De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema: Geloofsbeproeving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema: Geloofsbeproeving."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema: Geloofsbeproeving

2 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 66: 3, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 14 Lezen van de Wet Ps. 26: 2 Gebed Schriftlezing Genesis 22: 1 – 8 Hebreeën 11: 17-19 Ps. 27: 4 NB Tekst Genesis 22: 1-8 Preek J.d.H. 133: 1, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *ELB. 178: 1, 2, 4 *Zegen * Staande

3 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche voor de kinderen tot en met 5 jaar. Tijdens de dienst en bij de uitgang wordt er gecollecteerd.

4 Mededelingen De collectiedoelen vandaag zijn: 1 e collecte kerk 2 e kassen landelijk kerkverband uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 22 november, avondmaalszondag, hoopt Ds. A.G.M. Weststrate in beide diensten voor te gaan.

5 Collecte volgende week De avondmaalscollecte van volgende week is bestemd voor: 1.Beurzen voor kansarme kinderen in Venda, Zuid-Afrika 2.Christelijk onderwijs in de Sub-karpaten, Oekraïne

6 ZAF 070 Zuid-Afrika Beurzen kansarme kinderen ZAF 070

7 Staatsscholen Zuid-Afrika kent twee verschillende scholen. De staatsscholen staan bekend om hun slechte onderwijs en lage moraal van de onderwijzers.

8 ZAF 070 Privéscholen Daarom zijn er ook privéscholen opgericht. Zij leveren goede resultaten, maar krijgen weinig subsidie.

9 ZAF 070 Beurzen Daarom is er een fonds opgericht voor de armste kinderen. Zij kunnen een beurs aanvragen bij het bestuur van 3 christelijke scholen: de APCE.

10 ZAF 070 Privéscholen Voor de beurzen voor de armste kinderen (voor boeken, schooluni- form en zo nodig busgeld) is onze steun nodig. Helpt u, help jij mee?

11 OEK 080 Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken

12 Naar een goede en christelijke school gaan. Een school die net als andere scholen subsidie van de overheid ontvangt. Vanzelfsprekend? OEK 080 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

13 Niet in de Sub-karpaten, in het noordwesten van Oekraïne. Hier leven veel Hongaars sprekenden. Een minderheid die het moeilijk heeft. OEK 080 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

14 Door verbetering van onderwijs! De jeugd heeft de toekomst. De Hongarus Reformatorus Kerk wilde de vicieuze cirkel doorbreken, licht brengen in het donker! OEK 080 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

15 De financiering is een probleem. Daar willen wij bij helpen, totdat de scholen het zelf kunnen. Helpt u, help jij mee deze jongeren een toekomst te bieden? OEK 080 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

16 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 66: 3, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 14 Lezen van de Wet Ps. 26: 2 Gebed Schriftlezing Genesis 22: 1 – 8 Hebreeën 11: 17-19 Ps. 27: 4 NB Tekst Genesis 22: 1-8 Preek J.d.H. 133: 1, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *ELB. 178: 1, 2, 4 *Zegen * Staande

17 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 66: 3, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 14 Lezen van de Wet Ps. 26: 2 Gebed Schriftlezing Genesis 22: 1 – 8 Hebreeën 11: 17-19 Ps. 27: 4 NB Tekst Genesis 22: 1-8 Preek J.d.H. 133: 1, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *ELB. 178: 1, 2, 4 *Zegen * Staande

18 Ps. 66: 3, 5 NB 3 Doe onze God uw loflied horen, gij volken, zingt alom op aard, looft Hem door wie wij zijn herboren, die ons voor wank'len heeft bewaard. Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, zoals men erts tot zilver smelt. Gij die ons, aan het vuur ontheven, gelouterd voor uw ogen stelt.

19 Ps. 66: 3, 5 NB 5 Ik kom met gaven in mijn handen. Zie, tot uw tempel treedt uw knecht en brengt U, Heer, de offeranden, U in benauwdheid toegezegd. Brandoffers wil ik U bereiden en zoete geuren op doen gaan. Ik wil U heel mijn leven wijden: aanvaard het, neem mijn offer aan.

20 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 66: 3, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 14 Lezen van de Wet Ps. 26: 2 Gebed Schriftlezing Genesis 22: 1 – 8 Hebreeën 11: 17-19 Ps. 27: 4 NB Tekst Genesis 22: 1-8 Preek J.d.H. 133: 1, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *ELB. 178: 1, 2, 4 *Zegen * Staande

21 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 66: 3, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 14 Lezen van de Wet Ps. 26: 2 Gebed Schriftlezing Genesis 22: 1 – 8 Hebreeën 11: 17-19 Ps. 27: 4 NB Tekst Genesis 22: 1-8 Preek J.d.H. 133: 1, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *ELB. 178: 1, 2, 4 *Zegen * Staande

22 Ps. 139: 14 14 Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER; Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? Beproef m', en zie, of mijn gemoed lets kwaads, iets onbehoorlijks voed'; En doe mij toch met vaste schreden Den weg ter zaligheid betreden.

23 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 66: 3, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 14 Lezen van de Wet Ps. 26: 2 Gebed Schriftlezing Genesis 22: 1 – 8 Hebreeën 11: 17-19 Ps. 27: 4 NB Tekst Genesis 22: 1-8 Preek J.d.H. 133: 1, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *ELB. 178: 1, 2, 4 *Zegen * Staande

24 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 66: 3, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 14 Lezen van de Wet Ps. 26: 2 Gebed Schriftlezing Genesis 22: 1 – 8 Hebreeën 11: 17-19 Ps. 27: 4 NB Tekst Genesis 22: 1-8 Preek J.d.H. 133: 1, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *ELB. 178: 1, 2, 4 *Zegen * Staande

25 Ps. 26: 2 2 Beproef vrij, van omhoog, Mijn hart, dat voor Uw oog; Alwetende, steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen. Doorgrond al mijn verlangen, En stel mijn oogmerk in den dag.

26 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 66: 3, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 14 Lezen van de Wet Ps. 26: 2 Gebed Schriftlezing Genesis 22: 1 – 8 Hebreeën 11: 17-19 Ps. 27: 4 NB Tekst Genesis 22: 1-8 Preek J.d.H. 133: 1, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *ELB. 178: 1, 2, 4 *Zegen * Staande

27 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 66: 3, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 14 Lezen van de Wet Ps. 26: 2 Gebed Schriftlezing Genesis 22: 1 – 8 Hebreeën 11: 17-19 Ps. 27: 4 NB Tekst Genesis 22: 1-8 Preek J.d.H. 133: 1, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *ELB. 178: 1, 2, 4 *Zegen * Staande

28 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 66: 3, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 14 Lezen van de Wet Ps. 26: 2 Gebed Schriftlezing Genesis 22: 1 – 8 Hebreeën 11: 17-19 Ps. 27: 4 NB Tekst Genesis 22: 1-8 Preek J.d.H. 133: 1, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *ELB. 178: 1, 2, 4 *Zegen * Staande

29 Ps. 27: 4 NB 4 Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden die Gij eens zeide: "Zoek mijn aangezicht". Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart!

30 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 66: 3, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 14 Lezen van de Wet Ps. 26: 2 Gebed Schriftlezing Genesis 22: 1 – 8 Hebreeën 11: 17-19 Ps. 27: 4 NB Tekst Genesis 22: 1-8 Preek J.d.H. 133: 1, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *ELB. 178: 1, 2, 4 *Zegen * Staande

31 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 66: 3, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 14 Lezen van de Wet Ps. 26: 2 Gebed Schriftlezing Genesis 22: 1 – 8 Hebreeën 11: 17-19 Ps. 27: 4 NB Tekst Genesis 22: 1-8 Preek J.d.H. 133: 1, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *ELB. 178: 1, 2, 4 *Zegen * Staande

32 Verkondiging Schriftlezing: Genesis 22: 1 – 8 Hebreeën 11: 17 – 19 Tekst: Genesis 22: 1 – 8 >>> J.d.H. 133: 1, 4, 5 Geloofsbeproeving

33 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 66: 3, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 14 Lezen van de Wet Ps. 26: 2 Gebed Schriftlezing Genesis 22: 1 – 8 Hebreeën 11: 17-19 Ps. 27: 4 NB Tekst Genesis 22: 1-8 Preek J.d.H. 133: 1, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *ELB. 178: 1, 2, 4 *Zegen * Staande

34 J.d.H. 133: 1, 4, 5 1. Hij die rustig en stil, Zich steeds voegt naar Gods wil, Hem in alles vertrouwt en gelooft; Die slechts hoort naar Zijn stem, Zich geheel geeft aan Hem, Smaakt een vreugde, die nimmer verdooft. Zie slechts op Hem, Volg gehoorzaam Zijn stem; blijf maar rustig vertrouwen, Altijd ziende op Hem.

35 J.d.H. 133: 1, 4, 5 4. Blijf getrouw tot de dood, Zorg in voorspoed of nood, Dat toch nimmer het vuur in u doov'. Wat Hij zegt, moet gedaan, Waar Hij zendt, moet gij gaan. Geen bezwaren. Vertrouw en geloof. Zie slechts op Hem, Volg gehoorzaam Zijn stem; blijf maar rustig vertrouwen, Altijd ziende op Hem.

36 J.d.H. 133: 1, 4, 5 5. O, hoe groot is 't genot Als men wandelt met God, Hier door 't leven gaat, eerlijk, oprecht; Als in droefheid of vreugd Men in Hem zich verheugt, En zijn al op 't altaar heeft gelegd. Zie slechts op Hem, Volg gehoorzaam Zijn stem; blijf maar rustig vertrouwen, Altijd ziende op Hem.

37 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 66: 3, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 14 Lezen van de Wet Ps. 26: 2 Gebed Schriftlezing Genesis 22: 1 – 8 Hebreeën 11: 17-19 Ps. 27: 4 NB Tekst Genesis 22: 1-8 Preek J.d.H. 133: 1, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *ELB. 178: 1, 2, 4 *Zegen * Staande

38 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen

39 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 66: 3, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 14 Lezen van de Wet Ps. 26: 2 Gebed Schriftlezing Genesis 22: 1 – 8 Hebreeën 11: 17-19 Ps. 27: 4 NB Tekst Genesis 22: 1-8 Preek J.d.H. 133: 1, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *ELB. 178: 1, 2, 4 *Zegen * Staande

40 Avondmaalsformulier Geliefden in onze Heere Jezus Christus, in het evangelie lezen wij hoe de Heere Jezus Christus voor Zijn gemeente het Avondmaal heeft ingesteld. De apostel Paulus schrijft: “Zelf heb ik via overlevering van de Heere ontvangen, wat ik u weer doorgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak het en zei: Dit is Mijn lichaam voor u, doet dit tot Mijn gedachtenis.

41 Avondmaalsformulier Zo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doet dit, zo vaak als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo vaak als u dit brood eet en de beker drinkt, zult u de dood van de Heere verkondigen, totdat Hij komt. Wie dus op een onwaardige wijze het brood eet of de beker van de Heere drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder zichzelf beproeven en dan van het brood eten en uit de beker drinken.

42 Avondmaalsformulier Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. (1 Kor. 11:23-29 NV) Om getroost te worden door het Avondmaal van de Heere te gebruiken, moeten wij onszelf van te voren onderzoeken. En we moeten ons hart richten op het doel, waarmee de Heere Christus het heeft ingesteld, namelijk Zijn werk overdenken. Een goed zelfonderzoek heeft drie onderdelen:

43 Avondmaalsformulier Ten eerste. Laat iedereen nadenken over de eigen zonden en welke vervloeking die over ons brengen. Daardoor krijgen we een afkeer van onszelf en worden we klein voor God. Zeker als we bedenken hoe groot Gods toorn over de zonde is: Zo groot, dat Hij die niet ongestraft kon laten, maar Zijn geliefde Zoon Jezus Christus gestraft heeft. En dat met de vreselijke en vernederende dood aan het kruis.

44 Avondmaalsformulier Ten tweede. Laat iedereen zijn eigen hart onderzoeken: Geloof ik die vaste belofte van God dat al mijn zonden mij vergeven zijn? En dat alleen vanwege het lijden en sterven van Christus. Geloof ik dat de rechtvaardigheid van Christus aan mij wordt toegekend en gegeven? Zo totaal, alsof ik zelf voor al mijn zonden betaald had en alsof ik alles had gedaan wat God van mij vroeg.

45 Avondmaalsformulier Ten derde. Bent u van harte bereid met uw hele leven te laten zien dat u God echt dankbaar bent? En dat u oprecht voor God wilt leven? Dat betekent dat u afstand doet van alle vijandschap, haat en ruzie. En het betekent dat u zich inzet om in liefde en vrede met de mensen om u heen te leven. Allen die dat kunnen beamen, wil God zeker genadig zijn. Hij wil u als een waardige tafelgenoot van Zijn Zoon Jezus Christus ontvangen.

46 Avondmaalsformulier Maar ook het tegenovergestelde: Hebt u geen verdriet over uw zonden? Vertrouwt u niet op Gods beloften? Leeft u door in ongehoorzaamheid aan God, zonder spijt en bekering te laten zien? Dan moeten we u aanzeggen dat u buiten het koninkrijk van Christus staat. Laat het oordeel van God over u niet nog zwaarder worden. We dringen er bij u op aan niet deel te nemen aan dit Avondmaal, zolang u zich niet bekeert. Want het Avondmaal heeft Christus alleen voor Zijn gelovigen ingesteld.

47 Avondmaalsformulier Geliefde broeders en zusters in de Heere. Waarom wordt ons dit voorgehouden? Het hart van gelovigen is al zo verbroken. Wordt hun zo niet de laatste vrijmoedigheid ontnomen? Alsof niemand tot het avondmaal van de Heere mag gaan, behalve wie totaal zonder zonde is! Maar wij komen niet naar dit Avondmaal om daarmee te zeggen dat wij in ons zelf zonder zonde en rechtvaardig zijn. Integendeel!

48 Avondmaalsformulier Juist als we ons leven buiten onszelf zoeken, belijden we daarmee dat wij de dood verdienen door onze zonden. Wij ontdekken bij onszelf veel ellende en gebreken. Ons geloof is niet volmaakt en wij dienen God niet met de toewijding die wij Hem schuldig zijn. Elke dag moeten we weer het gevecht aangaan met de zwakheid van ons geloof en met de slechte verlangens van onze oude mens.

49 Avondmaalsformulier Maar toch! Door de genade van de Heilige Geest hebben we hier echt verdriet over en verlangen we ernaar tegen ons ongeloof te vechten en naar al Gods geboden te leven. Dan kunnen zelfs zonden en zwakheden, die nog tegen onze wil in ons zijn overgebleven, niet verhinderen dat God ons toch genadig wil zijn. Niet wij, maar Hij maakt ons dit hemelse eten en drinken waardig. En Hij deelt het uit.

50 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 66: 3, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 14 Lezen van de Wet Ps. 26: 2 Gebed Schriftlezing Genesis 22: 1 – 8 Hebreeën 11: 17-19 Ps. 27: 4 NB Tekst Genesis 22: 1-8 Preek J.d.H. 133: 1, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *ELB. 178: 1, 2, 4 *Zegen * Staande

51 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 66: 3, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 14 Lezen van de Wet Ps. 26: 2 Gebed Schriftlezing Genesis 22: 1 – 8 Hebreeën 11: 17-19 Ps. 27: 4 NB Tekst Genesis 22: 1-8 Preek J.d.H. 133: 1, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *ELB. 178: 1, 2, 4 *Zegen * Staande

52 ELB. 178: 1, 2, 4 1 Als ik maar weet, dat hier mijn weg door U, Heer, wordt bereid, en dat die weg, hoe moeilijk ook, mij nader tot U leidt. Refrein: Nader tot U, nader tot U, nader, mijn Heiland tot U. Als ik maar weet, dat alles hier mij nader brengt tot U.

53 ELB. 178: 1, 2, 4 2 Als ik maar weet, dat ook voor mij de Heer aan ’t kruishout stierf; en dat de Heiland ook voor mij een levenskroon verwierf. Refrein: Nader tot U, nader tot U, nader, mijn Heiland tot U. Als ik maar weet, dat alles hier mij nader brengt tot U.

54 ELB. 178: 1, 2, 4 4 Als ik maar weet, ook als op aard’ mij droefheid wacht of kruis, dat ieder kruis mij nader brengt bij ’t eeuwig Vaderhuis. Refrein: Nader tot U, nader tot U, nader, mijn Heiland tot U. Als ik maar weet, dat alles hier mij nader brengt tot U.

55 Liturgie zondag 15 november Mededelingen Ps. 66: 3, 5 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 14 Lezen van de Wet Ps. 26: 2 Gebed Schriftlezing Genesis 22: 1 – 8 Hebreeën 11: 17-19 Ps. 27: 4 NB Tekst Genesis 22: 1-8 Preek J.d.H. 133: 1, 4, 5 Collecte Deel 1 formulier H.A. Dankgebed *ELB. 178: 1, 2, 4 *Zegen * Staande

56 Vanmiddag hoopt Ds. J. van Langevelde uit Zierikzee voor te gaan


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema: Geloofsbeproeving."

Verwante presentaties


Ads door Google