De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentebrede OndernemersFondsen Bijeenkomst Ondernemersfonds Alblasserdam 25 november 2015 Blaauwberg /Bochove/Ewalts nov. 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentebrede OndernemersFondsen Bijeenkomst Ondernemersfonds Alblasserdam 25 november 2015 Blaauwberg /Bochove/Ewalts nov. 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeentebrede OndernemersFondsen Bijeenkomst Ondernemersfonds Alblasserdam 25 november 2015 Blaauwberg /Bochove/Ewalts nov. 2015

2 Ca. 35 – 40 fondsen in Nederland 1 e fonds in 2005 in Leiden kleinste Schiermonnikoog (12.000 euro) grootste Utrecht (6 miljoen) samengestelde gemeenten : Bodegraven-Reeuwijk, Pijnacker- Nootdorp met veel buitengebied compacte stadsgemeenten: Delft, Vlaardingen en Zwijndrecht gaat starten

3 Aanleiding  Verdwijnen vrijblijvende basis gezamenlijke ondernemersbelangen professionalisering!  Laag percentage leden OV’s: 25%-40% (freeriders)  Contributie is onvoldoende basis voor stabiele financiële positie meer concurrentie tussen vestigingsmilieus en regio’s  Hogere eisen van medewerkers en bezoekers aan bedrijven: schoon, veilig bereikbaar voor voldoende gekwalificeerd personeel

4 Soorten bestedingen ontwikkelmodel

5 1 e generatie bestedingen: praktische bestedingsdoelen Winkelstraatverlichting Sinterklaas-optocht Beveiliging bedrijventerreinen Aankleding winkelgebieden

6 2 e generatie bestedingen optuigen van gezamenlijke projecten Sportevenementen Gezamenlijke inkoop energie, zonnepanelen, kabel Promotie/participatie regiobranding Festivals

7 3e generatie bestedingen: visie en kennis gedreven projecten Hogere organisatiegraad Stimuleren (gezamenlijke investeringen in) duurzaamheid Verbetering algehele investeringsklimaat Stimuleren onderlinge uitwisseling, kennis van buiten halen Versterken aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

8 Wat is een gemeentebreed Ondernemersfonds? Financiering van collectieve ondernemersactiviteiten via bijdrage OZB niet-woningen (bedrijfsgebouwen, ziekenhuizen, scholen, agrarische opstallen, etc.) Alblasserdam: 30 euro per 100.000 WOZ-waarde Fondsgroote ca. 125.000 euro (inclusief not-for-profit: zorg, sport, onderwijs, gemeente)

9 Voorbeeld Huurdersdeel (44%) en eigenaarsdeel (55%) Voorbeeld: winkelpand van 5 ton levert op per jaar: 150 euro eigenaar/huurder 67,50 als huurder (45%) 85,50 als eigenaar (55%)

10 Basisprincipes Bestedingsvrijheid ondernemers Elk gebied krijgt via systeem van trekkingsrechten eigen ‘inleg’ weer terug Meebetalen = meebepalen (ook sociaal ondernemers) Zelfbestuur ondernemers: vrijheid in keuze organisatie, in de vorm van ‘trekkingsrechten’ per gebied/sector met deel gemeentebreed Geen gemeentelijke taken op bordje ondernemers (non- substitutie) Experiment van vier jaar, daarna evaluatie

11 Organisatie van een fonds (3 lagen) Gebiedsverenigingen Adviesraad (bestaande uit besturen van gebiedsverenigingen) Stichtingsbestuur van Ondernemersfonds Bij start convenant: afspraken tussen gemeente en stichtingsbestuur


Download ppt "Gemeentebrede OndernemersFondsen Bijeenkomst Ondernemersfonds Alblasserdam 25 november 2015 Blaauwberg /Bochove/Ewalts nov. 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google