De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gespreksvaardig-heden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gespreksvaardig-heden"— Transcript van de presentatie:

1 Gespreksvaardig-heden
Week 7

2 Programma Plenair oefenen Oefenvragen tentamen Tips reflectiegesprek

3 Voorbeeldvragen Wat is GEEN open E-in vraag? 0 wat vind je het aantrekkelijke? 0 wat betekent het voor jou om in een hecht team te werken? 0 vind je het team hecht? 0 welke ervaring heb je met werken in een hecht team? Kenmerkend voor het diagnose-receptmodel is: 0 de hulpvrager vertelt zijn verhaal en de deskundige geeft een oplossing als antwoord 0 de hulpverlener en de client puzzelen samen wat de beste oplossing kan zijn 0 de hulpverlener vraagt steeds door totdat hij eenoplossing voor het prbleem weet 0 de hulpvrager stelt vragen aan de deskundige en komt zelf tot de oplossing Bij een samenvatting kun je verschillende keuzes maken. Welke is NIET juist: 0 beknopt verwoorden van de gevoelens  0 beknopt beschrijven van het gedrag  0 beknopt opsommen van de feiten 

4 Tips reflectie gesprek
Vorm: Je levert je verslag in zonder taalfouten, met een prettig leesbare lay-out, een overzichtelijke bladspiegel en een neutraal voorblad met daarop je naam, studentnummer, code van de module, leerjaar, studiejaar, naam docent. Het verslag is max vijf blaadjes: voorblad, voorwoord, verslag (2A4), nawoord. Laat de vorm eventueel controleren door een medestudent. Wanneer het verslag aan deze criteria voldoet gaat de docent over tot beoordeling van de inhoud

5 Tips reflectie gesprek
Functie: Het reflectieverslag is een verslag waarop de docent je gaat beoordelen Hierbij wordt gelet op je vordering op het gebied van je gespreksvaardigheden en de mate waarin je de theorie hebt verwerkt. Dit laatste blijkt uit de wijze waarop je je kennis hebt toegepast in het gesprek en dat kunt toelichten en verantwoorden in het verslag. Zorg er dus voor dat deze twee aspecten door jou naar voren worden gebracht.

6 Tips reflectie gesprek
Inhoud: Het is dus belangrijk dat je jouw vorderingen beschrijft aan de hand van je persoonlijke leerdoelen en de leerdoelen die worden gesteld in de handleiding. Je beschrijft hoe jouw leerdoelen in het genoemde gesprek aan bod zijn geweest en in hoeverre je deze in dit gesprek hebt behaald. Ook hierin verwerk je de theorie die je hebt bestudeerd, gebruikt in de voorbereiding, uitvoering en verslaglegging van je gesprekken. Ook wordt duidelijk in hoeverre je bewust bent van de toepassing van je gespreksvaardigheden. Je beschrijft dus waarom je het gesprek hebt gevoerd zoals je het hebt gevoerd (metacommunicatie) en of dat het beoogde effect heeft gehad. Daar mag je het boek bij gebruiken om je wijze van vraagstellen toe te lichten. Let erop dat je je uitspraken onderbouwd en vanuit de theorie toegelicht

7 Tips reflectie gesprek
In een voorwoord geef je aan hoe je stuk is opgebouwd en eventuele bijzonderheden van het gesprek en in het nawoord kun je evt kort een opmerking kwijt over je leerervaring en proces.. Aftekenlijstje voor de docent ziet er als volgt uit: Niveau verwerking leerdoelen < > Niveau algemene gespreksvaardigheden < > Niveau toepassing kennis theorie < > Gemiddeld: ……. Opm. Dit cijfer vormt 50% van je eindcijfer.

8 Plenair oefenen

9 Succes met leren (en de afronding jaar 2!)


Download ppt "Gespreksvaardig-heden"

Verwante presentaties


Ads door Google