De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Smart Traffic: pilot N201 Dataverrijking door combinatie met simulatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Smart Traffic: pilot N201 Dataverrijking door combinatie met simulatie"— Transcript van de presentatie:

1 Smart Traffic: pilot N201 Dataverrijking door combinatie met simulatie
Open Traffic Sim (TU Delft): software als basis voor de voertuigsimulatie Smart Traffic (Grontmij): aanvullende software-modules voor een real-time verkeerssimulatiemodel Samenwerking binnen DiTTlab: Kennisverrijking Van onderzoek naar toepassing

2 Doelstelling Smart Traffic beantwoordt vragen van de wegbeheerder …
Wat is de verkeerssituatie binnen mijn netwerk? Hoe is deze verkeerssituatie ontstaan? Hoe gaat de verkeerssituatie zich ontwikkelen? Wat kan ik doen om de verkeerssituatie te beïnvloeden?

3 Werkwijze … door het volgen van individuele voertuigen in combinatie met verkeerslichtendata

4 Aanvulling op Open Traffic Sim
VRI VRI log Verkeersmodel Aansturen VRI’s Generatie nieuwe voertuigen Real time kalibratie Werkelijke lichtbeelden Werkelijk aankomstproces Kalibratie op snelheden en route

5 Maar ook fuseren andere databronnen in simulatie
Realtime verkeers-model Detectie-lussen Camera’s Coöperatief Mobiele devices Radar Real-time overzicht van alle voertuigen in het netwerk Simulatie van specifiek moment, i.p.v. gemiddelde dag Minder aannames Combinatie van meerdere databronnen (big data)

6 Behoefte aan betrouwbare en gestructureerde data
Realtime verkeers-model Detectie-lussen Camera’s Coöperatief Mobiele devices Radar Veel aanbieders van veel soorten data Niet altijd eenduidige data-standaarden en definities Representativiteit?

7 Pilot N201: provincie Noord-Holland
Momenteel: Metingen met camera’s voor monitoring rijtijden op traject N201 tussen Haarlem en de A4 Pilot: On-line rijtijd-monitoring: alleen data uit lussen en verkeersregeling Toepassing van slimme algoritmes met een real-time verkeersmodel, geen voertuigherkenning Geen privacy gerelateerde problemen Meer met minder Bestaande sensoren kunnen meer inzicht in het verkeer geven: meerwaarde door combi modellen met data!

8 Big data Traject met 7 geregelde kruispunten
Testperiode: 26 dagen in juni Aantal in te lezen V-Log bestanden (minuutdata):

9 Stap 1: koppelen V-Log gegevens aan simulatie
Koppelen wegenkaart met VLOG: Lichtstanden Detectordata informatie voor elke minuut van de dag

10 Stap 2: controle detectordata en verkeerslichten
Data validatie Klokken verkeerslichten niet conform de werkelijke tijd. Historische data wordt daarmee lastig te gebruiken. Lichtstanden: Zijn er extremen? Bijvoorbeeld lengte geeltijden (max. 5 seconden) Volgorde lichten: geen onlogische volgorde zoals “groen – rood” Intensiteiten per afslagbeweging op basis detectordata: is de verkeersproductie van kruispunt A (uitstroom) naar kruispunt B (instroom) van (ongeveer) gelijke omvang Face validity Via de simulatie: zijn de lichtstanden logisch en plausibel.

11 Animaties simulatie N201 Voorbeelden simulatie

12 Animaties simulatie N201 Voorbeelden simulatie

13 Stap 3: on-line informatie
Directe verkeersinformatie vanuit data verkeerslichten: Intensiteiten per afslagbeweging voor elk moment van de dag Af te leiden informatie: Snelheden verkeer Verkeersbeeld: Geen bijzonderheden Congestie Incidenten / calamiteiten

14 Vervolgstappen Optimalisatie verkeerssystemen Lokale optimalisatie
14 Optimalisatie verkeerssystemen Lokale optimalisatie Korte termijn voorspellingen Weten wanneer voertuigen aankomen Pro-actieve aansturing verkeerslichten Netwerk optimalisatie Regelen naar netwerkdoelen Elk systeem levert een bijdrage Systemen werken samen Monitoring Forecasting Control Netwerk doelen

15 Afsluitend Het uiteindelijke doel is om met deze simulatie-software het verkeer 'pro-actief' te managen. Wegkantsystemen kunnen tegen relatief lage kosten 'virtueel coöperatief' worden gemaakt Naast real time ook vooruitkijken om te anticiperen op korte termijn ontwikkelingen: voorspellend en zelflerend. Dataverrijkingsprojecten, zoals Smart Traffic, worden in nauwe afstemming met publieke partners ontwikkeld en getest. DiTTlab staat open voor samenwerking met nieuwe publieke partners om gegevens te ontsluiten, en deze met slimme analyses te verrijken tot nuttige informatie voor verkeersmanagement.

16 Samenwerking binnen DiTTlab
DiTTLab: scrumkamer om gezamenlijk aan projecten / ontwikkelingen te werken Kennisuitwisseling en –verdieping: Nieuwe ideeën en methodieken (vanuit de TU) naar operationele toepassingen Testen van simulaties en algoritmes (vanuit de praktijk) in pilots Samenwerking en discussie!

17 Meer weten? Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met: Guus Tamminga & Alexander Verbraeck T E E Voor meer informatie:


Download ppt "Smart Traffic: pilot N201 Dataverrijking door combinatie met simulatie"

Verwante presentaties


Ads door Google