De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkeling van het jonge kind

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkeling van het jonge kind"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkeling van het jonge kind
College 1 Inleiding module

2 E-mail: schpa@hr.nl Sheets: www.med.hro.nl/schpa

3 https://www.youtube.com/watch?v=WolX_k674-U

4 studiehandleiding Altijd volgens zelfde format
Kerntaken en prestatie indicatoren Leerdoelen MC toets Digitale ondersteuning van het boek

5 Het boek Hoe pak je dat aan? Wekelijks lezen ter voorbereiding
Vragen stellen in de les Samenvatting staat op de site van het boek Oefenen met toetsvragen Herken je de behandelde theorie in de praktijk?

6 Kennis en toepassen Openingscasus hoofdstuk 1
Ontwikkeling beschrijven en verklaren Indeling in periodes Historisch perspectief: Locke en Rousseau

7 Onderzoek doen Valide en betrouwbaar Correlatie Oorzakelijke relatie
Onderzoek: zaXRlbT0xNDkzNTI.html Deze theorie wordt niet getoetst, is belangrijk on studenten wel een kritische blik te geven op onderzoek. Soms komt eruit wat je wel graag wilt horen!

8 Toetsing Schriftelijk tentamen, mc vragen over het boek en de collegestof Toekenning van cijfer en studiepunten: Min. 5,5 voor de toets

9 Inhoud Module Week 1 t/m 8 hoor- en werkcolleges
Week 9 schriftelijke toets MC

10 6 ontwikkelingsgebieden
Zintuigelijk en motorisch Cognitief Persoonlijkheid Moreel Creatief Sociaal emotioneel

11 De ontwikkeling van kinderen
Ontwikkeling Geleidelijke verandering in een bepaalde, vaak gunstige richting. Ontwikkelingspsychologie Vooral belangstelling voor de algemene factoren die het proces van verandering van de persoonlijkheid in de loop van de tijd beïnvloeden. De wetenschap die het gedrag bestudeert van de mens in de verschillende ontwikkelingsfases

12 Wat zet de ontwikkeling in gang?
Nature vs nurture Aanleg vs ervaring. Aangeboren vs aangeleerd

13 Wat zet de ontwikkeling in gang?
Maturisten De ontwikkeling is geheel voorgeprogrammeerd en komt door rijping van de zenuwcellen tot ontplooiing. ‘Alles gaat vanzelf, alles in nature’ Behavioristen Kinderlijke ontwikkeling drijft op ervaring en leerprocessen. ‘Alles is aangeleerd, alles in nurture’

14 Evocatieve wisselwerking
Interactiemodel Evocatieve wisselwerking Niet alleen omgeving lokt uit, kind door gedrag lokt omgeving uit Actieve wisselwerking Wil omgeving invloed hebben dan moet het het kind aanspreken Passieve wisselwerking Huiselijk milieu bepaalt de ontwikkeling, zoals thuis altijd al gedaan wordt

15 Interactiemodel; invloed van omgeving bij ontwikkeling van kind
Evocatieve wisselwerking Omgeving lokt een bepaald soort gedrag uit van het kind. En het kind lokt door zijn gedrag een bepaald soort omgeving uit Actieve wisselwerking Kind neemt uit de omgeving alleen datgene op wat aansluit bij zijn aanleg, wat hem aanspreekt. Passieve wisselwerking De omgeving die ouders creëren past bij het kind, omdat hij genetisch op hen lijkt.

16 Nature/nurture Wat in de ontwikkeling van het jonge kind is aangeboren? Wat is er aangeleerd? Wat is het verschil tussen aanleg en erfelijkheid?

17 Twee begrippen in fasetheorieën
Kritieke periode Als in een bepaalde rijpingsfase een bepaalde ervaring mist is er onherroepelijk schade. Gevoelige periode In een bepaalde rijpingsfase is een bepaalde ervaring optimaal, maar kan later ook nog. - kritiek of gevoelig??

18 Groep en individu Bij het lezen van het boek zal je vaak denken ‘maar bij mij/mijn broer/mijn vriendin/mijn nichtje/iemand anders die ik ken, is dat helemaal niet zo’ Theorieën worden gevormd door resultaten van onderzoeken bij hele grote groepen mensen. Een steekproef is representatief voor de gehele groep. Afwijkingen kunnen voorkomen; kijk uit voor example bias.

19 moeders, baby’s en vaders
Hedendaagse psychologie focust zich voornamelijk op de interactie tussen baby, moeder EN vader

20 Pasgeboren baby’s Zwangerschap 40 weken <33 weken prematuur
Te licht; dysmatuur Jongen of meisje? Temperament; aanleg Mooi=lief

21 Oxytocine Hormoon dat moeders aanmaken zorgt voor: Geluksgevoel
‘moedergevoel’- meer ongerust/intuitie Emotionele binding Borstvoeding

22 Inbreng van de moeder Belangrijke invloeden van de moeder:
Karaktereigenschappen - baby- of self centered Jeugdervaring Leeftijd Sociale situatie Dromen en wensen Q

23 Inbreng van de vader Vooral emotionele steun
Meeleven tijdens zwangerschap Keizersnede en vroeggeboorte maken dat vader meer meezorgt Leeftijd en carrière spelen mee Zijn even gevoelig voor signalen Zijn springeriger en prikkelen hun baby’s meer tot activiteit

24 Rol van omgevingsfactoren
Maatschappelijke factoren Werksituatie Stressvolle ervaringen -vermindert zorg - beïnvloedt lichamelijke toestand kind Middelengebruik

25 Belangrijke begrippen
Algemeen en motorische ontwikkeling Nature/nurture/interactie Kritieke/gevoelige perioden Inbreng moeder/vader/kind/omgeving

26 Huiswerk shl Doen!!

27 http://www. pedagogenplatform
edagog_kader_kindercentra_0-4_jaar.pdf Kohnstamm, R. (2009). Kleine ontwikkelingspsychologie printsec=frontcover&dq=inauthor:"R.+Kohnstamm"& hl=en&sa=X&ei=ZM8uUomQGOrV0QXy74DABQ &ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false / /


Download ppt "Ontwikkeling van het jonge kind"

Verwante presentaties


Ads door Google