De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HAN & VALORISATIE Loes Kater HAN CvVO, november 2015 HA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HAN & VALORISATIE Loes Kater HAN CvVO, november 2015 HA."— Transcript van de presentatie:

1 HAN & VALORISATIE Loes Kater HAN CvVO, november 2015 HA

2 Inhoud presentatie 1. De verbinding van de HAN met de regio 2. Valorisatiebeleid 3. Valorisatie: meten is weten?! Loes Kater HAN CvVO – november 2015

3 1. Valorisatie: waarom? Waarmaken maatschappelijke opdracht als regionale kennisinstelling Borgen kwaliteit en beroepsgerichtheid Verwerven stage- en afstudeeropdrachten Verwerven opdrachten contractonderzoek en – onderwijs Verwerven co-finaciering Verwerven partners co-creatie presentatie 201114

4 2. Valorisatie/kennisbenutting o 2012-2013 projectgroep Valorisatie: definitie, ambities, knelpunten. o Definitie HAN valorisatie: het geschikt en beschikbaar maken van kennis voor economische en maatschappelijke benutting. o Wat is het eigene van valorisatie binnen het HBO? Loes Kater HAN CvVO november 2015

5 Kader en visie Enkele elementen: De sterke regionale verbinding (focus) De noodzaak van ‘valorisatie naar 2 kanten’ Praktijkgericht onderzoek = valorisatie De nadruk op incrementele innovaties i.p.v. radicale Minder nadruk op octrooien Veel aandacht voor kennisdisseminatie Loes Kater HAN CvVO november 2015

6 Valorisatie is ook: Ondernemerschaponderwijs Contractonderwijs Afstudeeropdrachten i.s.m. bedrijfsleven/publieke sector Stages in (regionaal) bedrijfsleven Programma’s voor LLL Loes Kater HAN CvVO november 2015

7 Beleid en bestuur De verankering in de eigen instelling! Bijvoorbeeld: Prestatieafspraken in Instellingsplan Verankering in managementcontracten Erkende CvB-portefeuille Meerjarig strategisch valorisatiebeleid Loes Kater HAN CvVO 2015

8 Organisatie We doen al veel (200 fte, M € 14)! Maar het kan beter: Meer transparantie, intern maar vooral extern in wat we te bieden hebben Meer focus op speerpunten Interne bedrijfsprocessen beter afstemmen op valorisatie Meer samenhang in en samenwerking tussen voorzieningen Versterkte vraagsturing Integratie met primaire proces Ondernemerschap richting startups Loes Kater HAN CvVO 2015

9 Loes Kater HAN CvVO november 2015

10 Cultuur Dominantie van de onderwijscultuur (dus verbinden van valorisatie met onderwijs) Druk van buiten doet binnen schuiven Maar nog een wereld te winnen Hoe manage je de hybriditeit? presentatie 201114

11 Centre of Expertise Sneller herstel https://www.youtube.com/watch?v=6_uOfF ZfySw&feature=player_embedded

12 Conclusies S-Z analyse na 3 jaar Sterk: goede start. Op weg naar volgende fase profileringspotentieel externe waardering Aandachtspunten: verankering eigenaarschap verbinding met onderwijs Loes Kater HAN CvVO november 2015

13 Valorisatie: meten is weten?! Valorisatie inzichtelijk maken Niet alleen kwantiatief, maar ook kwalitatief Wat turven en wie bevragen? Oefenen met vragenlijsten. presentatie 201114

14 Indicatoren en verhalen presentatie 201114


Download ppt "HAN & VALORISATIE Loes Kater HAN CvVO, november 2015 HA."

Verwante presentaties


Ads door Google