De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sandra Rijk / Paul Harmsen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sandra Rijk / Paul Harmsen"— Transcript van de presentatie:

1 Sandra Rijk / Paul Harmsen
Team Jeugd Gemeente Heerde Sandra Rijk / Paul Harmsen

2 Even voorstellen: WIE zitten er in het team..
3 jeugdverpleegkundigen 3 jeugdartsen 1 jongerenwerker 1 combinatiefunctionaris sport 8 gezinscoaches 2 schoolmaatschappelijk werkers, 1 ambulant werker ‘s Heeren Loo 1 ambulant werker MEE 1 ambulant werker Tactus 1 ambulant werkers Lijn 5 1 thuisbegeleiding 1 leerplichtambtenaar 2 orthopedagogen / 1 integraal gespreksvoerder 1 baliemedewerker /1 teamleider

3

4 WAT doet het team: Preventieve activiteiten (thema’s, lezingen etc.)
Lichte opvoedvragen/advies Vraagverheldering/onderzoeken van netwerk Ondersteuning onderwijs, kindercentra Ambulante begeleiding/behandeling Drang i.s.m. Jeugdbescherming Gelderland Toeleiden naar niet vrij-toegankelijke zorg Toeleiden naar niet vrijwillige zorg Casemanagement en bieden van nazorg/afschalen Integraal oppakken van vragen (opvoeden, werk/inkomen, WMO)= integraal gespreksvoerder

5 HOE: Snel erbij zijn (daar waar kinderen en jongeren zijn/gezien worden) Laagdrempelig, geen indicaties, beperkte administratie Gebruik eigen kracht: de vraag van de ouders is leidend tenzij……, oplossingsgericht. Zoveel mogelijk hetzelfde gezicht: werker gaat relatie aan en haalt zn. deskundigheid erbij. Vast gezicht op de school vanuit team. Gezinsproblemen in samenhang oppakken Rol van de orthopedagoog is ondersteunend aan proces, voegt extra kennis toe.

6

7 WERKWIJZE van het team:
Gezin krijgt een folder met uitleg (privacy!) Snel koppelen aan 1 gezinscoach. Gezinscoach kijkt breed en haalt er z.n. collegae bij vanuit WMO of Participatie Gezinscoach houdt contact met gezin ook bij specialistische behandeling Registratie op klantformulier (t.b.v. continuïteit) in Office 365 (privacygevoelige) gegevens blijven op het CJG Gemeente krijgt alleen gegevens welke nodig zijn voor: beschikking /dienstverleningsovereenkomst en facturatie

8

9 Bereikbaarheid: Website: ZorgvraagHeerde.nl Fysiek: Heerde aan de balie van het CJG 9-12, ma tot do. Wapenveld: donderdagochtend 9-11 van 9.00 tot uur: (balie) van tot uur: (Bereikbare dienst) van uur tot 9.00 uur: (Spoed eisende zorg)

10 Afspraken met huisartsen:
Huisartsen acute (jeugd-)zorg/ verwijzingen in het medische circuit Bij bredere vraagverheldering kan CJG belangrijke dingen doen Over en weer overleg (verwijsmogelijkheden) Informeren start en einde van specialistische zorg Afstemming met POH-GGZ-vragen Daar waar mogelijk op thema’s: gezond gewicht/ verslaving etc.

11 Doorontwikkeling Naadloze samenwerking met WMO/Participatie
Fluïde overgangen informele zorg en jeugdhulp Keus voor burger 1 ingang voor burgers, zorgaanbieders e.a. Doelgroep van wieg tot graf

12 Zorgaanbieders en team Jeugd
We kennen elkaar: Wie doet wat, wie is waar goed in…. Wederzijds vertrouwen als basis Hoe zit het met wachttijden? Vooraanmelding/mee denken in mogelijkheden We hebben goede afspraken over effecten op klantniveau Tussentijds informeren en afschalen is de norm


Download ppt "Sandra Rijk / Paul Harmsen"

Verwante presentaties


Ads door Google