De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het welzijn van de PA Basiscursus PREVOR Maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het welzijn van de PA Basiscursus PREVOR Maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Het welzijn van de PA Basiscursus PREVOR Maart 2014

2 Het welzijn van de PA De PA formuleert adviezen, voert risicoanalyses uit, verricht administratief werk, volgt de regelgeving op, doet rondgangen, neemt deel aan vergaderingen, stelt voortdurend nieuwe risico’s vast, volgt nascholing, heeft nog andere taken binnen de school… Soms ziet hij/zij door het bos de bomen niet meer. En toch…de school heeft nood aan een vakbekwame en enthousiaste PA: Hoe valt vakbekwaamheid en enthousiasme te rijmen? Wat is het geheim om aan deze eis te kunnen voldoen?

3 DOELSTELLING Wat verstaat men onder vakbekwaamheid? Een efficiënt welzijnsbeleid Een effectief welzijnsbeleid Wat zijn de wortels van een enthousiaste PA? Een enthousiaste PA die leeft en werkt in harmonie (met het opvoedingsproject en) met zichzelf.

4 INHOUDSTAFEL Enkele begrippen i.v.m. vakbekwaamheid De taken van de PA/IDPBW volgens Codex Andere taken van de PA/IDPBW Factoren die het werk beïnvloeden van de PA Efficiënt en effectief welzijnsbeleid Vakbekwaamheid van de PA Enkele begrippen i.v.m. enthousiasme op het werk Zoeken naar een spiritualiteit van de PA: de weg van de authenticiteit

5 De taken van de PA/IDPBW volgens Codex Codex Titel II, Hfst II art. 5-7: opdrachten van de IDPBW: 1.Risicoanalyse 2.Adviserende taken 3.Specifieke taken 4.Administratieve taken 5.Medisch toezicht 6.CPBW 7.Overige taken

6 De taken van de PA/IDPBW volgens Codex RISICOANALYSE: - meewerken aan risicoanalyse door risico’s te identificeren; evaluaren van RA; maatregelen voorleggen na RA - factoren opzoeken die aan de basis van ongeval liggen - deelnemen analyse oorzaken beroepsziekten - deelnemen onderzoek werkdruk - …

7 De taken van de PA/IDPBW volgens Codex Adviserende taken; advies bij: - organisatie van de arbeidsplaats, arbeidsmiddelen, individuele uitrusting - hygiëne op de werkplaats: keukens, sanitair, refter,… - opstellen van instructies: gebruik arbeidsmiddelen, gevaarlijke producten, PBM’s en CBM’s, voorkoming brand, noodprocedures - vorming WN, onthaal WN,… - CPBW en WG over alle maatregelen die gevolgen hebben voor welzijn van WN

8 De taken van de PA/IDPBW volgens Codex Specifieke taken: - samenwerking en informeren i.v.m. welzijn van WN bij werken met derden, tijdelijke of mobiele werkplaatsen,… - ter beschikking staan voor interpretatie van regelgeving (ev. i.s.m. externe dienst) - meewerken opstellen intern noodplan … - meewerken EHBO - …

9 De taken van de PA/IDPBW volgens Codex Administratieve taken: - GPP en JAP: documentatie bijhouden - opstellen (drie)maandverslag, jaarverslag, arbeidsongevallensteekkaart - documenten opstellen/viseren/aanvullen bij aankoop, gebruik en onderhoud van arbeidsmiddelen en PBM’s - secretariaatswerk CPBW

10 De taken van de PA/IDPBW volgens Codex Medisch toezicht: - wordt verricht door EDPBW, nl. IDEWE vzw

11 De taken van de PA/IDPBW volgens Codex Overige taken, vnl. in het kader van de permanente risicoanalyse en het opstellen en bijsturen van GPP en JAP: –Regelmatig onderzoek op de arbeidsplaats na vraag van WG, WN of op eigen initiatief –Jaarlijks grondig onderzoek van arbeidsplaats –Onderzoeken n.a.v. AO of incidenten –Documentatie bijhouden (welzijnsmappen) –Bij dringende noodzakelijkheid en de onmogelijkheid van op directie beroep te kunnen doen: zelf maatregelen treffen

12 De taken van de PA/IDPBW volgens Codex Wanneer beroep gedaan wordt op de externe dienst moet de interne dienst samenwerken met de externe dienst + die samenwerking organiseren. Gelukkig is er samenwerking tussen LPA’s onderling, met collega’s en directie op school, met RPA, met Prevor,… Vele schouders kunnen de last lichter maken.

13 Andere zinvolle taken voor de PA/IDPBW Gezondheidsbeleid, milieuwerking, energie, verzekeringen, overlegstructuren, informatiedoorstroming, veiligheidsopvoeding,….

14 Factoren die het werk beïnvloeden Opleiding en persoonlijke interesse Beschikbare tijd en andere faciliteiten Werksfeer Eigenheid van het korps Leerlingenkenmerken Algemene toestand van de gebouwen …

15 Factoren die het werk beïnvloeden Denkvragen: Ga ik creatief om met de vele uitdagingen van mijn opdracht als PA? Ben ik bereid om prioriteiten te stellen in het bos van regelgeving – concrete taken – de lokale factoren die mijn taak beïnvloeden? Of blijf ik zitten met een gevoel dat het welzijnsbeleid niet realiseerbaar is? Zie ik in mijn school groeikansen voor een welzijnsbeleid?

16 Efficiënt en effectief Efficiënt Bijv.: de brandweer is snel ter plaatse Effectief Bijv.: eens de brandweer ter plaatse was, was de brand in een mum van tijd geblust

17 Efficiënt en effectief Efficiënt: Denkvraag: Is de werking van onze (lokale afdeling van de ) IDPBW efficiënt wat betreft de dagelijkse werking –bijv. informatiedoorstroming, meldingsysteem van risico’s en defecten?  Effectief: Voorbeeld van een effectief welzijnsbeleid: In de zware industrie is men erin geslaagd om het aantal AO-en met werkonbewaamheid tot gevolg te doen dalen met 41% in een periode van 10 jaar.

18 Efficiënt en effectief Voor een efficiënt en effectief welzijnsbeleid is er nood aan: –Concrete planning van de activiteiten: Wat dient er te gebeuren: dagelijks/wekelijks, maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks, langere termijn? –Duidelijkheid met wie er wordt samengewerkt? Directie, leden van de (lokale afdeling van de) IDPBW, RPA, SB/IM, externen, personeelsleden, ouders, leerlingen… –Het JAP, GPP,…!

19 Vakbekwaamheid van de PA Kennis van welzijnswetgeving, welzijnsstructuren ‘Netwerken’ is belangrijk: contacten met collega’s, RPA, Prevor; overleg in SG en via begeleidingsdiensten; info vragen aan EDPBW, EDTC, vaklui, architect Informatie raadplegen via internet: www.meta.fgov.be (met publicaties van FOD WASO); www.lne.be (met info van departement leefmilieu, natuur en energie); website Prevor www.meta.fgov.bewww.lne.be

20 Vakbekwaamheid van de PA Vakbekwaamheid is niet enkel parate kennis Vakbekwaamheid is vnl. de juiste zoekstrategieën hanteren

21 De spiritualiteit van de PA Waar haalt de PA de begeestering voor zijn/haar werk? Enkel uit vakbekwaamheid? De mens is meer dan een machine/GPS/zeker weten De mens groeit in zijn/haar mogelijkheid tot wijze oordelen. “Dit werk is nooit af”

22 De PA als mens Groeien in wijsheid heeft te maken met de complexiteit van elke mens. Een mens wordt vaak herleid tot ‘het topje van de ijsberg’. De PA is meer dan zijn/haar taken (taakomschrijving), gekende talenten (wat we weten dat hij/zij kan) en kennis (diploma). De PA is ook een mens met een zelfbeeld, persoonlijkheidskenmerken en drijfveren

23 De PA als mens in een context We mogen niet vergeten dat elke mens bepaald wordt door een context waarin hij/zij opgegroeid is en dagdagelijks leeft. Ook de school waarin de PA werkt is een bepalende context. De school heeft een visie (opvoedingsproject) van waaruit het onderwijsgebeuren gestuurd wordt. De menswording van elk kind is de sturende kern van het schoolgebeuren.

24 De PA blijft trouw blijft aan de kern In het dagelijks werk probeert de PA een trouwe medewerker te blijven van de organisatie: trouw aan de ondersteuner van de menswording van elk kind op school.

25 De authenticiteit als dragende kracht Hoe kan ik mezelf zijn… Hoe kan ik mezelf worden… Hoe kan ik mezelf blijven… …in de uitoefening van mijn taken als PA?

26 De authenticiteit als dragende kracht Authenticiteit is niet… Een voortdurende defensieve houding aannemen (in een harnas leven) Zich voortdurende laten gelden (buiten mij geen waarheid, roddelen,…) Een dogmatische levensstijl aannemen (“zo is het voor altijd”)

27 De authenticiteit als dragende kracht Authenticiteit laat ruimte voor… Zichzelf bewust beleven (met gevoelens en specifieke noden) Aanvaarding dat mensen/situaties me kunnen raken Kunnen luisteren naar de noden van anderen

28 De authenticiteit als dragende kracht De dialoog tussen ik – jij – hij aangaan en eenheid zoeken Groei toelaten bij zichzelf, in gedragingen en opvattingen Kwetsbaarheid als kracht zien Aanvaarden dat je aanvaard en gedragen wordt Erkennen dat ik een dragende grond/kern heb die me begeesterd

29 De authenticiteit als dragende kracht Erkennen dat ik een dragende grond/kern heb die me begeestert. Heil niet zoeken in kortstondig succes, maar aanvaarden dat je altijd al aanvaard bent. Een dragende stem durven aanvaarden die zegt: “Ik draag je, al voor je er was” Mijn naam staat geschreven in de palm van Gods hand

30 De authenticiteit als dragende kracht Bij wijze van illustratie: een korte getuigenis.

31 Tot slot Een enthousiaste PA straalt zijn begeestering uit bij zijn/haar directie, collega’s, leerlingen,… De hele school wordt een aangename leef- en werkomgeving.


Download ppt "Het welzijn van de PA Basiscursus PREVOR Maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google