hetzelfde gaat doen En gaat over: samenwerken, ontwikkelen of ontwerpen, gebruik instrumenten, als team werken, brede school visie delen

5 Ethiek & interprof. samenwerking Leg het verband tussen ethische aspecten als respect, betrouwbaarheid en vertrouwen en: -Activiteiten afstemmen -Samen ontwerpen -Samen instrumenten gebruiken -Samen de brede school ontwikkelen

6 De T- shaped professional (2007, Weggeman) Verticale lijn: de specialistische kwaliteiten van de prof Horizontale lijn: samenwerkingskwaliteiten

7 H 5. De buurt als leeromgeving voor burgerschap De buurt laat het kind: de wereld meemaken (oriëntatie) meedoen aan de echte wereld (participatie) En geeft invulling aan: burgerschapsvorming http://www.vondstenfabriek.nl/straatmus eum/leraar24.html

8 School als pedagogische tussenruimte Doel: om te leren functioneren in de samenleving Werkwijze: schakelen tussen leefwerelden van kind en volwassenen Voorwaarde: pedagogische potentie buurt activeren

9 Drie kenmerken van een buurt

10 1.Bezigheden van mensen in de buurt 2.Sociaal-culturele dimensies 3.Inrichting en gebruik van publieke ruimtes en diensten 1.Is hoe verdienen mensen hun geld; huishoudens en woonverbanden; vrije tijds besteding 2.Levenservaring en leefwijzen zijn er in de buurt; is er sprake van sociale verbanden bv vriendenkringen in de buurt of elders? 3.Publieke ruimte is ingericht …. Hoe het gebruik en hoe het onderhoud

11 Resumé Door oriëntatie en participatie in de buurt  sociale verbinding  burgerschapsvorming Nb: is geen individuele ontwikkeling maar een gezamenlijke ontwikkeling

12 Leesopdracht Lees verder 5.3 t/m 5.6 Na lezing kun je het volgende toelichten: 1.Professionals uit de buurt bij oriëntatie en participatieprojecten: wie zijn dat en welke taken zijn denkbaar 2.Wat educatief ontwerpen is: de hoofdrichtlijnen en deze toelichten 3.Variaties in ‘van beperkte tot uitgebreide oriëntatie en participatie’; wat het verschil is qua doelstelling en voorbeelden die hierbij horen 4.Wat is een verbreed curriculum in samenwerking met de buurt ? 5.Waarom een buurtvisie van cruciaal belang is bij een structurele samenwerking tussen de brede school en de buurt en hoe aan een gezamenlijke visie ontwikkeld wordt

13 vraag 1 Jeugdwelzijnswerkers die bv educatieve ontwerpen maken maar ook de weg wijzen in de buurt(netwerken) Verder zijn sport en culturele verenigingen mogelijk maar ook vrijwilligers organisaties als scouts of christelijke groepen

14 vraag 2 1 Afwisseling van leersituaties binnen- en buiten school (excursies, projecten in de wijk maar ook gastlessen) 2. Tijdsplanning onder en na school (na school niet verplicht maar je kunt met subgroepjes werken waarbij de naschoolse input tijdens scholtijd naar binnen komt). Plus: samenwerking met tso en bso (bv gezonde voeding; verkeer; straatspeeldag; opknappen buurt) 3. Voorbereiding met kinderen: hoe contacten voor te beriden, vragen te bedenken, om te gaan met de gast; te bedenken wat ze verwachten aan steun en hoe dat te vragen aan buurtmedewerkers. 4. Betrekken en inwerken van buurtgenoten: wie kunnen en willen betrokken zijn bij de uitvoering maar ook bij de voorbereiding (bv het ontwerp maken) en ook dan geldt de voorbereiding zoals bij kinderen ook gebeurt 5. Afsluiting: waar en hoe. Kinderen laten zien wat ze geleerd hebben en wat ze aan de buurtmedewerkers en elkaar gehad hebben.

15 vraag 3 Oriëntatie staan leerdoelen kind centraal bij participatie komen ook buurtbelangen aan bod. Oriëntatie op buurt bij leerthema = beperkte oriëntatie; uitgebreid is als kinderen op onderzoek uitgaan rondom het thema en in gesprek et buurtbewoners of profs. Klein beetje participatie si als kinderen keuze mogen maken; uitgebreide participatie s als kinderen meebepalend zijn voor voortgang Voorbeelden bij laatste: diensten aan de buurt, inrichting en gebruik openbare ruimte; ervaringen en verhalen uit de buurt delen en verbeelden.

16 vraag 4 en 5 4 Curriculum is niet vast maar flexibel en afhankelijk van wat er gebeurt in de buurt. Is ook lastig om te bedenken hoe de leerlingen ‘leren in en met de buurt’ eruit moet zien 5 Brede school met buurtvisie kan alleen in gezamenlijkheid bestaan en effectief zijn. En is voorwaarde om de brede varianten te kunnen ontwikkelen

17 Voorbereiding debat We verdelen de 3 opvattingen onder de subgroepjes - Schrijvers handboek ‘contextueel’ - Furedi ’kennisoverdracht aan een nieuwe generatie’ - De Winter ‘democratisch burgerschap’ De subgroepjes bereiden zich voor op de 3 visies door argumenten te bedenken en op te zoeken voor ‘hun’ visie

18 Huiswerk volgende week Bestudeer Winter, M. de (2011). Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding. Amsterdam: SWP. ISBN: 978 90 8850 1876. -> Hoofdstuk 4 (gedeelte – op natschool) artikelen de Winter, furedi uit de shl Zoek naar onderbouwing van de visie waar jouw projectgroep voor staat. Benut hiervoor de reeds gelezen literatuur


Download ppt "School en samenleving week 5 kwartaal 1 schooljaar 2012/2013 docent: pascal medsite: schpa."

Verwante presentaties


Ads door Google