De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Week 2 : Ontwikkelingspsychologie, Liesbeth van Beemen:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Week 2 : Ontwikkelingspsychologie, Liesbeth van Beemen:"— Transcript van de presentatie:

1 Week 2 : Ontwikkelingspsychologie, Liesbeth van Beemen:
Deel 2: Biologische aspecten van ontwikkeling. ( 3.1, 3.6 en 3.7, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5) Uit :Pedagogisch kader: hfst 16

2 Hoofdstuk 3: erfelijkheid en prenatale ontwikkeling
Steeds meer kennis over erfelijkheid en genetica :past binnen nature visie Dat heeft positieve en negatieve kanten Enerzijds bijv voorkomen van ziektes Anderzijds leidt deze kennis soms tot moeilijke dilemma’s voorkomen-down-syndroom-voor-geboorte-in-toekomst-dichterbij/

3 Lees de casus en bespreek tussen vraag3.1
Psychologie bestudeert complexe eigenschappen, en die zijn polygenetisch bepaald, Dat wil zeggen: door meerdere genen bepaald Daarnaast wordt ontwikkeling niet alleen door de genetische bagage bepaald

4 Prenatale ontwikkeling en invloeden van buiten af
Schadelijke invloeden kunnen zijn: (infectie) ziekten Onvoldoende en/of eenzijdige voeding Hoge of lage leeftijd van de moeder # risicogroep p 65 Stress Drugs en medicijnen Schadelijke chemicaliën en stralingsgevaar

5 Tussenvraag 3.2, 3.3 en 3.4 Baseer je argumenten op de theorie/ ontwikkelingspsychologie Lukt dat bij alle vragen? Welk plan zou je maken als het kind van Ankie en Herman bij jou op de groep kwam?

6 Anders dan gemiddeld: te vroeg geboren
Grotere overlevingskansen Handicaps, leer – en concentratie stoornissen komen bij 15 % voor. Risico voor sociaal – emotionele ontwikkeling Zorgen op latere leeftijd-> meestal lastig om een oorzakelijk verband met de vroeggeboorte vast te stellen.

7 Hoofdstuk 4: fysieke ontwikkeling
1e levensfuncties; Apgar score -> voorspellende waarde? Fysieke groei: groeipatronen, invloeden op ontwikkeling, psychologische reactie op groei. Motorische mijlpalen Veel variatie mogelijk zonder dat er meteen een probleem hoeft te zijn Wat merken jullie hiervan in je werk? Zijn ouders bezorgd?

8 Neurofysiologische rijping
Belangrijke basis, toch weten we er nog te weinig van! Wel snelle ontwikkelingen op dit gebied Het brein is flexibel, zeker bij kinderen/ jonge mensen. Het ontwikkelt door, functies worden overgenomen. Belang van motoriek, ook sociaal emotioneel! Oefenen! Belang van spel voor motorische ontwikkeling Zwakke motoriek gaat vaak samen met andere problemen: ook hierbij weer: niet oorzakelijk

9 Nature of nurture? Ook bij deze onderwerpen kun je opnieuw bekijken waar de nadruk op ligt: nature of nurture? Maakt de keuze voor het een of het ander iets uit voor je handelen?

10 Pedagogisch kader De kern: jonge kinderen leren en ontwikkelen zich door bewegen en zintuiglijke ervaringen. Neurologische ontwikkeling: veel bewegen, herhalen, maar ook rust is nodig. Welke activiteiten doen jullie om dit voor elkaar te krijgen? Hfst uit Pedagogisch kader vooral om koppeling te zien naar de praktijk.

11 Wat zijn de begrippen van deze week? Markeer weer in de begrippenlijst.
Voor volgende week: Schrijf voor jezelf uit de stof tot nu toe drie onderdelen op die je lastig vindt. Neem dit mee naar de les.


Download ppt "Week 2 : Ontwikkelingspsychologie, Liesbeth van Beemen:"

Verwante presentaties


Ads door Google