De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bodemdag BodemPlatformFryslân Menno Sieds Mensonides

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bodemdag BodemPlatformFryslân Menno Sieds Mensonides"— Transcript van de presentatie:

1 Bodemdag BodemPlatformFryslân Menno Sieds Mensonides
12 november 2015 Menno Sieds Mensonides

2 Koninklijke Sjouke Dijkstra
Gevestigd te Leek Circa 60 medewerkers Drie pijlers: Infra Milieu Energie Onderdeel van de Dijkstra-groep

3 Koninklijke Sjouke Dijkstra
Korte lijnen Klant centraal Traditionele diensten Kwaliteit en efficiëncy Innovatie in traditionele diensten Samenwerking met lokale MKB-partners Integrale benadering en aanpak

4 Besluit bodemkwaliteit De uitvoeringspraktijk
H1 Definities, bevoegdheidsverdeling, zorgplicht H2 Kwalibo Diverse werkzaamheden mogen uitsluitend door erkende instanties worden uitgevoerd H3 Bouwstoffen Vereenvoudigde toetsing Nieuwe indeling in bouwstoffen Normen gelden voor de hele keten Nieuw bewijsmiddel H4 Grond & baggerspecie Generiek kader Gebiedsspecifiek kader Grootschalige toepassingen Verspreiden van baggerspecie Regeling Bodemkwaliteit: uitvoeringsaspecten / normen

5 De uitvoeringspraktijk
Duurzaam bodembeheer Nuchter omgaan met risico’s Uitvoeringskwaliteit Rol bodemspecialisten Regelgeving

6

7 Wat regelt het besluit…
Hergebruik en toepassen van: Steenachtige bouwstoffen Grond en baggerspecie Tijdelijke opslag en hergebruik van bouwstoffen, grond en bagger bij uitvoering van werken Bewijsmiddelen voor milieuhygiënische kwaliteit Meldingen

8 Wat regelt het besluit NIET
De toepassingsregels van het Besluit regelen niet: Saneringen  Wet bodembescherming Winningen  Ontgrondingenwet Transport  Afvalstoffenregelgeving Grondverzet inrichtingen  Wet milieubeheer Afvoer bouwstoffen en grond  Afvalstoffenregelgeving

9 Opdrachtgever mag alleen erkende bedrijven en personen inschakelen voor uitvoering bodemwerkzaamheden. lijst erkende intermediairs Bevoegd gezag controleert: geen erkenning = niet ontvankelijk

10 Bouwstoffen Bewijsmiddelen
Partijkeuring - AP04 - door erkende bedrijven - max ton Erkende kwaliteitsverklaring Fabrikant-eigenverklaring

11 Bouwstoffen Welke problemen?
Klasse A-zand geen vrijstelling meldingsplicht Maximaal 20 gewichtsprocent bijmenging Onderscheid Niet Vormgegeven – Vormgegeven Nuttige toepassing Van producent tot en met toepasser Geen meldingsplicht toepassing

12 Grond en bagger Generiek of gebiedsspecifiek beleid Klassenindeling
Mogelijkheden met bodemkwaliteitskaarten??? Procedures bij tijdelijke opslag van grond en baggerspecie Mogelijkheden voor hergebruik wonen / industrie Aannemers - landbouwbedrijven

13 Elk kader heeft eigen normen
Verschillende kaders Elk kader heeft eigen normen Toepassen grond en baggerspecie Land bodem Opper- vlaktewater Grootschalige toepassing Aangrenzend perceel Zoet/zout opp.water Verspreiden baggerspecie

14 Grond en Bagger Bouwstoffen Alles , behalve: Schoon materiaal
alleen locatie melden indien >50m3 Particulieren Verspreiden aangrenzend perceel Binnen één landbouwbedrijf Grond en Bagger Niets, behalve: IBC-werken hergebruik zonder eigendomsoverdracht Bouwstoffen

15 Meldingsgegevens: Toepasser uitvoerder herkomst bestemming kwaliteit hoeveelheid Bewijsmiddel Schone grond Klasse wonen Klasse industrie Bijmengingen

16 Wie meldt? Toepasser/eigenaar Delegatie mogelijk naar: Toepasser/uitvoerder: aannemer, onderaannemer blijft verantwoordelijk

17 Tot slot: drie stellingen
Grijze gebieden geven rode hoofden Een werk bouw je samen Meer transparant minder gedoe


Download ppt "Bodemdag BodemPlatformFryslân Menno Sieds Mensonides"

Verwante presentaties


Ads door Google