De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CLINIC AANDACHT EN BEGELEIDEN VOOR FUNCTIONEREN Lucas Onderwijs 14 mei 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CLINIC AANDACHT EN BEGELEIDEN VOOR FUNCTIONEREN Lucas Onderwijs 14 mei 2013."— Transcript van de presentatie:

1 CLINIC AANDACHT EN BEGELEIDEN VOOR FUNCTIONEREN Lucas Onderwijs 14 mei 2013

2 WELKOM

3 Programma  Situationeel leiding geven - José Voorham  Pauze  Stellingen  Gesprekscyclus - Esther Beekink  De praktijk - Antoinette Gillet, Moesin Laghmich en Guus Dolle  Ervaringen delen- de praktijk!  Wat zou je willen verbeteren?  Wat doe je en wat gaat goed?  Welke vaardigheden heb je nodig voor het gesprek?  Wat wil je veranderen voor jezelf of in de school?  Wat neem je de volgende clinic mee of wat wil je halen?

4 Eens of oneens Stellingen

5 Gesprekscyclus vormt de bodem onder de deskundigheidsbevordering? Stelling 1

6 In het functioneringsgesprek beoordeel je ook iemand? Stelling 2

7 Een directeur krijgt in een functioneringsgesprek ook feedback op het eigen functioneren. Stelling 3

8 De voorbereiding van een functioneringsgesprek kost mij teveel tijd? Stelling 4

9 Ik zou meer vrijheid willen hebben in de gesprekscyclus. Stelling 5

10 Gesprekscyclus ondersteunt situationeel leiding geven? Stelling 6

11 Gesprekscyclus beslaat een periode van maximaal 3 jaar? Stelling 7

12 Beoordelingsgesprek is geen dialoog? Stelling 8

13 Gesprekscyclus

14 Jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen medewerker en leidinggevende. Is bedoeld om: Inzicht functievervulling; Onderhouden bekwaamheidseisen. Uitgangspunt

15 1. Persoonlijk ontwikkelingsgesprek (POP) 2. Functioneringsgesprek 3. Beoordelingsgesprek Gesprekken gesprekscyclus:

16 Doel: Afstemming tussen de wensen van de medewerker m.b.t. zijn professionele ontwikkeling en de ontwikkelingsdoelen van de organisatie. Afspraken over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan maximaal 50% van de uren van deskundigheidsbevordering. Persoonlijk Ontwikkelingsgesprek

17 Kenmerken: Tweezijdig; Toekomstgericht; Vergroten inzetbaarheid. Gemaakte afspraken komen in een POP! Persoonlijk Ontwikkelingsgesprek

18 Procedure: Minimaal eenmaal in de 4 jaar opgesteld; Afspraken over de inhoud van persoonlijk ontwikkelplan; Medewerker legt afspraken vast in eigen persoonlijk ontwikkelplan; Ondertekening. Persoonlijk Ontwikkelingsgesprek

19 Doel: Bevorderen van het professioneel welbevinden van de werknemer; POP wordt ook besproken. Functioneringsgesprek

20 Kenmerken: Toekomstgericht; Verheldering van oorzaken van problemen, van wensen en mogelijkheden; Gelijkwaardige inbreng van gesprekspartners (tweezijdig karakter); Functioneringsgesprek

21 Procedure: Evaluatie vorig gesprek; Gesprek leidt tot het maken van nieuwe afspraken m.b.t. functioneren en ondersteuning; Schriftelijke vastlegging en ondertekening. Functioneringsgesprek

22 Doel: Geven van inzicht in de functievervulling van de medewerker gedurende het beoordelingstijdvak. Beoordelingsgesprek

23 Kenmerken: Gericht op het verleden; Eenzijdige waardering; Kan rechtspositionele consequenties hebben. Beoordelingsgesprek

24 Wanneer een beoordelingsgesprek: Tijdelijk dienstverband; Dienstverband onbepaalde tijd minimaal eenmaal per 4 jaar; Tijdelijk dienstverband die langer dan een jaar duurt wordt tweemaal per jaar beoordeeld; Onvoldoende beoordeling maar nog geen rechtspositionele consequenties wenst te verbinden. Beoordelingsgesprek

25 Procedure: Van tevoren minimaal één functioneringsgesprek en een klassenbezoek; Opgemaakt door leidinggevende; Minimaal een week voor het gesprek ontvangt de medewerker een concept ingevuld beoordelingsformulier; Gesprek wordt gevoerd aan de hand van het formulier; Medewerker krijgt gelegenheid om mening kenbaar te maken; Ondertekening voor ‘gezien’ of voor akkoord. Beoordelingsgesprek

26 Antoinette Gillet Moesin Laghmich Guus Dolle Gesprekscyclus in de praktijk

27 Wat doe je en wat gaat goed? Wat zou je willen verbeteren? Welke vaardigheden heb je nodig voor het gesprek? In groepjes uit elkaar

28 Wat neem je mee en ga je morgen doen? Volgende keer gaan we meer inzoomen op het niet functioneren van een medewerker. Casuïstiek bespreken. Volgende clinic


Download ppt "CLINIC AANDACHT EN BEGELEIDEN VOOR FUNCTIONEREN Lucas Onderwijs 14 mei 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google