De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toegang Jeugdhulp Zutphen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toegang Jeugdhulp Zutphen"— Transcript van de presentatie:

1 Toegang Jeugdhulp Zutphen

2 1. Toegang sociaal domein
Plein toegangsteam : WMO en Participatiewet CJG toegangsteam: Jeugdhulp Wijkteams: lichte hulp, multiproblemen, normaliseren, laagdrempelig Nauwe samenwerking tussen de teams

3

4 2. CJG netwerk Kernpartners Consultatiebureau (0-4 jaar) Yunio
Jeugdgezondheidszorg(4-18 jaar) GGD Sociaal werk (0-100 jaar) Perspectief Zutphen Samenwerkingsverband Primair onderwijs Ondersteuningsteams op alle scholen Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Onderwijszorgsteunpunt op alle VO scholen Onderwijszorgcentrum (OZC) Ondersteuning aan mensen met een beperking MEE Ketenpartners o.a. : Leerplicht Vroeg- en voorschoolse educatie Jongerencoaches Plein Partners op gebied van veiligheid en jeugdbescherming Pilot Plusteam Jeugd: voor ambulante specialistische hulp Ambulante gezinsbegeleiders J- GGZ, LVB, jeugdzorg, praktische gezinsbegeleiding, verslavingszorg

5 3. Opdracht aan CJG a. Doorontwikkeling van het CJG op de bestaande taken: Als advies- en informatiepunt Versterken van de netwerkfunctie: het ‘wij’ gevoel Sterkere verbinding met preventieve veld en vroegsignalering Versterken contacten met huisartsen b. Toegang individuele voorzieningen jeugdhulp Transformatie jeugdhulp

6 4. Hoe doen we dat? CJG hoofdtoegang jeugdhulp van licht tot zwaar
Informatie en advies/taxatie Adviseren over gezinsplan eigen kracht/ algemene voorziening/ individuele voorziening Afgeven verleningsbeschikking Ambulante hulp dichtbij

7 5. CJG netwerk kind en gezin Plus Team jeugd Schakelteam
Sociale wijkteam kind en gezin Plus Team jeugd Onder wijs Backoffice Eigen initiatief Schakelteam Jeugdzorg-aanbieders Overige toeleiders: huisarts, ziekenhuis, GI’s Opdracht zo licht mogelijk 7

8 6. Schakelteam = toegangsteam
Voor: advies, triage, verleningsbeschikking Samenstelling: Gedragsdeskundige CJG coordinator Jeugdarts Toegangsmedewerkers en ondersteuner 1x per week casusoverleg (met coördinator risicojongeren, leerplicht, vrije stoel)

9 7. Plus Team Jeugd (PTJ) Jeugdzorgaanbieders Ambulante hulp aan huis
Specialistische zorg voor gezinnen met vragen op meerdere levensgebieden Voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar Schat veiligheid in Zoekt samenwerking op 9 9

10 8 Transformatie opgave = Betere zorg minder kosten
Anders werken: Licht waar het kan zwaar waar het nodig is. Gesprek: eigen kracht, algemene voorzieningen, individuele voorziening Afstemming 3D: één gezin, één plan. Aanpak multiprobleemhuishoudens Nabij: snelle ambulante hulp, algemene preventieve functies versterken, kijken wat we missen in Zutphen en hier naar toe halen Door meer zicht op vraag, aanbod en kosten , betere keuzes maken met gezin Betere samenwerkingsafspraken met zorgaanbieders


Download ppt "Toegang Jeugdhulp Zutphen"

Verwante presentaties


Ads door Google