De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wolters Noorhoff Hoger Onderwijs Financiële overzichten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wolters Noorhoff Hoger Onderwijs Financiële overzichten"— Transcript van de presentatie:

1 Wolters Noorhoff Hoger Onderwijs Financiële overzichten
Hoofdstuk 2 - Financiële overzichten - Hoofdstuk 2 Financiële overzichten Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie druk 3

2 2.1 Financiële informatie
In de financiële administratie worden de financiële gevolgen vastgelegd van allerlei beslissingen en/of handelingen binnen een organisatie. Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 3

3 2.1 Financiële informatie
Interne doeleinden Externe doeleinden Management accounting Financial accounting Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 3

4 2.1 Financiële informatie
Financiële overzichten Balans Winst- en verliesrekening Liquiditeitsbegroting Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 3

5 2.2 Balans, winst- en verliesrekening en liquide middelen
Overzicht van de bezittingen en het eigen en vreemd vermogen van een organisatie op een bepaald moment Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 3

6 2.2 Balans, winst- en verliesrekening en liquide middelen
Bezittingen Eigen vermogen Vreemd vermogen Balans Altijd in evenwicht! Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 3

7 2.2 Balans, winst- en verliesrekening en liquide middelen
Wolters Noorhoff Hoger Onderwijs Hoofdstuk 2 - Financiële overzichten - 2.2 Balans, winst- en verliesrekening en liquide middelen Bezittingen Eigen vermogen Vreemd vermogen Balans Activa Passiva Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 3 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie druk 3

8 2.2 Balans, winst- en verliesrekening en liquide middelen
Overzicht van de kosten en opbrengsten van een organisatie gedurende een bepaalde periode Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 3

9 2.2 Balans, winst- en verliesrekening en liquide middelen
Doel winst- en verliesrekening Inzicht krijgen in de oorzaken waardoor en de bedragen waarmee het eigen vermogen van de onderneming toeneemt of afneemt. Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 3

10 2.2 Balans, winst- en verliesrekening en liquide middelen
Kosten Opbrengsten Winst- en verliesrekening Afname EV Toename EV Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 3

11 2.2 Balans, winst- en verliesrekening en liquide middelen
Liquiditeitsbegroting Overzicht van de verwachte geldontvangsten en verwachte gelduitgaven van een organisatie gedurende een bepaalde toekomstige periode Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 3

12 2.2 Balans, winst- en verliesrekening en liquide middelen
Doel liquiditeitsbegroting: Inzicht krijgen in de verwachte ingaande en uitgaande geldstromen gedurende een bepaalde toekomstige periode en in het verwachte saldo liquide middelen op een bepaald moment. Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 3

13 2.3 Boekhoudkundige verwerking van financiële feiten
Boekingsregels: Als een balanspost toeneemt, het bedrag op de betreffende rekening aan dezelfde kant plaatsen als de kant waar het op de balans staat. Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 3

14 2.3 Boekhoudkundige verwerking van financiële feiten
Boekingsregels: Als een balanspost afneemt, het bedrag op de betreffende rekening aan andere kant plaatsen als de kant waar het op de balans staat. Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 3

15 2.3 Boekhoudkundige verwerking van financiële feiten
Winst- en verliesrekening: Door kosten neemt het eigen vermogen af. Omdat eigen vermogen credit op de balans staat, bedrag aan de debetkant plaatsen. Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 3

16 2.3 Boekhoudkundige verwerking van financiële feiten
Winst- en verliesrekening: Door opbrengsten neemt het eigen vermogen toe. Omdat eigen vermogen credit op de balans staat, bedrag aan de creditkant plaatsen. Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 3

17 2. 4. Samenhang tussen balans, winst- en
2.4 Samenhang tussen balans, winst- en verliesrekening en liquide middelen Balans Mutatie liquide middelen Winst- en verlies- rekening Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 3

18 2. 4. Samenhang tussen balans, winst- en
2.4 Samenhang tussen balans, winst- en verliesrekening en liquide middelen Afschrijven Het in de financiële administratie vastleggen van de waardedaling van vaste activa Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 3

19 Aanschafwaarde (A) – Restwaarde (R)
2.4 Samenhang tussen balans, winst- en verliesrekening en liquide middelen Lineaire afschrijving Aanschafwaarde (A) – Restwaarde (R) Gebruiksduur (n) Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 3

20 2.5 Algemene indeling van balans en winst- en verliesrekening
Vaste activa Vlottende activa Eigen vermogen Vreemd vermogen Lange termijn Korte termijn Activa Passiva Balans Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 3

21 2.5 Algemene indeling van balans en winst- en verliesrekening
Posten aan de activa- of debetzijde van de balans zijn gerangschikt in volgorde van liquiditeit. Posten aan de passiva- of creditzijde van de balans zijn gerangschikt naar volgorde van toenemende opeisbaarheid. Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 3

22 2.5 Algemene indeling van balans en winst- en verliesrekening
Vaste activa Activa die gedurende meer dan één productieproces meegaan Activa de meer dan één jaar voor productieve doeleinden kunnen worden ingezet Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 3

23 2.5 Algemene indeling van balans en winst- en verliesrekening
Vlottende activa Activa die gedurende slechts één productieproces meegaan Activa die binnen één jaar in geld (liquide middelen) kunnen worden omgezet Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 3

24 Wolters Noorhoff Hoger Onderwijs
Hoofdstuk 2 - Financiële overzichten - 2.6 Balans-lezen Wat kan men van een balans aflezen? Samenstelling van de activa Samenstelling van het vermogen De liquiditeit van de organisatie Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 3 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie druk 3

25 2.6 Balans-lezen Wat is daar het nut van?
Men kan o.a. zien of de onderneming voldoende liquide is. Men kan o.a. zien of de vermogensstructuur gezond is. Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 3

26 Voor wie is dat dan nuttig?
2.6 Balans-lezen Voor wie is dat dan nuttig? Eigenaren Vermogensverschaffers Werknemers Fiscus Derden Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 3


Download ppt "Wolters Noorhoff Hoger Onderwijs Financiële overzichten"

Verwante presentaties


Ads door Google