De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pascal van Schajik http://med.hro.nl/schpa schpa@hr.nl Social Work Pascal van Schajik http://med.hro.nl/schpa schpa@hr.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pascal van Schajik http://med.hro.nl/schpa schpa@hr.nl Social Work Pascal van Schajik http://med.hro.nl/schpa schpa@hr.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Pascal van Schajik http://med.hro.nl/schpa schpa@hr.nl
Social Work Pascal van Schajik

2 Programma vandaag http://www.youtube.com/watch?v=V3BFSw9ZyHw
Inleiding in de module Kennismaking groepsleden a.d.h.v. Belbin test Introductie Social Work d.m.v. PGO Opdracht 1

3 Voor de module begon vandaag….
Heb je de verplichte literatuur aangeschaft Heb je de studiehandleiding doorgenomen en bij je! Heb je je ingelezen over het onderwerp….

4 Leerdoelen en Competenties
Studiehandleiding p. 4 en 5 Opdoen van kennis over Social Work Multidisciplinaire samenwerking Projectgericht werken

5 Doelen van Project Onderwijs
Het verkrijgen van een goed beroepsbeeld Ervaring opdoen in het uitoefenen van het beroep Leren projectmatig, methodisch en samen te werken Je klaar te stomen als beginnend beroepsuitoefenaar en hierbij je eigen ontwikkeling monitoren Beroepsproblemen leren onderzoeken vanuit meerdere perspectieven

6 Inhoud van de module Opdracht (Blz 6 ev): Onderzoek een concreet project of interventie wat gericht is op het tegengaan van eenzaamheid in Hoogvliet voor een bepaalde doelgroep. Analyseer de werkwijze en maak een internationale vergelijking met een soortgelijk project. Presenteer op de ‘markt tegen eenzaamheid’ de resultaten aan studenten en docenten en betrokken partijen.

7 De opdrachtformulering luidt namelijk:
Onderzoek een concreet project of interventie wat gericht is op het tegengaan van eenzaamheid in een Rotterdamse wijk voor een bepaalde doelgroep. Analyseer de werkwijze en maak een internationale vergelijking met een soortgelijk project. Presenteer op de ‘markt tegen eenzaamheid’ de resultaten aan studenten en docenten en betrokken partijen. Dan wordt duidelijk hoe de verschillende sociale professionals (samen)werken aan de aanpak van een maatschappelijk probleem, eenzaamheid en wat de succesfactoren zijn.

8 Product Het beroepsproduct is bij dit project een heldere presentatie op de “markt tegen de eenzaamheid”. Jullie gaan dan per wijk van Rotterdam een overzicht krijgen tussen verschillende projecten/ activiteiten die betrekking hebben op het onderwerp Eenzaamheid. Een ieder moet zijn project kunnen presenteren, maar dit is ook een mooi moment om te leren wat anderen hebben gevonden. We zullen nog communiceren hoe we dit precies gaan vormgeven en in welke omvang.

9 Overschie

10 Inhoud van de module Kwartaal 3 voorbereidend Kwartaal 4 uitvoerend
In de even weken begeleiding, in de oneven weken werken jullie zelfstandig.

11 Relatie met overig onderwijs
Gebruik maken van eerder verworven kennis en vaardigheden Vervolg 2e studiejaar; module PMG Afsluiting minor 4e jaar

12 Literatuur Verplichte literatuur:
Grit, R. (2011 ). Projectmanagement. Groningen/ Houten: Noordhoff Uitgevers Sprinkhuizen, A., & Scholte, M (2012). De sociale kwestie hervat; De Wmo en sociaal werk in transitie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Factsheet eenzaamheid GGD ( zie ) Factsheet coalitie erbij tegen eenzaamheid (zie

13 Literatuur Aanbevolen literatuur:
Projectmanagement; Een professionele aanpak van evenementen, Jan Verhaar, 8ste druk, Boomonderwijs. ISBN Succesvol projectmanagement in 10 stappen, NOV publicatie, ISBN

14 Social Work kwartaal 3 Oriëntatie op het eigen beroep en op de andere sociale opleidingen Opdrachten samenwerkingscontract, individueel leerplan, presentaties doelgroepen Plan van aanpak inclusief productontwerp Werkvorm kwartaal 3; werkgroepen In het individueel leerplan wordt beschreven hoe de student de gestelde leerdoelen wil bereiken en hoe de student gaat werken aan de eigen competentieontwikkeling Op basis van de informatie en kennis die verkregen is door aan de verwerkingsopdrachten te werken, schrijft de student een oriëntatieverslag

15 Social Work kwartaal 4 Uitvoeren van project staat centraal
In opdracht van een (gesimuleerde) opdrachtgever onderzoek je als projectgroep de mogelijkheden en beperkingen van het sociale werk binnen een grootstedelijk probleem in Rotterdam Multidisciplinair; studenten van verschillende opleidingen vormen één projectgroep Gefaseerd; aan de hand van opdrachten studiehandleiding en handboek ‘Projectmanagement’ (Grit,2008) Werkvorm kwartaal 4; begeleide en onbegeleide bijeenkomsten

16 Opdrachten Kw 3 Opdracht 1 Samenwerkingscontract
Opdracht 2 Individueel leerplan Opdracht 3 Plan van Aanpak Kw 4 Opdracht 4 Productverslag Opdracht 5 Procesverslag Opdracht 6 Presentatie Opdracht 7 Individueel evaluatieverslag * Daarnaast doorloop je de stappen beschreven op Blz 6 ev SHL

17 Indeling in groepen en kennismaking

18 Groep 49 Plat, hester Dees, marleen Vissenberg Dogan, Bedran
Lindeman, Nils Aissati, Zineb El Bom, Ashley Bernard, Rochelle Fosh, Lisa

19 Groep 50 Blok, Esther Boshoven, Tamara Bal, Dilan Bijl, Rachel
Zloch, Xanne Adel, Bianca van den Darta, Fauzia Vliet, Demi van Cloots, Marnie

20 Groep 51 Angel, Louisana Ay, Selma Boer, Anne Boutchankoukt, Fatima
Aïssati, Hafida Alvarez Eijkelenboom, Vanesa Tjon, Candice Verschoor, Bas Çiftçi, Hilal

21 Kennismaken! (tijd 45 min)
Interview je buur Vertel wie je bent, van welke opleiding je komt, wat je weet van de andere opleidingen, wat je verwachtingen zijn van Social Work, wat je graag wilt leren Ervaringen met projectonderwijs, wat heb je daarvan geleerd? Wat is jouw rol binnen samenwerking? Waar liggen je kwaliteiten? Waar liggen je leerdoelen?

22 Kennismaken! Ieder projectlid maakt de Belbintest online. Houdt de uitslag nog even voor je Schrijf vervolgens per groepslid op welke rol er uit de test kwam Wat valt er op? Welke rollen zijn er (te) veel en welke (te) weinig? Klopt de rolverdeling van de rollen in het samenwerkingscontract? Waar moeten jullie in de samenwerking dadelijke rekening houden.

23 Klaar om te beginnen!!! Begin bij het maken van een samenwerkingscontract naar aanleiding van de kennismaking (zie opdracht 1) Maak thuis opdracht 2 Maak een agenda voor week 3, onbegeleide bijeenkomst…. Pak de handleiding erbij en begin met het opnieuw lezen van de opdracht (blz 6 ev) Pak de verplichte literatuur erbij en schrijf belangrijke zaken op die je interessant vindt


Download ppt "Pascal van Schajik http://med.hro.nl/schpa schpa@hr.nl Social Work Pascal van Schajik http://med.hro.nl/schpa schpa@hr.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google