De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de info-avond

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de info-avond"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de info-avond
In het vierde leerjaar L4A Juf Sofie Beuten L4B Meester Kristof Slegers schooljaar

2 Gebruikte handboeken WISKUNDE : REKENSPRONG PLUS
4 werkboeken: Rekensprong Plus A, B, C, D 13 sprongen  10 lessen per sprong met herhaling net voor de toets Evaluatie na elke sprong (telkens verschillende domeinen komen aan bod) Analyse van elke sprong  met remediëring en differentiatie in persoonlijk werkboekje Online oefenen thuis :

3 Leerstof Wiskunde Getallen (G) Bewerkingen (B)
Tot Kommagetallen Breuken vergelijken Grafieken en diagrammen Bewerkingen (B) Hoofdrekenen en cijferen tot , met breuken en met kommagetallen Slim rekenen Meten en Metend Rekenen (MMR) Omtrek en oppervlakte Van mm tot km, van g tot ton, van ml tot 100l Meetkunde (MK) Vlakke figuren herkennen, benoemen en tekenen Loodrechten en evenwijdigen Ruimtelijk inzicht: blokkenbouwsels, spiegelingen en schaduwen

4

5

6

7

8 GEBRUIKTE HANDBOEKEN NEDERLANDS : TOTEMTAAL 4
Werkboek, spellingboek en tekstboek  (telkens 4A en 4B)  Leerdomeinen : spreken, luisteren, lezen, spelling, taalbeschouwing Per thema : oefeningen, dictees en toetsen

9 Leerstof Nederlands Lezen: Bib-bezoek 1 keer per maand.  Boekbesprekingen  Stimulatie van thuis nodig  Krantenartikelen navertellen  enz… Spelling: thuis schriftelijk voorbereiden Taalbeschouwing: werkwoordvervoegingen

10 WERELDORIËNTATIE MUNDO EIGEN MATERIAAL ACTUALITEIT
Gebruikte handboeken WERELDORIËNTATIE MUNDO EIGEN MATERIAAL ACTUALITEIT

11 Taalinitïatie Frans 2 groepen :
kinderen die thuis reeds Frans spreken kinderen die thuis geen Frans spreken Op een speelse manier de Franse taal (verder) ontdekken. Geen evaluaties

12 Muzische vorming A) Domein Beeld B) Domein Muziek C) Domein Drama
D) Domein Beweging E) Domein Media Muzische vorming :  afhankelijk van het thema  vakoverschrijdend

13 Materiaal Schoolmateriaal  pennenzak met lat, potlood, vierkleurenbalpen, gom, pen, inktwisser  in de klas: schaar, lijm, geodriehoek, passer ter beschikking, maar moet in de klas blijven. Boeken en schriften moeten gekaft zijn. Af en toe zal er gevraagd worden om materiaal mee te brengen (bvb knutselmateriaal, info, prenten,…). Dit wordt op voorhand meegedeeld.

14 Agenda Communicatie tussen school en ouders
Elke dag wordt dit in de klas ingevuld Elke dag moet dit gehandtekend worden Afwezigheidsbriefjes worden geniet in de agenda (4 briefjes). Uitstappen worden op voorhand aangekondigd met een apart briefje

15 Gezondheidsbeleid Woensdag = fruitdag Herbruikbare drinkfles
Koekje of fruit in een herbruikbaar doosje GEEN chocolade en frisdrank Chocokaart en melkkaart aankopen in secretariaat Ook verjaardagen kunnen (vrijdag) op een gezonde manier gevierd worden. Op elke brood- en koekjesdoos de naam

16 klasafspraken Gedrag : aandacht voor beleefdheid, respect, vriendelijkheid, behulpzaamheid Alle dagen behalve woensdag huiswerk en/of les Agenda dagelijks ondertekenen Elke toets steeds ondertekenen en in de map wegbergen Huistaken worden steeds tijdig ingeleverd  niet in orde  tijdens de speeltijd Taken, dictees en toetsen worden elke dag ingeschreven

17 Grote herhalingstoetsen  1 week op voorhand ingeschreven
Mee te brengen knutselgerief 1 week op voorhand ingeschreven Dictees moeten steeds verbeterd worden (3x) Orde en netheid  zeer belangrijk (slordig werk = herbeginnen)

18 evaluatie Leren-lerenschrift om te leren studeren
Permanente evaluatie : hele schooljaar door  toetsen na thema, hoofdstuk, …  toetsenmap gaat elke maand mee naar huis Eindevaluatie in juni : Nederlands – Wiskunde  Op voorhand rooster met planning + overzicht van de leerstof  Eén week voor de toetsen: herhalingen

19 varia Refter/ maaltijden/soep: maaltijden per maand te bestellen en betalen Brief cultuurklassen tegen morgen Bewegingsopvoeding: 2u per week L.O. Geen zwemmen meer voor het 4de leerjaar


Download ppt "Welkom op de info-avond"

Verwante presentaties


Ads door Google