De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Management, Architectuur en Beheer van IT voor DBI-2 en DInf-2 Studiejaar 2010/2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Management, Architectuur en Beheer van IT voor DBI-2 en DInf-2 Studiejaar 2010/2011."— Transcript van de presentatie:

1 Project Management, Architectuur en Beheer van IT voor DBI-2 en DInf-2 Studiejaar 2010/2011

2 Even voorstellen...  George Pluimakers, ANWB www.anwb.nl, geass. partner Informatie Management Nederland (IMN); www.imn.nlwww.anwb.nlwww.imn.nl  > 25 jaar ervaring in ICT, waarvan >15 jaar in diverse consultancy functies; huidige functie: informatie architect  Specialismen: business-IT alignment, architectuur, informatie management, opzetten en verbeteren van ICT-beheer en service management

3 Even voorstellen...  Jacques Wetzels, Business Consultant / Organisatie adviseur / Ministerie van Defensie;  > 15 jaar ICT-ervaring waarvan 11 jaar in diverse consultancy functies  Specialismen: business-IT alignment, inrichting van beheerorganisaties, beheer in ERP-omgevingen, Outsourcing vraagstukken, Functioneel beheer (BiSL).

4 Agenda  Inleiding en leerdoelen project  Werkvormen en boeken  Projectomgeving en toetsing  Overzicht opdrachten  Spelregels  Groepsvorming  Uitleg opdracht 1

5 Project CMIPRJ25DT Inleiding  ROM-Model => Multidisciplinair =>  Samenwerking tussen deeltijd BI en Inf opleidingen  Organisatorische en bedrijfskundige aspecten  ICT-en technische aspecten  Positioneren management, architectuur en beheer van IT  Praktijkgestuurd

6 2e jaars DBI / DINF Project Leerdoelen  Studenten leren de relatie te leggen tussen sturing van IT, ICT-beheer en architectuur onderling, en met ondersteuning van bedrijfsprocessen.  Studenten krijgen inzicht in afstemming van ICT-oplossingen op bedrijfsdoelstellingen en de rol van IT-management en IT-beheer.  De student leert technische aspecten van beheer als middel te zien i.p.v. als doel

7 2e jaars DBI / DINF Project Werkvormen  Tijdsbesteding: >= 3 uur per week  Diverse werkvormen:  4 * 1 uplenair projectgestuurde kennisverwerving, tips & trucs en feedback  4 of 5 * 1 u plenair presentaties door studenten  rest: zelfstandig + samenwerken voor:  Schriftelijke opdrachten, uitvoeren in groepen van 3 -5 studenten van zowel DBI als DInf- opleiding, waarvan >=1 met vaste baan.  Looptijd: owp 3 en 4 (18 weken doorlooptijd)

8 Te gebruiken boeken  IT-Service management volgens ITIL, P. Janssen, 2e of 3e editie  Cobit 4.x – www.isaca.org  Sturing en organisatie van ICT-voorzieningen – Th. Thiadens, De focus op vraaggestuurd leveren van ICT-voorzieningen, 2e druk ISBN-13: 9789087533069, of 1e druk ISBN-13: 9789077212257 / ISBN-10: 9077212256; prijs: ca. EUR 48 ( ook voor module BIRBBC00DT Beheer in Bedrijfscontext)

9 Projectomgeving  http://med.hro.nl/plugm/ProjectMngmntArch &Beheer of link via http://med.hro.nl/plugm http://med.hro.nl/plugm/ProjectMngmntArch &Beheerhttp://med.hro.nl/plugm  Aanvullende aankondigingen / mail  Alle (gedeelde) documenten, bv.  Protocol voor samenwerking !!!!  Checklist mondeling presenteren  Weekrooster

10 Toetsing  Het project wordt beoordeeld aan de hand van 3 opdrachten: 2 schriftelijke opdrachten + een presentatie  Elke opdracht telt voor 33% mee voor het eindcijfer  Voor elk van de 3 opdrachten telt het groepsresultaat als cijfer, behalve ….  Cesuur ligt bij 5,5.

11 Opdracht 1 ‘ Tactische beheerprocessen ’ Resultaat is een onderzoeksrapport naar de inrichting van een aantal tactische beheerprocessen; Opdracht 2 ‘ Cobit- Verwerving en implementatie” Resultaat is een onderzoeksrapport naar de manier waarop organisaties grip houden op veranderen; Opdracht 3; ‘ Cobit - Business-ICT alignment ’ Resultaat is een presentatie over de besturing van ICT vanuit bedrijfsstrategie; Inleveren op vast moment, presenteren volgens rooster. Opdrachten voor het project

12 Opdrachten - overzicht Functionaliteit KostenKwaliteit Strategie Verwerving & Implementatie

13 Opdrachten in samenhang Functionaliteit KostenKwaliteit Opdr 1 (en 2) Opdr 3 Opdr 2 (en 1) Strategie Verwerving & Implementatie

14 Opdrachten + inleverdata Vandaag “ Outline en toelichting opdrachten ” Inleveren Opdracht 1 ‘ Tactische beheerprocessen ’ ; Uitdelen opdracht 2; owp3 wk 6 Inleveren Opdracht 2 ‘ Cobit-Verwerving en Implementatie; Uitdelen opdracht 3; owp4 wk 1 Inleveren presentatie opdracht 3; ‘ Business-ICT alignment ’ Presentatie volgens presentatie-rooster

15 Uitwerking opdrachten  Opdracht 1 en 2; schriftelijk: 11 à 15 A4 per opdracht, kwaliteit gaat boven kwantiteit !  Opdracht 3, Presentatie (max 20 slides)  Inleveren:  in postvakje (Academieplein) of (liefst) per email (Word document), naar: hro-g.pluimakers@xs4all.nlof j.wetzels.hro@kpnmail.nl hro-g.pluimakers@xs4all.nl j.wetzels.hro@kpnmail.nl  Voor elke opdracht een beoordelingsleidraad op de webstek

16 Multidisciplinaire samenwerking  In de praktijk van de moderne ICT is het samenwerken tussen “Businessdeskundigen” en “IT-deskundigen” aan de orde van de dag. Projecten zijn multidisciplinair en vragen inzicht uit vele invalshoeken.  Daarom is ook in deze opleiding het samenwerken tussen BI en INF een essentieel onderdeel binnen de opdrachten.  De docenten verwachten van de projectgroepleden dat reeds vanaf het begin van de uitwerking van een opdracht wordt samengewerkt tussen BI en INF en de verdeling moet evenredig zijn. Het is niet de bedoeling dat de ene op de andere groep zit te wachten of dat er zonder afstemming wordt uitgewerkt. Het eindresultaat moet daarom duidelijk een samenhangend geheel zijn tussen het BI en het INF deel.  Iedere groep wijst een projectleider aan die als aanspreekpunt optreedt richting de docenten en die de taakverdeling binnen de groep afstemt.

17 Spelregels voor samenwerking in de groepen  Elke projectgroep bestaat uit min 3- max 5 leden, zowel BI als INF, die de taken evenredig verdelen en ieder projectlid zet zich maximaal inzet om het aan hem of haar toegewezen aandeel tijdig op te leveren;  Knelpunten in de samenwerking moeten direct worden gemeld bij de docenten;  De projectgroep wordt in principe collectief beoordeeld; hierop gelden echter de volgende uitzonderingssituaties:  Als er voor projectleden bijzondere omstandigheden van toepassing zijn, zoals bijzondere privé of gezondheidsomstandigheden, waardoor het aandeel wordt beïnvloed, dan dient hierover direct met de docenten te worden afgestemd; er worden in dat geval afspraken gemaakt over differentiatie in de eindbeoordeling;  Als projectleden de groep (of studie) tussentijds verlaten. Dit dient direct te worden gemeld aan de docenten. In dat geval worden er met de overige projectleden afspraken gemaakt over de afronding van de opdracht en de eindbeoordeling;  Als projectleden zich niet aan afspraken houden, waardoor het collectieve resultaat negatief wordt beïnvloed, dan dient dit direct te worden gemeld aan de docenten. Er worden in dat geval afspraken gemaakt over differentiatie in de eindbeoordeling. Dat betekent dus ook dat het mogelijk is dat één of enkele groepsleden een ander cijfer krijgen dan de rest van de groep. Meeliften zonder bijdrage is er dus niet bij.  Zie verder Protocol voor Samenwerking v2.1 !!!

18 Groepsvorming Elke groep: - min 3- max 5 studenten - BI én INF min 1 van beide - >=1 student met kandidaat bedrijf Aanmelden per mail binnen 1 week

19 Dus: Aanmelden per mail binnen 1 week; Naam, studentnummer, emailadres, BI/INF, klas A of B; Bij reeds gevormde groepen : s.v.p. 1 mail per groep!!!! Indien je zelf niet aansluit bij een groep, deelt docent je in. Niet aangemelde studenten worden niet ingedeeld!

20 Opdracht 1 Tactische processen en borging In eigen organisatie óf bij klant analyseren en uitwerken in de vorm van een onderzoeksrapport Beschrijf voor processen Financieel beheer, Beschikbaarheidsbeheer, Continu ï teitsbeheer 1. Eisen / richtlijnen / criteria van de ‘ business ’ (BI) 2. Oplossingen vanuit IT (Inf) 3. Borging (= proces Service Level Management): afspraken, wat intern, wat uitbesteed, contracten, SLA ’ s, monitoring, welke rappor- tages, bewaken van dienstverlening etc. (BI + Inf)

21 Opdracht 1 Tactische processen en borging Beschrijf de onderzoeksomgeving; Maak een analyse van de situatie m.b.t. de processen; Geef aan hoe de inrichting en borging zijn geregeld; Geef een conclusie en doe aanbevelingen; Verantwoord de bronnen en.... Zorg dat het een rapport is op managementniveau!  Uiterlijk wk 2 starten; wk 3: inhoudsopgave per groep

22 Schematisch Gebruiker Service Level Management Aanbod contracten, SLA ’ s monitoring, rapportages


Download ppt "Project Management, Architectuur en Beheer van IT voor DBI-2 en DInf-2 Studiejaar 2010/2011."

Verwante presentaties


Ads door Google