De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Crisis en crisisinterventie Week 7: outreachend werken / agoog in de ggz.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Crisis en crisisinterventie Week 7: outreachend werken / agoog in de ggz."— Transcript van de presentatie:

1  Crisis en crisisinterventie Week 7: outreachend werken / agoog in de ggz

2 Crisis:  Gevoel dat je de regie kwijt bent,  de draad kwijt zijn  Verdriet, machteloosheid  Woede,  Negatieve connotatie

3 Andere kant  Bescherming en steun:  Iemand ontzien,  Iemand bijstaan  Steun bieden

4 Vrij Nederland artikel

5 Sociaal psychiatrisch perspectief:  Wisselwerking tussen maatschappelijke verhoudingen en geestelijke gezondheidszorgproblemen:  Querido: sociale homeostasis: evenwicht

6 Drie verschillende perspectieven  Intrapersoonlijk proces: reactie van omstanders  Interpersoonlijk proces: interactie tussen personen  Extrapersoonlijk proces: gebeurtenis(sen)

7 Film:  http://www.youtube.com/watch?v=Piui-x5u_M

8 Hoe kijken we naar een crisis  Vanuit het perspectief van de sociale psychiatrie:  Niet redeneren vanuit de ziekte (DSM), dat vergroot de onmacht, de onzekerheid en het gevoel van falen

9 Dynamiek van conflictspiralen  Crisis is tijdelijk gebeuren en een in tijd begrensd proces  Crisis vindt plaats in een netwerk van personen  Hulp en steun komen van direct betrokkenen  Symptomen zijn tijdelijk en staan in directe relatie tot de crisis

10 Het gaat vanzelf over  Tijdens een crisis is een minimum aan inzet vanuit de hulpverlening voldoende voor een maximaal effect!

11 Zeven aspecten vm behandeling  Aard en beschikbaarheid van het steunsysteem  Gevaar  Voorgeschiedenis en huidige toestand (coping met stressoren)  Zelfzorgend vermogen  Motivatie om aan behandeling deel te nemen  Verzoek van cliënt en familie  Somatische toestand

12 Hoe komt iemand over?  Ziek, verwrd, verwaarloosd, gestoord contact, afwerende houding,  Hoe presenteert iemand zijn klachten?

13 Cognitieve functies:  Bewustzijn  Aandacht en oriëntatie (tijd, plaats, persoon), geheugen  Intellectuele functies: oordeel- en kritiekstoornissen, ziektebesef  (zelf)waarneming, hallucinaties, depersonalisatie, derealisatie, dwangvoorstellingen  Denken, qua vorm: (versneld of vertraagd), incoherent, qua inhoud ( wanen, dwanggedachten suïcide

14 Affectieve functies  Stemming en affect: eufoor, dysfoor, depressief, vlak, angst/paniek  Somatische klachten en verschijnselen

15 Conatieve functies  Psychomotoriek en spraak (apraxie, vertraging, mutisme, agitatie, hyperactief  Gedrag: ontremd, agressief, apathisch, middelengebruik, dwanghandelingen  Persoonlijkheid: zwakbegaafd, wantrouwend, impulsief, leugenachtig, controlerend, dwingend, afhankelijk, verlegen, dramatiserend, uitdagend

16 Methodisch handelen  Netwerk  Relatie  handelen


Download ppt " Crisis en crisisinterventie Week 7: outreachend werken / agoog in de ggz."

Verwante presentaties


Ads door Google