De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeidsomstandigheden van gedetacheerde medewerkers vanuit de Sociale Werkvoorziening (door Inspectie SZW) Ledendag DetaNet 19 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeidsomstandigheden van gedetacheerde medewerkers vanuit de Sociale Werkvoorziening (door Inspectie SZW) Ledendag DetaNet 19 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Arbeidsomstandigheden van gedetacheerde medewerkers vanuit de Sociale Werkvoorziening (door Inspectie SZW) Ledendag DetaNet 19 november 2015

2 Inhoud presentatie/ workshop door Inspectie SZW 1. Opdracht, achtergrond en uitvoering van het onderzoek 2. Uitkomsten van het onderzoek 3. De praktijk nader bekeken aan de hand van een casus 2

3 Opdracht In hoeverre dragen gemeenten, SW-bedrijven en inleners zorg voor veilige arbeidsomstandigheden voor gedetacheerden 3

4 Achtergrond (kerngegevens) 90 SW-Bedrijven 30.000 gedetacheerd 9.000 inleners 15.000 individueel15.000 groepsverband 70.000 beschut, WOL, begeleid Nederland 8.000.000 werkenden 4

5 Uitvoering onderzoek 21 SW-Bedrijven 3.600 gedetacheerd 184 inleners (2%) 1.500 individueel2.100 groepsverband 90 SW-Bedrijven I. Enquête II. Bezoek III. Bezoek Nederland 8.000.000 werkenden Nationale enquête Onderdelen onderzoek (12%) 5

6 Toetsingskader onderzoek Wet Sociale Werkvoorziening Arbeidsomstandighedenwet Arbocatalogus sector Sociale Werkvoorziening deelcatalogus detachering 6

7 2.Uitkomst van het onderzoek Zowel SW-bedrijven als inleners pakken in voldoende mate hun verantwoordelijkheid op  Maar: -Leidt bij inleners niet altijd tot situaties waar alle risico’s beheerst zijn -Bij SW-bedrijven staat arbo-deskundige op enige afstand -Arbo-kennis detacheringsconsulenten voornamelijk via praktijk verkregen -Er zijn verschillen tussen SW-bedrijven 7

8 Wat voor werk doen gedetacheerden? 8

9 Hoe is het gesteld met de beheersing van de risico’s? 9

10 10

11 Hoe is het gesteld met de beheersing van de risico’s? 11

12 Hoe is het gesteld met de beheersing van de risico’s 12

13 Hoe is het gesteld met de beheersing van de risico’s? 13

14 Verschillen tussen SW-bedrijven (1) 14

15 SW-bedrijven ingedeeld op basis van wat we gezien hebben bij inleners 15

16 SW-bedrijven (2x) ingedeeld 16

17 Terug naar de conclusies Positief: -SW-bedrijf en inlener zetten zich in om arbo-veiligheid te borgen -geen misstanden aangetroffen bij inleners -meeste gedetacheerden met wie gesproken is waren tevreden Echter: 1. Verschillen tussen SW-bedrijven:meer van elkaar leren 2. Arbodeskundigheid: zorgen dat deze aanwezig is en/ of ingeschakeld wordt 3. Beter (over)zicht krijgen op wat speelt in de detacheringen 17

18 3. Praktijk nader bekeken aan de hand van een casus casus ontleend aan een werkelijke gebeurtenis om te illustreren hoe belangrijk het is om arbo-veiligheid goed te borgen en alert te zijn/ blijven. Vragen bij casus: -Kan volgens jou zo’n incident zich voordoen bij een detachering? M.a.w. is zo’n situatie voor jou herkenbaar? Waarom wel/ niet? -Wat ging er in deze (detacherings)situatie volgens jou niet goed? -Wat zou jij als detacheringsconsulent kunnen doen om zo’n situatie/ incident te voorkomen? 18

19 Casus 1: werkzaamheden zijn niet geschikt voor werknemer A. Situatieschets: A.werkt in een tuincentrum. Een deel van zijn werk bestaat uit glazen voorwerpen in een doos stoppen en deze vervolgens in een container doen. Tegen zijn instructies in heeft A. het glas diverse malen op de rand van de ijzeren container kapotgeslagen om het passend te maken voor de doos.  A. is hier herhaaldelijk op aangesproken  A. is kort van geheugen, snel afgeleid en doet graag dingen die niet mogen Wat zich voordeed: Bij kapotslaan schoot A. door met zijn handen en verwondde zich daarbij. 19

20 Casus 2: arbeidsmiddel (houtkloofmachine) werd niet gebruikt op een manier waarop deze was ingericht en bestemd Situatieschets: Werknemers A. en B. werken op een kwekerij. Beiden hebben een verstandelijk handicap. Zij werken daar samen aan een kloofmachine. A. bedient de 2-hand- veiligheids-schakeling van de kloofmachine. B. legt het houtblok in de kuip van de kloofmachine en ruimt het gekloofde hout op. De machine wordt bediend volgens de door de begeleiders gegeven instructies. De afgesproken werkwijze waarbij beide werknemers tegelijk er aan werken is door hen als veilig ingeschat. Volgens de gebruiksaanwijzing moet de machine door één persoon bediend worden of anders aangepast worden voor gebruik door meerdere personen. Wat zich voordeed: A. kwam met zijn vinger in de kloofmachine terecht, wat uiteindelijk leidde tot het moeten missen van het bovenste deel van de betreffende vinger 20

21 Afsluitend Bedankt voor de aandacht en de inbreng 21


Download ppt "Arbeidsomstandigheden van gedetacheerde medewerkers vanuit de Sociale Werkvoorziening (door Inspectie SZW) Ledendag DetaNet 19 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google