De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CASA CURA Zorgen voor de kotmadam In samenwerking met Nicky Eilers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CASA CURA Zorgen voor de kotmadam In samenwerking met Nicky Eilers."— Transcript van de presentatie:

1 CASA CURA Zorgen voor de kotmadam In samenwerking met Nicky Eilers

2 Overzicht Ontstaan van het project Doelstelling Opzet en rol van de partners Timing Knelpunten Voordelen Toekomst Besluit 7 december 2015Casa Cura: Zorgen voor de kotmadam

3 7 december 2015Casa Cura: Zorgen voor de kotmadam Ontstaan Vaststellingen: In Leuven zijn naar schatting 1 op 3 woningen onderbenut Heel wat oudere inwoners hebben te kampen met eenzaamheid Studenten bevinden zich op een dure kamermarkt

4 Doelstelling Ouderen die zich eenzaam voelen in een (te) groot huis ‘matchen’ met studenten die zich willen inzetten om hen gezelschap te houden door er tijdens de studie een kamer te betrekken Deze vorm van samenwonen dient een meerwaarde te betekenen voor beide partijen. 7 december 2015Casa Cura: Zorgen voor de kotmadam

5 Opzet en rol van de partners OCMW Leuven Stad Leuven Studentenhuisvesting KU Leuven Provincie Vlaams-Brabant 7 december 2015Casa Cura: Zorgen voor de kotmadam

6 Opzet & rol OCMW Leuven: coördinatie & opvolging van het project. In de pilootfase richt het project zich op cliënteel van de thuiszorg van het OCMW (gezinszorg/poetsdienst) Stad Leuven: ondersteuning & wettelijke omkadering bouwverordeningen, vergunningen, … Studentenhuisvesting KU Leuven: promoten van het project naar studenten, ondersteuning contracten Provincie Vlaams-Brabant: financiële ondersteuning, in contact brengen met andere projecten rond woningdelen 7 december 2015Casa Cura: Zorgen voor de kotmadam

7 Timing De voorbereidingen van het project zijn van start gegaan in maart 2014. Ondertussen werden er reeds heel wat fasen doorlopen: Onderzoeksfase: Wettelijke vereisten inzake bouwverordening, brandveiligheid, vergunningen, juridische en financieel luik Ontwikkelingsfase: Conceptuitwerking, voorbereiding publicitair materiaal, opstartgesprek met geïnteresseerde cliënten. Implementatiefase: Publiciteit naar studenten (Informatiedagen KU Leuven), Intakegesprekken, ‘Matchen’ zoeken, Opmaak contracten Uitvoering en nazorg: effectieve opstart gecreëerde match, opvolggesprekken 7 december 2015Casa Cura: Zorgen voor de kotmadam

8 Knelpunten Fiscale & financiële gevolgen : -Er kan niet vooraf aangegeven worden wat de precieze impact voor een kandidaat verhuurder zal zijn. -Dit moet per geïnteresseerde kandidaat individueel onderzocht worden. Wijziging situatie kamermarkt: -Bij opstart van het project gingen we uit van een krappe en dure kamermarkt in het Leuvense. -Er zijn ondertussen heel wat bouwprojecten bijgekomen waardoor er nu een overaanbod dreigt te ontstaan. -De nieuwe kamers blijven wel vrij duur. 7 december 2015Casa Cura: Zorgen voor de kotmadam

9 Voordelen 7 december 2015Casa Cura: Zorgen voor de kotmadam Tegengaan leegstand Intergenerationele cohesie engagement Op kot in een huiselijke/familiale sfeer

10 Een succesvolle match 7 december 2015Casa Cura: Zorgen voor de kotmadam

11 Toekomst In een latere fase hopen we het project uit te kunnen breiden naar een bredere doelgroep, nl alle oudere inwoners van (Groot-) Leuven die eigenaar zijn van hun woning en interesse hebben in deze nieuwe woonvorm. Reeds heel wat studenten hebben zich aangeboden voor het volgende academiejaar. Onder de eigenaars moet de geest echter nog wat rijpen. Stad Leuven heeft alvast interesse getoond om dit mee verder uit te bouwen. 7 december 2015Casa Cura: Zorgen voor de kotmadam

12 Besluit Dankzij het project kan de studente haar studies verderzetten, dit had anders financieel onmogelijk geweest voor haar. De eigenaar kan nu langer thuis blijven wonen dankzij de extra ondersteuning van de studente. Meneer is hier zeer dankbaar voor. Casa Cura gaat om een unieke formule van samenwonen in combinatie met begeleiding van een maatschappelijk assistent. In praktijk botst het project echter op heel wat obstakels. 7 december 2015Casa Cura: Zorgen voor de kotmadam


Download ppt "CASA CURA Zorgen voor de kotmadam In samenwerking met Nicky Eilers."

Verwante presentaties


Ads door Google