De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Seminar Voedselveiligheid en kwaliteit III Mythes & Wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden John van Engelen 06 51 40 98 43 10 november.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Seminar Voedselveiligheid en kwaliteit III Mythes & Wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden John van Engelen 06 51 40 98 43 10 november."— Transcript van de presentatie:

1 Seminar Voedselveiligheid en kwaliteit III Mythes & Wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden John van Engelen 06 51 40 98 43 10 november 2015

2 Seminar Voedselveiligheid en kwaliteit III Inhoudsopgave 1.Doel inleiding 2.Hoe gaat ie ook al weer! 3.De mythes en relatie met wet- en regelgeving 4.Wat moet u nu doen! 5.Laatste tip en/of advies

3 Seminar Voedselveiligheid en kwaliteit III Doel inleiding L aat uw inspireren O ntmoeten van collega-ondernemers L eren van elkaar

4 Seminar Voedselveiligheid en kwaliteit III Wie ben ik? Directeur van Tritium Advies B.V, –Adviseren op kwaliteit, arbo en milieu –4 vestigingen, 45 mensen in dienst –Werken samen met KTBA Zelf 30 jaar in het vak Werkzaam op het gebied van ‘trouble-shooting’: – Adviseren over wet- en regelgeving – Communicatie met de overheid – Oplossen problemen

5 Seminar Voedselveiligheid en kwaliteit III Hoe gaat ie ook al weer?

6 Seminar Voedselveiligheid en kwaliteit III We komen er niet aan toe? Waar zijn de gegevens ook al weer? Moeten we dat ook nog doen! We hebben ook andere prioriteiten/problemen? Met die vent of overheid valt niet te werken! Traditionele onvolkomenheden binnen bedrijven

7 Seminar Voedselveiligheid en kwaliteit III Arbeidsomstandigheden Wie helpt me met die procedures??!! Mythe 1

8 Seminar Voedselveiligheid en kwaliteit III dwingt tot nadenken bevordert consistentie in het werk en communicatie maakt kwaliteit aantoonbaar/controleerbaar is eenvoudig te verspreiden helpt bij het doorvoeren van veranderingen is blijvend maakt het systeem “objectief” geeft verantwoordelijkheden in de organisatie aan geeft aan hoe er gewerkt dient te worden Waarom documentatie?

9 Seminar Voedselveiligheid en kwaliteit III De beste universiteit is de werkplek Ingvar Kamprad

10 Seminar Voedselveiligheid en kwaliteit III Procedures: Een procedure : zorgt ervoor dat een kritieke activiteit op de afgesproken wijze wordt uitgevoerd is alleen nodig op die plaatsen waar de afwezigheid van een procedure de kwaliteit (inclusief arbo, milieu, e.d.) negatief zou (kunnen) beïnvloeden

11 Seminar Voedselveiligheid en kwaliteit III Hoofdregels voor het schrijven I. Procedures worden geschreven in de derde persoon –NIET: Ik controleer het product... –MAAR: Het hoofd QC controleert het product... II. Procedures worden geschreven in de tegenwoordige tijd –NIET: De snijmachine wordt gekalibreerd door... –MAAR: De voorman kalibreert de snijmachine.. III. Procedures worden geaudit –NIET: De klusverantwoordelijke geeft mondeling door... –MAAR: De klusverantwoordelijke vult de checklist in...

12 Seminar Voedselveiligheid en kwaliteit III Mythe 2 De Arbowet bevat knellende regels

13 Seminar Voedselveiligheid en kwaliteit III Arbo = knellende regels Hoe is het nu echt! Arbowet is een kaderwet: –dus in feite geen concrete regels maar –algemene bepalingen over arbobeleid –regels op detailniveau zijn in feite vrij soepel –onder Arbowet hangen Arbobesluit en Arboregeling –de laatste jaren is er relatief weinig in de regelgeving veranderd

14 Seminar Voedselveiligheid en kwaliteit III Arbo = knellende regels Oorzaak opmerking: “gebrek aan kennis van arboregelgeving” Overheid is zich juist aan terugtrekken! Branches kunnen zelf door middel van een arbocatalogus regelen hoe ze tot een veilige en gezonde werkplek komen Afwijken mag bij een gelijkwaardige oplossing

15 Seminar Voedselveiligheid en kwaliteit III Dus arbo hoeft helemaal niet knellend te zijn Toon lef/initiatief en wees juist creatief

16 Seminar Voedselveiligheid en kwaliteit III De rol van de Arbeidsinspectie is beperkt. De Arbeidsinspectie kan alleen handhavend optreden wanneer de werkgever geen of onvoldoende beleid geformuleerd heeft. Voor het overige kan de Arbeidsinspectie met een individuele geval weinig tot niets. Daarvoor zal het slachtoffer in de eigen organisatie terecht moeten of zijn/haar recht via de rechter moeten halen. Wel heeft de Arbeidsinspectie in iedere regio een of meerdere vertrouwensinspecteurs. Daar kan men met een klacht terecht. De vertrouwensinspecteur zal in eerste instantie met het slachtoffer gaan praten en wijzen op alle mogelijkheden die er intern en extern bestaan. Ook zal zij nagaan in hoeverre de organisatie daadwerkelijk een beleid met betrekking tot seksuele intimidatie heeft geformuleerd. Indien dat niet of in onvoldoende mate het geval is, zal zij de werkgever daarop aanspreken. Voorbeeld: Seksuele intimidatie

17 Seminar Voedselveiligheid en kwaliteit III Risico’s identificeren Oefening 1 Geef twee arborisico’s in het bedrijf aan!

18 Seminar Voedselveiligheid en kwaliteit III Risicobeheersing Geef aan hoe de risico’s beheerd of verminderd kunnen worden?

19 Seminar Voedselveiligheid en kwaliteit III Mythe 3 Arbo kost geld!

20 Seminar Voedselveiligheid en kwaliteit III Arbo = geld U wilt: –Een laag ziekteverzuim –Geen incidenten –Een goed imago Verstoringen gaan ten koste van de productiviteit, omzet en winst

21 Seminar Voedselveiligheid en kwaliteit III Arbo = geld Maak juist gebruik van de arbowet zodat ze ten dienste staan van het primaire proces! Zorg dat een arbosysteem meerwaarde heeft, begin er anders niet aan! Arbo levert daarmee geld op (minder kosten)!

22 Seminar Voedselveiligheid en kwaliteit III Artikel in de digitale telegraaf 7 november 2015: –Werkgeversorganisaties verzetten zich met hand en tand tegen een dreigende aanscherping van de Arbeidsomstandighedenwet. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om chemiebedrijven, zoals AKZO Nobel en DSM op te laten draaien voor de kosten van enkele miljoenen die de inspectie Sociale Zaken jaarlijks maakt

23 Seminar Voedselveiligheid en kwaliteit III Wat is nu de beloning? Waardering over en weer werken voor een bedrijf die arbo serieus neemt meer plezier in je werk dingen samen doen motivatie voor je werk neemt toe

24 Seminar Voedselveiligheid en kwaliteit III Laatste tip en advies!

25 Kijk niet achteruit, maar vooruit!


Download ppt "Seminar Voedselveiligheid en kwaliteit III Mythes & Wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden John van Engelen 06 51 40 98 43 10 november."

Verwante presentaties


Ads door Google