De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pascal van Schajik.  Uitleg  Filmpje  Casus  Bespreken  vragen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pascal van Schajik.  Uitleg  Filmpje  Casus  Bespreken  vragen."— Transcript van de presentatie:

1 Pascal van Schajik

2  Uitleg  Filmpje  Casus  Bespreken  vragen

3  Doel van DOSA DOSA staat voor Deelgemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak. Het doel van DOSA is het tijdig voorkómen van ernstig probleemgedrag bij jongeren in een bepaalde deelgemeente. Verder het tegengaan en bestrijden van hinderlijk en overlastgevend gedrag onder jongeren in die deelgemeente. DOSA zorgt er, samen met de partners, voor dat risico - en probleemjongeren (weer) naar school of aan het werk gaan of indien nodig in een hulpverleningstraject geplaatst worden.

4  Doelgroep DOSA richt zich op alle jongeren tot 23 jaar, die binnen een bepaalde deelgemeente wonen en problemen hebben. Die problemen kunnen gaan over slechte omstandigheden in het gezin. Maar ook over financiën, huisvesting, gezondheid, school, werk of problemen met politie en justitie en relaties of sociale omgeving. Het gaat om zware problematiek. De aanpak richt zich niet alleen op individuen maar soms ook op een heel gezin. Dat is het geval wanneer blijkt dat de risico- of probleemjongere broertjes en zusjes heeft die in dezelfde omstandigheden leven.

5  Kern van DOSA is dat tussen alle voorzieningen en instanties op deelgemeentelijk, stedelijk en regionaal niveau, korte lijnen bestaan. Daardoor is een directe en adequate reactie mogelijk op signalen van en over jongeren.  Binnen DOSA werken twee typen partners nauw met elkaar samen:  organisaties en projecten op deelgemeentelijk niveau. Zoals welzijnsprojecten, jongerenwerk, scholen en het maatschappelijk werk;  instanties op stedelijk, regionaal of districtsniveau. Zoals de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (voor o.a. Leerplicht), Bureau Jeugdzorg, Jongerenloket, politie en Justitie.Jeugd, Onderwijs en Samenleving Jongerenloket

6  Interventie of actie De interventie of actie kan enkelvoudig of meervoudig zijn. Een enkelvoudige interventie bestaat uit een eenmalige actie van de DOSA-regisseur, bijvoorbeeld een doorverwijzing naar een andere instantie. Bij een meervoudige interventie is sprake van een aantal acties, die er gezamenlijk voor moeten zorgen dat het probleem wordt opgelost.  Monitoring Na de interventie volgt de monitoring. Deze fase duurt meestal drie tot zes maanden. Aan het eind van de afgesproken periode bepaalt de DOSA-regisseur of het interventieplan naar wens is uitgevoerd. Zonodig kan de monitoringperiode verlengd worden.

7  Filmpje

8  Gezinsleden  1. dhr. L Baka ) (LautahanZoon)  20-04-1999, 12 jaar  2. dhr. K Baka (Kozhan) (Zoon)  07-03-1998, 13 jaar  3. dhr. Y Baka (Yusuf) Zoon  10-05-1995, 16 jaar  4. dhr. A Baka (Ahmed) (Zoon)  21-11-2005, 6 jaar  5. dhr. M Baka (Metz) (Zoon)  20-01-1993, 18 jaar  6. mw. A Batysel) (Moeder)  14-02-1974, 37 jaar  7. S Baka (Stuleman) (Vader)  01-07-1971, 40 jaar  Opschalende organisatie: Groepsaanpak i.v.m. overlast op straat.  Aanleiding Opschaling DOSA  Aangemeld door groepsaanpak:  Drie oudste kinderen met politiecontacten. O.a overlast, rijden zonder helm op scooters, oudste straatroof op 16 jarige leeftijd (moet nog voorkomen  Oudste drie kinderen probleem gedrag op school: te laat komen, verzuimen, brutaal gedrag naar leraar. Vechtpartij Kozhan op school  Moeder wordt door scholen omschreven als niet betrokken. Vader lijkt niet open te staan voor hulp 

9  Korte omschrijving problematiek  Ruben van Pak je Kans ingezet voor Metz. Geeft aan dat gezin geen structuur kent. Moeder geen overwicht heeft. Vader vaak afwezig is.  16-3-2011 Kozhan Baka actief in wijk en jongerenvoorziening met overlast, vechtpartij intimiderend gedrag naar andere toe. Trekt op met drie andere minderjarige jongens die ook bekend staan om overlast.  Geen structuur in gezin. Ouders moeilijk bereikbaar voor scholen, en BJZ en leerplicht.  Drie kinderen in dit gezin met meerdere politiecontacten. Grensoverschrijdend gedrag op school. Te laat komen, Verzuimen van school Kind van 12 jaar heeft in 2009/2010 ziekte van Hodking gehad, is genezen verklaard in 2010.  Gaaf ingezet voor analyse thuissituatie, ondersteuning ouders opvoedingsvaardigheden, structuur terugbrengen in gezin, overlast terugbrengen en geen politiecontacten.  Gaaf coach geeft aan dat ouders hulp hebben stopgezet per februari 2011. Ouders willen niet meer meewerken, vinden het te veel gedoe en vinden dat ze het zelf kunnen.  Maart 2011 overlast en gedrag lijkt alleen maar te verergeren op straat. Provocerend naar politie, maar geen strafbare feiten.

10  JIJ Jongerenwerk Ijsselmonde  Talantcoach/jongerenwerker  Leerplicht  leerplichtambtenaar  Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam  Reclassering ambtenaar  Nieuw Zuid VMBO  Zorgcoördinator  Flexusjeugdplein GAAF  Gezinscoach  Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam  Vrijwillige ambulante zorg  Flexus Jeugdplan Pak je Kans ingezet oktober 2010 ingezet i.vm. overlast op straat en politie lit contacten bij Metz niet geleid tot minder recidive 

11  Overleg even wat je zou willen doen/zou kunnen doen  Wat er mist…

12  En nu als pedagogiek student of als mens  Wat valt je op


Download ppt "Pascal van Schajik.  Uitleg  Filmpje  Casus  Bespreken  vragen."

Verwante presentaties


Ads door Google