De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPR Samenwerkingsverband Zuid Kennemerland 2 e jaarlijkse bijeenkomst OPR en Medezeggenschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPR Samenwerkingsverband Zuid Kennemerland 2 e jaarlijkse bijeenkomst OPR en Medezeggenschap."— Transcript van de presentatie:

1 OPR Samenwerkingsverband Zuid Kennemerland 2 e jaarlijkse bijeenkomst OPR en Medezeggenschap

2 OndersteuningsPlan Raad Artikel 14a. Instemmingsbevoegdheid ondersteuningsplanraad o 1.Het samenwerkingsverband behoeft de voorafgaande instemming van de ondersteuningsplanraad voor elk door het samenwerkingsverband te nemen besluit met betrekking tot vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan, bedoeld in artikel 18a van de Wet op het primair onderwijs.

3 Wie zitten in de OPR Groep 1Groep 2Groep 3Groep 4 Jarl Baas, OuderLeonie Stoel, Ouder Rik Landkroon, Ouder Michelle Mutschelknauss, Ouder Andrea Koopmans, Personeelslid Esther van Dokkum, Personeelslid Carola van der Schrier, Personeelslid Elly Lodewijkx, Personeelslid Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Stichting Algemeen Bijzonder Onderwijs in Heemstede Stichting Vrije Scholen Ithaka Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal Sint Bavo Stichting Basisschool Icarus Heemstede Stichting Sociocratische school ‘De School’ Stichting Katholiek Onderwijs in de Parochie van de Allerheiligste Drieëenheid Stichting R.K. Onderwijs Aerdenhout Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld Bloemendaalse Schoolvereniging De Haarlemse Montessorischool Stichting tot Bevordering van de Paedagogie van Rudolf Steiner Stichting confessioneel onderwijs de la Salle Stichting Spaarnesant (BaO) Stichting Islamitische Scholen El-Amal Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs ‘De Basis’ Stichting Spaarnesant (SO) Stichting Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg, Voorhout Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, De Waterlelie, Cruquius Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Salomo, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Stichting Katholiek en Interconfessioneel Onderwijs ‘Sint Bavo’

4 OPR, Sterker Passend Ouderfolder Ondersteuningsplan. o Jaarlijks evalueren we en bespreken we het activiteiten plan voor het komend jaar We volgen actief de werking van passend onderwijs door: o Casuïstiek besprekingen. Actief meedenken over thema’s die er spelen: o Intern Toezicht van het Samenwerkingsverband. o Ontwikkelingen in het SO en SBO o Situatie verplichte 2 e deskundige o.b.v. inspectie bevinding standpunt ingenomen. Contact houden met de achterban door: o nieuwsbrieven o de website http://www.passendonderwijs-zk.nl/oprhttp://www.passendonderwijs-zk.nl/opr o het jaarlijks organiseren van deze bijeenkomst

5 De (G)MR is aan zet

6 Agenda van vanavond 19.45 Inloop 20.00 Sterker passend met (G)MR 20.10 Passend onderwijs, waar staan we nu? directeur SWV, Lucas Rurup 20.30 In gesprek over ervaringen met passend onderwijs en besteding van de zorggelden vanuit MR en GMR 21.00 Plenaire samenvatting van vragen en signalen die uit de gesprekken naar voren zijn gekomen 21.20 Afsluiting


Download ppt "OPR Samenwerkingsverband Zuid Kennemerland 2 e jaarlijkse bijeenkomst OPR en Medezeggenschap."

Verwante presentaties


Ads door Google