De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionale samenwerking jeugdhulp Relatiedag 19 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionale samenwerking jeugdhulp Relatiedag 19 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Regionale samenwerking jeugdhulp Relatiedag 19 november 2015

2 Inhoud Terugblik Ruimte voor jeugdhulp Bovenregionale opgave Regionale opgave Wat vraagt transformatie van ons? Waar staan we nu? Doe ook mee!

3 Ruimte voor jeugdhulp Instandhouding van beperkte maar noodzakelijke capaciteit bovenregionale specialistische zorg Transformatie bij zowel gemeenten als zorgaanbieders Specialistische kennis naar de voorkant Nieuwe zorgvormen voor sneller passende zorg 30% reductie van de specialistische capaciteit tussen 2016 en 2018

4 Kerngroep Ruimte voor jeugdhulp Gezamenlijk vorm en inhoud geven aan gedeelde ambities Aanbieders werken gezamenlijk aan opdrachtformulering Proces breed ingestoken, nu in de fase dat er keuzes gemaakt moeten worden Bovenregionale opgave

5 Regionale opgave Gesprek op basis van gedeelde visie Verrijken van ondersteuning in de omgeving van het kind Kennisuitwisseling tussen gemeenten en aanbieders Integraal jeugdhulpaanbod (afstand nemen van oude financieringsmethodiek) Inkoopmethodiek past bij integrale zorg

6 Regionale werkgroep transformatie Houdt overzicht, verbindt en initieert Richt zich op dezelfde thema’s als bovenregionaal Bestaat uit aanbieders uit verschillende sectoren en twee gemeenten

7 PlurynPactumLindenhoutGemeente Epe Passie voor Jeugd en Gezin Gemeente Apeldoorn IntermetzoKarakter RegioteamCollectief Jeugdpsycholoo g & Co Maatschap Psychiatrie Kinderen en Volwassenen Stedendriehoek Tactus Regionale werkgroep transformatie

8 Wat vraagt transformatie van ons?

9 Waar staan we nu? Basis op orde, elkaar leren kennen Transformatie komt steeds meer op de agenda Samen aan de slag in werkgroepen Gemeenten nemen op een aantal thema’s het initiatief voor versnelling in 2016 Provinciale subsidie leidt ook tot versnelling

10 Waar staan we nu? WerkgroepStatus 30% capaciteitsreductieKernvraag: welk zorgaanbod moet regionaal ‘klaarstaan’. Uitvoering 2016. Hoogwaardige toegangGedeelde visie ontwikkelen Verbeterstappen 2016 Doorgaande zorglijnenInzoomen op schakelmomenten en ‘Life events’

11 Waar staan we nu? Casus Overleg Bescherming (COB) Evaluatie en transformatie COB. Combineren van overleggen Duurzame vorm aanbestedenVerkenning vanuit regioteam: sturing en bekostiging Uitwerking in 2016 DyslexieInventarisatie werkwijzen, mogelijkheden tot uniformeren en andere sturing en bekostiging

12 Waar staan we nu? 16+ tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid Maatwerk voor dreigende ‘uitstappers’ Samenwerking gemeentelijke toegang/huisartsen Kennisuitwisseling Werkafspraken Daghulp 0-6Integraal aanbod door drie aanbieders, gericht op ambulante hulp Onderwijs- zorgarrangementen (Passend onderwijs) Werkafspraken met samenwerkingsverbanden en jeugdhulpaanbieders

13 Waar staan we nu? Kennisinfrastructuur Eerste inventarisatie Aansluiting landelijke ontwikkelingen (VNG) Werkgroep Drang en DwangAfbakening functies en afstemming werkproces vrijwillig, drang en dwang ZorgsignalenAfstemming Veilig Thuis en lokale toegang SWINGToegangen en GI. Inzet drang, afstemming met drang en vrijwillige hulpverlening

14 Doe ook mee! Deelname aan werkgroepen/projecten Agenderen nieuwe thema’s en ideeën Regionale werkgroep Opgeven: jeugdzorg@apeldoorn.nl Meer info: zorgaanbiedersinfo.nl


Download ppt "Regionale samenwerking jeugdhulp Relatiedag 19 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google