De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eline Bouwman a.bouwman@hro.nl http//:med.hro.nl/ginka/

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eline Bouwman a.bouwman@hro.nl http//:med.hro.nl/ginka/"— Transcript van de presentatie:

1 Eline Bouwman http//:med.hro.nl/ginka/

2 Luisteren naar ouders kwartaal 3 2010/2011 Presentatie titel
Rotterdam, 00 januari 2007 Rotterdam, 14 mei 2008

3 Vandaag Inleiding module Oefenen met vaardigheden
“kennismaken met ouders” Balansmodel Casus eigen opvoedsituatie maken Leerdoelen en verdiepende leerwens Bijlage doornemen Voorbereiding week 2

4 Inleiding module “luisteren naar ouders”

5 Doelen - inschatten van risico’s in de opvoeding/thuissituatie
Het bewust worden van eigen communicatievaardigheden Het aanleren van diverse communicatieve vaardigheden: - actief luisteren - probleemverkennend gesprek - ordenen van verhaal - stimuleren van een gesprek Het verwerven van juiste informatie - inschatten van risico’s in de opvoeding/thuissituatie - stimuleren van empowerment van ouders

6 Organisatie van module (blz.6)
Week 1: kennismakingsgesprek Week 2: actief luisteren Week 3: communicatieve vaardigheden Week 4: het reflecteren van gevoel Week 5: leiden van een gesprek Week 6: proeftoets Week 7: voorbereiding voor toetsgesprek Week 8 & 9: Toetsgesprekken in tweetallen Week 10: inleveren van reflectieverslag van communicatieve vaardigheden en toetsgesprek

7 Heb je leerdoelen? Denk hierbij ook aan leerdoelen vanuit SLC en Kijken naar Kinderen.

8 Annemiek Schrijver is de interviewster

9 Wat valt je op aan Annemiek?
Wat zijn sterke punten van haar vragen/houding? Welke aspecten laat ze zien waardoor de geinterviewde doorpraat?

10 Opvoedingsondersteuning
Ouders antwoord helpen vinden op hun opvoedingsvragen, vertrouwen hebben in zichzelf als opvoeder en lastige situaties in de opvoeding (weer) zelf kunnen hanteren. De pedagogische draagkracht (competentie) van ouders doen toenemen. Inzicht krijgen in specifieke opvoedingssituaties van ouders Hoe is de verhouding tussen draagkracht en draaglast van ouders t.a.v. de opvoeding van hun kind/kinderen?

11 Aandachtspunten bij Opvoedingsondersteuning
gesprekstechnieken; actief luisteren, doorvragen samenvatten: parafraseren, gevoelsreflectie geven, ordenen, regie houden; inleven in de ouder: waarderen, respect; ondersteunende attitude; naast de ouder kunnen staan om samen naar oplossingen te zoeken.

12 Problemen voorkomen door:
Goed te luisteren naar ouders in een gesprek; In kaart krijgen hoe ouders hun ‘probleem’ ervaren in de opvoeding; Informatie ordenen en hulpvragen t.a.v. opvoedingsondersteuning opsporen en verwoorden.

13 Doel opvoedingsondersteuning
Bevorderen en versterken: competenties vergroten

14 Vaardigheidstraining:
Nadruk ligt op een open gespreksvoering Probleemverkennend gesprek : “wat is er aan de hand?” Aandacht geven aan ouders, hen stimuleren om verder te praten (door hun verhaal te ordenen en door te vragen, te parafraseren) Ondersteunend aan de Integrale leerlijn (Advies Opvoedingsondersteuning; het afnemen van interviews in koppels)

15 De vaardigheden: Doorvragen, samenvatten, parafraseren, concretiseren en gevoelens reflecteren; Kennismaken, contact leggen, vertrouwen geven, leiden van het gesprek + structuur aanbrengen en afstemmen van gedrag op de ouder; Met behulp van feedback reflecteren op jezelf en op elkaar is van groot belang bij dit vak.

16 Competenties Legt en onderhoudt relaties met kind en opvoeders en ondersteunende instanties. Student signaleert aan de opvoeding gerelateerde vraagstellingen. Student analyseert opvoedsituatie in relatie tot het 1e milieu.

17 Organisatie: Iedere lesweek: 1x 50 minuten les
1x 50 minuten zelf trainen waarbij je hulp/feedback kunt vragen aan docent Overige studietaken (casussen maken, reflectieverslag schrijven, bijlagen invullen en literatuur bestuderen)

18 Verplichte literatuur
Elementaire sociale vaardigheden (hfd 3,4,5,6,8 en 9). Cultuurbepaalde communicatie: waarden en belangen van passieve en actieve culturen (hfd 3,4 en 5). Azghan, Y. (2005). ISBN Literatuur studiehandleiding + websites

19 Per week Geef je feedback op het luistergedrag van anderen;
Reflecteer je op je gespreksvaardigheden en krijg je daar feedback op; Hou je hier wekelijks een verslag van bij en zoek je literatuur bij je eigen vaardigheden en leerdoelen die voortkomen uit de gesprekken (eindverslag).

20 Toetsing Toetsgesprek (week 8 en week 9) zie bijlage 6
De kritische analyse van het toetsgesprek Het eindverslag

21 Balansmodel (bijlage 5)
Blz. 27 Er is samenspel op micro-, meso- en macroniveau Risico’s en stress horen bij het leven Problemen ontstaan als risicofacotren beginnen te cumuleren Gaat om het evenwicht tussen draagkracht en draaglast Zie NJI.nl

22 Balansmodel Microsysteem: Gezin
Mesosysteem: De wijk en sociale omgeving Macrosysteem: Maatschappelijke positie

23 Risicofactoren en Protectoren (Beschermende factoren)

24 Draagkracht: Protectoren die aanwezig zijn binnen het gezin waardoor de draagkracht toeneemt. Draaglast: Er ontstaan problemen als de risicofactoren zich opstapelen.

25 Kennismaken met nieuwe ouders
Start van het gesprek (social talk) Sfeer scheppen die ouder op gemak stelt en hun vertrouwen wint Afstemmen op ouder (stem, mimiek en houding) Geef elkaar feedback volgens de feedbackregels

26 Opdracht voor volgende week
Literatuur bestuderen: hoofdstuk 9 uit boek Elementaire sociale vaardigheden en hoofdstuk 3 en 4 uit Cultuurbepaalde communicatie Oefenen vaardigheden “kennismaken met ouders”* * Feedback geven op vaardigheden medestudenten * breng je eigen opvoedsituatie in beeld in de vorm van een casus. Gebruik hiervoor het balansmodel, zie bijlage 5. * 2 casussen maken (balansmodel kan als uitgangspunt gebruikt worden) Zie de bijlage voor criteria casuïstiek, bijlage 4 * reflectieverslag 1 maken, formuleer je leerdoelen en verdiepende leerwens


Download ppt "Eline Bouwman a.bouwman@hro.nl http//:med.hro.nl/ginka/"

Verwante presentaties


Ads door Google