De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken in de keten. Wat is werken in de keten SHL opdrachten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken in de keten. Wat is werken in de keten SHL opdrachten."— Transcript van de presentatie:

1 Werken in de keten

2 Wat is werken in de keten SHL opdrachten

3 centrale vraag “Wat en wie heb je nodig om de zorg om één gezin zodanig vorm te geven dat er op de juiste wijze samengewerkt wordt?”

4 shl

5 opdracht De introductie op de module staat deze les centraal. Het inventariseren van voorkennis over de keten gerelateerd aan het werk van de studenten is belangrijk. Als het goed is, maken alle studenten deel uit van een keten. Door middel van reflectie en een open leergesprek kan het tweede leerdoel benaderd worden.

6 Vervolgens wordt de toetsopdracht besproken. De studenten moeten begrijpen dat zij zelf een keten gaan opzetten voor een bepaald maatschappelijk probleem waar zij vanuit hun werksituatie mee te maken hebben/ zouden kunnen krijgen.Om dit te laten landen, wordt hoofdstuk 2.3 – 2.5 uit het boek Regie en ICT in Dienstbare Ketens uitgelegd. Dit gaat over drijfveren van ketensamenwerking. De nadruk op maatschappelijke problemen die baat hebben bij ketensamenwerking, zoals huiselijk geweld, kindermishandeling, jeugdoverlast, (jeugd)criminaliteit, schooluitval in het MBO. Let op dat het niet gaat om doelgroepen, maar om maatschappelijke problemen. Vervolgens bespreken de studenten in groepjes van vier met welke maatschappelijke problemen zij op hun werk te maken krijgen en welk maatschappelijk probleem zij in deze module centraal willen stellen en waarom zij denken dat dit probleem baat heeft bij een ketengerichte aanpak. Inventariseer welke problemen hieruit komen.

7 http://www.jeugdinspecties.nl//onderwerpen /Onderzoeks_onderwerpen/geringe_sociale_r edzaamheid/ http://www.jeugdinspecties.nl//onderwerpen /Onderzoeks_onderwerpen/geringe_sociale_r edzaamheid/

8 De kijkopdracht voor de studenten kun je formuleren rondom de volgende vragen: - Welke organisaties zijn er actief? - Wordt er gebruik gemaakt van het netwerk van de slachtoffers? Zo ja, hoe? - Mis je bepaalde mensen/ organisaties? Zo ja, wie/ welke? De volgende les start je met het fysiek uitbeelden van de keten uit de documentaire Code Rood. Het is dus belangrijk dat de studenten goede aantekeningen maken.

9 http://www.documentairenet.nl/review/code- rood-huiselijk-geweld/ http://www.documentairenet.nl/review/code- rood-huiselijk-geweld/


Download ppt "Werken in de keten. Wat is werken in de keten SHL opdrachten."

Verwante presentaties


Ads door Google