De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wim Doekes - hoofdauteur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wim Doekes - hoofdauteur"— Transcript van de presentatie:

1 Wim Doekes - hoofdauteur
Moderne Wiskunde 11e editie Werkgroep Wiskunde B havo/vwo Wim Doekes - hoofdauteur 19 november 2015

2 Inhoud van de werkgroep
Inleiding Kort overzicht veranderingen bij Wiskunde B Focus op Meetkunde Leerlijnen Meetkunde 4/5 havo resp. 4/5/6 vwo Opdrachten maken en beoordelen

3 Examenprogramma havo Wiskunde B
Analyse (beperkte veranderingen): Evenredigheidsverbanden Toepassingen afgeleide functies Kettingregel alleen met f(lin.functie) Geen productregel Geen afgeleide van sin en cos Meetkunde (sterk veranderd): Afstanden en hoeken in concrete situaties Algebraïsche methoden

4 Leerlijnen Meetkunde 4/5 havo B
Hoofdstuk 5 Afstanden en hoeken Hoofdstuk 7 Lijnen en afstanden 5 havo B Hoofdstuk 5 Cirkels Examenvoorbereiding

5 Examenprogramma vwo Wiskunde B
Analyse (veranderingen): Inverse functies Asymptoten en limieten Vervallen: Toenamediagrammen; Logschalen; Riemannsom, integralen voor berekenen lengte van een grafiek of afgelegde weg; Formules van Simpson;

6 Vervolg Ex.programma vwo B
Meetkunde (volledig veranderd) Meetkunde met coördinaten Vector en inproduct Symmetrie, transformatie en beweging Parametervoorstellingen (bewegend punt) Wel: problemen zowel redenerend als rekenend kunnen aanpakken

7 Leerlijnen Meetkunde 4/5/6 vwo B
Hoofdstuk 5 Lijnen Hoofdstuk 8 Vectoren 5 vwo B Hoofdstuk 5 Cirkels Hoofdstuk 7 Meetkunde: Rekenen of redeneren 6 vwo B Hoofdstuk 3 Parametervoorstellingen Hoofdstuk 6 Bewijzen in de meetkunde Examenvoorbereiding

8 Opdrachten in het boek Introductie-opdrachten Oefenen
Verwerken en toepassen Gemengde opdrachten Test jezelf Extra oefening, Basis en Gemengd Uitdagende opdrachten Soms gemarkeerd: wda-opdracht

9 blz. 129 opdr. 36 Meetkunde 4 havo B
Voorkennis: Gelijkvormigheid, sinus- en cosinusregel, afstandsberekeningen Hoe aanpakken? Niveau van de opdracht? Nuttig?

10 blz. 193 opdr.G-5 Meetkunde 4 havo B
Voorkennis: richtingshoeken, product rico’s is -1, Pythagoras Hoe aanpakken? Niveau van de opdracht? Nuttig?

11 Uitwerking G-5

12 blz. 132 opdr. 34 Meetkunde 5 havo B
Op een cirkel met straal 5 liggen de punten A, B en C zo dat AB = AC = 5. Bereken BC. Voorkennis: gelijkvormigheid, vergelijkingen lijnen, loodrechte stand Hoe aanpakken? Niveau van de opdracht? WDA ????? Nuttig? Als voorbeeld zo’n opdracht met een lampje, in dit geval halverwege klas 4 vwo, Wisk.B Je kunt de vergelijking van m ombouwen tot y = … x + …. Je kunt de snijpunten van l met de assen berekenen Wie weet ziet u nog een andere manier. Het hoeft dus geen ingewikkeld of moeilijk vraagstuk te zijn!

13 Uitwerking 34 Essentieel: Inzicht dat ME = 3 Aanpak 1: Gelijkvormige driehoeken AME en ADB. Aanpak 2: Analytisch, assenstelsel, Vergelijkingen van AM en BC; snijpunt D BC = 2 BD

14 blz. 187 opdr. 35 Meetkunde 5 vwo B
Voorkennis: gelijkvormigheid, vectorrekening, stelling van Thales, inproduct Hoe aanpakken? Niveau van de opdracht? Nuttig?

15 Uitwerking 35

16 blz. 187 opdr. 36 Meetkunde 5 vwo B Voorkennis: zie 35 Hoe aanpakken?
Niveau van de opdracht? Nuttig?

17 Uitwerking 36

18 blz. 187 opdr. 37 Meetkunde 5 vwo B Voorkennis: zie 35 Hoe aanpakken?
Niveau van de opdracht? Nuttig?

19 Uitwerking 37

20 Uit Pilotexamens havo wiskunde B De Eierland Grachtenloop
Examenopdrachten Uit Pilotexamens havo wiskunde B De Eierland Grachtenloop Lijnen door punten op een cirkel Twee cirkels

21 Uit Pilotexamens vwo wiskunde B Twee punten Loodrecht
Examenopdrachten Uit Pilotexamens vwo wiskunde B Twee punten Loodrecht

22 Rekenen versus redeneren Nog vragen of opmerkingen?
Terugblik Verschillen havo / vwo Rekenen versus redeneren Nog vragen of opmerkingen?

23 Bedankt en tot ziens


Download ppt "Wim Doekes - hoofdauteur"

Verwante presentaties


Ads door Google