De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOOFDSTUK 7 ONZE KOSTEN & BATEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOOFDSTUK 7 ONZE KOSTEN & BATEN"— Transcript van de presentatie:

1 HOOFDSTUK 7 ONZE KOSTEN & BATEN
START JE BEDRIJF HOOFDSTUK 7 ONZE KOSTEN & BATEN Gebied 1 De Ondernemer is besproken en nu maken we een begin met Gebied 2, De Markt. Om die te betreden is een product of een dienst nodig. Ook een verkenning van de markt moet plaatsvinden om de kans op succes te kunnen bepalen van het aanbod dat een student company doet.

2 HOE BLIJF EEN STUDENT COMPANY FINANCIEEL GEZOND EN TOPFIT?

3 EEN FINANCIEEL DASHBORD VAN JE BEDRIJF…..ZIE HET SCHEMA 
MINDMAP, P. 114 DE WEG NAAR WINST DOOR TE LETTEN OP: INKOMSTEN UITGAVEN BREAK EVEN POINT RENDEMENT EEN FINANCIEEL DASHBORD VAN JE BEDRIJF…..ZIE HET SCHEMA 

4 Halfjaarverslag Jaarverslag
Investeringsplan Welke investeringen zijn nodig? Beginbalans Investeringsplan + financieringsplan Financieringsplan Hoe worden noodzakelijke investeringen betaald? Omzetdoelstelling Bepalen van de verwachte omzet Liquiditeitsbegroting Inzicht in de financiële levensvatbaarheid van het bedrijf Exploitatiebegroting Inzicht in de financiële bedrijfsvoering Geldstromen Overzicht van inkomsten en uitgaven Tussenbalans & Eindbalans Financiële verslaglegging Halfjaarverslag Jaarverslag

5 HOE ZIET JULLIE INVESTERINGSPLAN ERUIT?
LIQUIDE MIDDELEN AANLOOPKOSTEN, PRIVEGELD IN KAS VLOTTENDE ACTIVA STARTVOORRAAD VERPAKKING, INKOOP, ETC. VASTE ACTIVA LANGERE RESTWAARDE GEREEDSCHAP LEASEAUTO KANTOORMACHINES

6 eigen vermogen: aandelenkapitaal
HOE ZIET JULLIE FINANCIERINGSPLAN ERUIT? DEKKING VAN INVESTERINGEN & EXPLOITATIEKOSTEN eigen vermogen: aandelenkapitaal kort vreemd vermogen: voorgeschoten inkopen, nog te betalen leveringen OPENINGSBALANS, P. 119 Credit/PASSIVA: wat aan geld nodig is Debet/ACTIVA: waar dat geld vandaan komt

7 EEN GUNSTIGE SITUATIE VOOR EEN STUDENT COMPANY?

8 BOUWSTENEN VOOR DE EXPLOITATIEBEGROTING, P. 123
WAT IS JULLIE VERWACHTE OMZET? relatie met verkoopplaning via diverse kanalen HOEVEEL LEVERT SALES OP? kostprijs-verkoopprijs-bruto winst BOUWSTENEN VOOR DE EXPLOITATIEBEGROTING, P. 123

9 encyclopedie.thiememeulenhoff.nl

10 FINANCIELE LEVENSVATBAARHEID
EXPLOITATIE uitgaven MOET GEDEKT ZIJN DOOR KAPITAAL inkomsten  EXPLOITATIEBEGROTING MOET IN EVENWICHT ZIJN MET LIQUIDITEITSBEGROTING NIET ZO DUS 

11

12 HULPMIDDEL: BEPALEN BREAK EVEN
Hoeveel omzet moeten we hebben om alle kosten te dekken? Geen winst, geen verlies Uiterlijk op welk tijdstip? Niet gelukt? Actie!! FIGUUR VOLGENDE SLIDE 

13 eenheden totale opbrengst totale kosten winst variabele kosten
breakeven in eenheden vaste kosten verlies A = niveau van vaste kosten B = breakeven punt C = niveau van variabele kosten geld breakeven in geld tijd ZIE OOK FIGUUR 7.1, P. 127

14 MAANDELIJKSE LIQUIDITEITSBEGROTING ZIE P. 128  DE VINGER AAN DE POLS!
TEN SLOTTE: EINDBALANS  schematisch gelijk aan beginbalans WINST- EN VERLIESREKENING  toename eigen vermogen of niet? MET DE BESCHIKBARE CIJFERS EENVOUDIG OP TE STELLEN, ZIE P. 129


Download ppt "HOOFDSTUK 7 ONZE KOSTEN & BATEN"

Verwante presentaties


Ads door Google