De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reguliere ambulante teams:  Principe van casemanagement:  Een vaste caseload  Één hulpverlener heeft de regie over de gehele hulpverlening aan die.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reguliere ambulante teams:  Principe van casemanagement:  Een vaste caseload  Één hulpverlener heeft de regie over de gehele hulpverlening aan die."— Transcript van de presentatie:

1

2 Reguliere ambulante teams:  Principe van casemanagement:  Een vaste caseload  Één hulpverlener heeft de regie over de gehele hulpverlening aan die specifieke cliënt  Regelmaat, vaste tijden, vaste afspraken Maar niet iedere cliënt is altijd even stabiel

3 ACT  Assertive Community Treatment  Assertive: niet wachten tot de cliënt komt, maar zelf actief contact leggen  Community: in de samenleving, bij de cliënt in huis, in het pension, op de straat  Treatment: niet alleen opvang maar vooral ook behandeling en werken aan structurele oplossingen

4 uitgangspunten  Team is interdisciplinair samengesteld, bijv. Sociaal verpleegkundige, psychiatrisch verpleegkundige, pyschiater, arts, ggz-agoog, verslavingsdeskundige, maatschappelijk werker, ervaringsdeskundige, woonbegeleider  Elke week worden alle cliënten besproken  Elke ochtend korte cliëntbespreking en werkverdeling  Teamleden nemen taken van elkaar over  Twee tot drie keer per week cliëntcontact

5 Functie ACT (F)act  Voor cliënten die in sommige periodes intensieve hulp nodig hebben maar gewoonlijk met minder toekunnen.  (F)act: alleen Act aanbieden als dat functioneel is:  Reguliere contacten (eens per twee of drie weken)  Intensieve Act zorg als dat nodig is

6 Forensische DACT  Gebaseerd op Dartmouth Assertive Community Treatment Scale (Atlanta Ver. Staten)  Toegesneden op delinquenten met psychiatrische problematiek

7 Ontstaan  Jaren ‘70 vorige eeuw: Madison (Wisconsin VS)  De-institutionalisering: one flew over the cuckoo’s nest  Kritiek op het ‘medisch model’ (geen cliënt maar patiënt: de ziekte staat centraal  Volwaardig burgerschap staat centraal  Gericht op rehabilitatie

8 One flew over the cuckoo’s nest

9 http://www.youtube.com/watch?v=QH4NRIDjRjk

10 Herstel  Herstellen  Een persoonlijk proces dat mensen doormaken die meer greep op hun aandoening proberen te krijgen  en die ondanks hun aandoening hun eigen leven weer vorm proberen te geven  en daarbij gaandeweg een nieuw zelfgevoel ontwikkelen

11 rehabilitatie  Cliënten helpen bij het kiezen, verkrijgen en behouden van gewenste sociale rollen op het gebied van wonen, werken, leren, dagbesteding en sociale relaties  Herstellen doen cliënten zelf; rehabilitatie kan hen daarin ondersteunen  Rehabilitatie is één manier om herstel te ondersteunen; goede behandeling, steun van familie en vrienden zijn andere manieren

12 Rehabilitatie: eerherstel  Herstel van volwaardig burgerschap  Herwinnen van sociale rol  Herstellen van sociale netwerken en familiebanden

13 Inclusie

14 Drie-procesmodel

15 ACT model in Nederland  ‘Illness Management & Recovery (IMR)  Individual Placement & Support (IPS) inclusief begeleid leren  Sociaal netwerk-benadering  Verbindingen met dagactiviteitencentra en clubhuizen  Benutten van lotgenotensteun en herstelgroepen  Maatschappelijk steunsysteem opbouwen  Maatschappelijke acceptatie bevorderen

16 Kenmerken:  Kleine caseload  Teambenadering: ieder teamlid kent alle clienten en werkt met alle clienten  Teambijeenkomsten: clienten worden regelmatig besproken  Teamleider werkt ook mee als hulpverlener  Teamverloop beperken  Personeelsbezetting altijd volledig

17 samenstelling  Psychiater  Psycholoog  Maatschappelijk of sociaal juridisch werker  Sociaal Pedagogisch Hulpverlener  Verpleegkundige  Verslavingsdeskundige  arbeidsdeskundige

18 Multidisciplinair zorgaanbod  Van alle markten thuis / praktisch gericht  Casemanagement  Pyschiatrische hulp  Counseling/psychotherapie/psycho-educatie  Verslavingsbehandeling  Werkbegeleiding/rehabilitatiediensten  Maatschappelijk werk / sociaal juridische dienstverlening  (forensische DACTS: reclassering)

19 Intensieve f-t-f contacten  Intensieve en regelmatige dienstverlening  Bindende en assertieve technieken  Inloop  Lunch-bijeenkomsten  Juridische dienstverlening (forensisch)  Budgetbeheer  Huisvesting

20 Ook:  Terugvalpreventie  Crisisinterventie  Doorlopende contacten bij opname  Begeleiding bij ontslag

21 ervaringsdeskundige  Ervaringswerker Voordelen:  Zinvol werk voor cliënten  Rolmodel en bron van hoop voor cliënten  Inspirerencollega’s tot rehabilitatie-aanpak  Gevoelig voor onvervulde zorgbehoeften  Meerwaarde bij casefinding en naar zorg toeleiden van sterk gemarginaliseerde personen

22 Principes Strength Model  Nadruk op sterke punten cliënten  Werkrelatie casemanager-cliënt centraal  Interventies gericht op zelfbepaling  Samenleving oase van hulpbronnen i.p.v. obstakel  Contacten met cliënten in gemeenschap  Cliënten kunnen leren en veranderen


Download ppt "Reguliere ambulante teams:  Principe van casemanagement:  Een vaste caseload  Één hulpverlener heeft de regie over de gehele hulpverlening aan die."

Verwante presentaties


Ads door Google