De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De basisregels van het appartementsrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "De basisregels van het appartementsrecht"— Transcript van de presentatie:

1

2 De basisregels van het appartementsrecht
door mr. A.C.W. Luijk-van Veldhuizen Juridische Dienst | VvE Belang

3 Inhoud Appartementsrecht Basis VvE Structuur VvE Vergadering VvE
Taken bestuurder

4 Definitie appartementsrecht
Exclusief gebruiksrecht privé-gedeelte Recht op medegebruik gemeenschappelijke gedeelten Mede-eigenaar gebouw Automatisch lid VvE Periodieke bijdragen

5 Regelgeving nodig Om te vergaderen Om gebouw in goede staat te houden
Om kosten te verdelen Om te bepalen wat wel en niet mag: rechten en plichten

6

7

8 Basis VvE Wet (5:106 t/m 5:147 BW) Splitsingsakte en - tekening
Splitsingsreglement Huishoudelijk Reglement Besluiten Vergadering van Eigenaars

9 Splitsingsakte Ligging gebouw en kadastrale aanduiding
Splitsingstekening (plan van bouwlagen) Opsomming appartementsrechten Ongelijke aandelen in de gemeenschap Reglement (model 1973, 1983, 1992, 2006) met aanvullingen en wijzigingen

10 Modelreglementen

11 Splitsingsreglement Belangrijke punten
Omschrijving gemeenschappelijke gedeelten Gebruik, beheer en onderhoud gemeenschappelijke en evt. privé gedeelten Gezamenlijke schulden en kosten Exploitatierekening, begroting en periodieke bijdragen Verzekeringen

12 Statuten Naam VvE, gemeente, ligging gebouw Doel van de VvE
Regeling periodieke bijdragen Bijeenroepen vergadering van eigenaars Totaal aantal stemmen en de stemverdeling

13 Splitsings- tekening Klik om de titelstijl van het model te bewerken

14 KvK en Kadaster Kamer van Koophandel: Handelsregisterwet 2007
Inschrijving VvE verplicht vanaf juli 2008 Vanaf 2013 geen jaarlijkse bijdrage meer Kadaster: Registratie splitsingsakte en –tekening Evt. huishoudelijk reglement inschrijven als dossierstuk bij de splitsingsakte (verplicht bij MR ‘06)

15 Structuur VvE Vergadering van eigenaars
Bestuur/bestuurder/administrateur Beheerder Voorzitter Commissies

16 Aanwezig op de vergadering
Alle eigenaars Gevolmachtigden (in plaats van eigenaar) bijv: familielid kennis huurder Model 2006: jurist of accountant Altijd presentielijst maken!

17 Uitschrijven vergadering
Termijn: 8 of 15 dagen Vergadering: 1/2 totaal aantal stemmen (quorum) 2e vergadering: Termijn: 2-6 weken ongeacht aantal aanwezige stemmen modelreglement ‘06: quorum vervallen voor besluiten met volstrekte meerderheid

18 Besluitvorming (1) Gewone meerderheid Gekwalificeerde meerderheid
= volstrekte of absolute meerderheid: quorum: 1/2 van het aantal stemmen vóór: meer dan de helft (helft +1) Gekwalificeerde meerderheid quorum: aangegeven in splitsingsakte (2/3, 3/4) vóór: aangegeven in splitsingsakte (2/3, 3/4)

19 Besluitvorming (2) Wijziging splitsingsakte: Unanimiteit:
4/5 of grotere meerderheid in akte bepaald + medewerking bestuur + toestemming alle beperkt gerechtigden Unanimiteit: Schriftelijk stemmen buiten vergadering

20 Taken bestuurder eventueel op te dragen aan beheerder
Uitvoeren besluiten Beheer en vertegenwoordiging VvE Uitschrijven vergadering Onderhoud en meerjarenonderhoudsplan Begroting, exploitatierekening, bijdragen Beheren financiën Opgave notaris bij verkoop Toezicht op naleving akte en reglement

21 Belangenorganisatie voor Appartementseigenaren
Postbus 210, 4900 AE Oosterhout Tel:


Download ppt "De basisregels van het appartementsrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google