De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lawaai en maatregelen op de werkvloer Het voorkomen van één van de meest voorkomende beroepsziekte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lawaai en maatregelen op de werkvloer Het voorkomen van één van de meest voorkomende beroepsziekte."— Transcript van de presentatie:

1 Lawaai en maatregelen op de werkvloer Het voorkomen van één van de meest voorkomende beroepsziekte

2 Wat is lawaai? Afhankelijk van: Geluidssterkte: -Geluid is schadelijk boven 80 dB(A) Geluidspieken: -zoals explosiegeluid, perslucht Frequentie van geluid: -waar te nemen als toonhoogte

3 Wat is lawaai? (vervolg) Om een indruk te geven: 65 dB(A) =>normaal gesprek tussen mensen 80 dB(A) =>een rumoerig kantoor 85 dB(A) =>geluid in een kinderopvangcentrum 88 dB(A) =>blootstelling voor een dirigent tijdens een opvoering 95 dB(A) =>een elektrisch drilboor - 115 dB(A)=> meting in varkensboerderijen.

4 Lawaai: dosis-respons Hoe hoger het aantal dB(A), hoe minder lang de blootstelling Een toename van 3 dB(A), halveert de duur van blootstelling aan het geluid

5 Dosis-respons relatie Gemiddelde dagdosis in dB (A) Gemiddelde tijdsduur nodig om schade te veroorzaken na 40 jaren expositie 805 dagen per week, 8 uur per dag 835 dagen per week, 4 uur per dag 865 dagen per week, 2 uur per dag 895 dagen per week, 1 uur per dag 925 dagen per week, 30 minuten per dag 955 dagen per week, 15 minuten per dag 985 dagen per week, 8 minuten per dag 1015 dagen per week, 4 minuten per dag Bron: Expertisecentrum voor Gehoor & Arbeid

6 Bronnen van levend lawaai Proefdieren (zoals in laboratoria) Kindergeschreeuw (zwembaden, gymlokalen, kinderdagverblijven) Menselijk lawaai (zorginstellingen, horeca) Muziek (orkesten, horeca, klaslokalen)

7 Voorbeeld horeca een spaanplaat op maat zagen bij de bouwmarkt dat is ongeveer het geluidsniveau waar barmedewerkers, glazenophalers, DJ’s en beveiligingspersoneel in discotheken mee te maken hebben.

8 Waarom aandacht voor lawaai? Gezondheidsrisico’s door blootstelling: – Gehoorschade voor werknemers – Gevolgen voor werkgever: effect op functioneren, uitval, verzuim, arbeidsongeschiktheid Andere risico’s op de werkvloer: – Ongevallen door miscommunicatie – Ervaren stress, vermoeidheid Wetgeving

9 Gehoorschade Door schadelijk geluid Beschadiging haarcellen in het oor Sluipend proces onomkeerbaar

10 Herkenning van gehoorschade Lastig: sluipend proces en ongemerkt Soms oorsuizen Communcatieproblemen met anderen Aan te bevelen: periodieke gehoortest

11 Blootstelling 1 op de 3 werknemers heeft te maken met blootstelling Bij 700.000 mensen is deze blootstelling veelvuldig of met enige regelmaat Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, OSHA

12 Blootstelling (vervolg) Beroeps- en sectorafhankelijk: Meeste risico in delfstofwinning en bouw Ook groot risico in de industrie Risico op beroepsslechthorendheid “Kantoorberoepen” lopen weinig risico Door beroep/sector ook meer mannen dan vrouwen die risico lopen

13 Blootstelling (vervolg) Helft van de mensen die risico lopen draagt geen of niet consequent gehoorbescherming En heeft daarmee kans op permanente gehoorschade Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, OSHA

14 Blootstelling (vervolg) Ook blootstelling door werken met ototoxische stoffen Voorbeelden van deze stoffen: – Geneesmiddelen in de farmaceutische industrie – Organische oplosmiddelen – Zware metalen, zoals lood, arseen, kwik en mangaan.

15 Ander risico’s Risico op ongevallen door miscommunicatie Ervaren stress en vermoeidheid 1 op de 5 werknemers moet stem verheffen om zich hoorbaar te maken, gedurende meer dan de helft van de werktijd

16 Wetgeving Het meeste lawaai is werkgerelateerd Slechthorendheid is één van de meest voorkomende beroepsziekten Arbowetgeving – Waarborgen van veilig en gezond werken – Voorkomen van blootstelling aan lawaai (onderdeel daarvan) – Bedrijfarts moet slechthorendheid als beroepsziekte melden bij NCvB

17 Europese Richtlijn 2003/10/EG Waarborgen gezondheid en veiligheid bij blootstelling fysische agentia (lawaai) Minimumvoorschriften Preventieprincipes: – Bronaanpak als eerste – Rekening houdend met stand der techniek – Beschikbare maatregelen

18 Arbeidshygiënische strategie Maatregelen moeten in deze volgorde: 1.Bronaanpak 2.Afschermen van de bron 3.Beperken van blootstelling 4.Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Let op: PBM is laatste in te zetten “redmiddel”!

19 Machinerichtlijn - 98/37/EG Voor producten/fabrikanten van machines Gericht op minimale geluidsproductie van machines Ook hier: stand der techniek en beschikbaarheid geluidsdempende middelen Let ook op onderhoud van machines en gereedschap!

20 Bewustwording van lawaai informatie en voorlichting aan: -Werknemers -Leidinggevenden en management Over: -Lawaai en gezondheidsrisico’s -Maatregelen organisatie -Rol werknemer, management

21 Inbedding In werkinstructies om gezond werkgedrag te stimuleren: – Niet te lang in bepaalde ruimtes werken – Dragen van gehoorbescherming – Gebruik van radio op werkplek beperken of verbieden Voorbeeldgedrag van sleutelfiguren

22 Wat doet onze organisatie (al)? Is bekend welke werknemers risico lopen? Is bekend wat risicovolle werkplekken zijn? Is er sprake is van beroepsziekte? Wat voor maatregelen zijn genomen? Of en hoe zijn maatregelen geëvalueerd


Download ppt "Lawaai en maatregelen op de werkvloer Het voorkomen van één van de meest voorkomende beroepsziekte."

Verwante presentaties


Ads door Google