De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl"— Transcript van de presentatie:

1 Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl
Doorlopende presentatie 30 november 2015 1 van 19

2 Waarom verbeteren? Uw veiligheid staat voorop! Zeedijk voldoet niet bij toetsing Aardbevingen Bodemdaling

3 Resultaat toetsing Stabiliteit binnenzijde -/- Bekleding zeezijde -/- 3

4 Bijzondere omstandigheden Nieuwe veiligheidsnormen
Een uitdagend project! Bijzondere omstandigheden Nieuwe veiligheidsnormen Dijk grenst aan Natura2000 Forse veiligheidsopgave over 11,7 km Ontwerpvrijheid voor de markt Ambitieuze planning

5 Wat is de ambitie? Hoog water bescherming programma (HWBP):
Gewenste planning: geen 8 jaar maar 4,5 jaar! Verkenning: geen 3 maar 1 jaar Planvoorbereiding: geen 2 maar 1 jaar Uitvoering: start najaar 2016

6 Wat is de opgave van het waterschap?
Zorg voor een dijk die voldoet aan de nieuwe veiligheidsnormen, die aardbevingsbestendig is. Houd rekening met de bodemdaling.

7 Vaargeul Natura2000

8 Wat gaat er gebeuren? Verhoging 0,5 tot 2 meter Verbreding binnenkant circa 25 meter Nieuwe bekleding zeezijde (deels) Verbeteren verweekte lagen in de dijk

9 Welke koppelprojecten?
Nieuwe dijkconcepten: Dubbele dijk Rijke dijk Marconi Buitendijks Fietspad ‘Kiek over Diek’ Windturbines

10 De aannemer selecteren
De komende maanden… De aannemer selecteren

11 De aannemer selecteren
Contractvorm met oplossingsvrijheid voor de markt Koppelprojecten mee in ‘contract aannemer’ Marconi Buitendijks Rijke dijk fietspad Voorgeschreven transportroutes

12 Afronden voorbereiding procedures
De komende maanden… Afronden voorbereiding procedures

13 Procedures en vergunningen
door waterschap / provincie door waterschap/provincie door aannemer Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Milieu Effect Rapportage (MER) Natuurbeschermings-wet (Nb wet) Waterwet-vergunning Flora- en Faunawet Uitvoerings-vergunningen, zoals kappen, slopen, aanleggen, ontgronden, etc.

14 Welke plannen gaan eerst inspraak in?
Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Milieu Effect Rapportage (MER) Natuurbeschermingswet (Nb) Inclusief onderliggende rapporten

15 De komende maanden… Bijzondere aandacht!

16 Bijzondere aandacht Vuilstort Nieuwstad Kabels en leidingen

17 Spoorboekje 2016 Jan-mrt: Plannen in procedure Start inspraak Start aanbesteding Voorjaar: Vaststelling plannen Gunning aannemer Najaar: Start uitvoering

18 Hoe houden we u op de hoogte?
Informatiebijeenkomsten Inloopmomenten voor flatbewoners Website Nieuwsbrieven Social media

19 Beleef het mee!


Download ppt "Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl"

Verwante presentaties


Ads door Google