De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. K. Groeneveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. K. Groeneveld."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. K. Groeneveld

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen De collectedoelen van D.V. zondag 1 november a.s. zijn: 1 e collecte kerk 2 e collecte kassen landelijk kerkverband uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 1 november a.s. hoopt voor te gaan: 10.00 uur en 17.00 uur ds. A.G.M. Weststrate

4 Mededelingen Willen de basisschool leerlingen na deze dienst en volgende week zondagmorgen blijven om liedjes te oefenen voor de Gezin, School, Kerk-dienst?

5 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen Lied 454:1, 2, 3 en 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 4: 6 - 22 Opw. 136: 1 en 2 Kindernevendienst Preek Ps. 73: 9, 10 en 11 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 en 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 75: 1 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen Lied 454:1, 2, 3 en 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 4: 6 - 22 Opw. 136: 1 en 2 Kindernevendienst Preek Ps. 73: 9, 10 en 11 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 en 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 75: 1 *Zegen * Staande

7 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen Lied 454:1, 2, 3 en 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 4: 6 - 22 Opw. 136: 1 en 2 Kindernevendienst Preek Ps. 73: 9, 10 en 11 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 en 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 75: 1 *Zegen * Staande

8 Lied 454: 1, 2, 3 en 4 Wat zou ik zonder U geweest zijn, hoe zou ik zonder U bestaan? Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn en eenzaam door de wereld gaan. Mijn liefde tastte in den blinde. Een afgrond lag in het verschiet. En waar zou ik een trooster vinden die werk'lijk wist van mijn verdriet?

9 Lied 454: 1, 2, 3 en 4 Een diepe nacht zou mij omvangen waarna geen blijde morgen daagt. Ik werd verteerd door wild verlangen, door 's levens maalstroom weggevaagd. Ik zou alleen zijn, van het heden en van de toekomst ongewis. Wie kan er aarden hier beneden als er geen open hemel is?

10 Lied 454: 1, 2, 3 en 4 Maar Christus gaf mij taal en teken en ik ben zeker van zijn stem. De nacht is voor het licht geweken, het grond'loos lot krijgt zin door Hem. Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid bij water, woord en brood en wijn, omdat ik weet van zijn nabijheid waar twee of drie vergaderd zijn.

11 Lied 454: 1, 2, 3 en 4 Gaat uit in wegen en in velden en breng verdwaalden bij ons thuis. Reikt hun de broederhand en meldt hun: De Koning noodt u in zijn huis'. Door het geloof zien wij het ware: de eeuwigheid vervult de tijd. En iedereen mag dat ervaren die Christus' naam met ons belijdt.

12 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen Lied 454:1, 2, 3 en 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 4: 6 - 22 Opw. 136: 1 en 2 Kindernevendienst Preek Ps. 73: 9, 10 en 11 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 en 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 75: 1 *Zegen * Staande

13 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen Lied 454:1, 2, 3 en 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 4: 6 - 22 Opw. 136: 1 en 2 Kindernevendienst Preek Ps. 73: 9, 10 en 11 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 en 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 75: 1 *Zegen * Staande

14 Ps. 123: 1 en 2 NB Tot U, die zetelt in de hemel hoog, hef ik vol hoop mijn oog. Zoals een knecht let op zijns heren wenken of hij zijn gunst wil schenken, zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen rust op de hand der vrouwe, zo zien wij op tot God, den Heer, tot Hij ons weer genadig zij.

15 Ps. 123: 1 en 2 NB Wees ons nabij, wees ons nabij, ons lot stelt ons voor elk ten spot. Ons hart walgt van de hoogmoed der gerusten, de trots der zelfbewusten. Wij zijn reeds lang verzadigd van verachting en hebben geen verwachting, tenzij van U: o Heer, neem weg de smaad, verlos ons van dit kwaad.

16 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen Lied 454:1, 2, 3 en 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 4: 6 - 22 Opw. 136: 1 en 2 Kindernevendienst Preek Ps. 73: 9, 10 en 11 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 en 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 75: 1 *Zegen * Staande

17 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen Lied 454:1, 2, 3 en 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 4: 6 - 22 Opw. 136: 1 en 2 Kindernevendienst Preek Ps. 73: 9, 10 en 11 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 en 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 75: 1 *Zegen * Staande

18 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen Lied 454:1, 2, 3 en 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 4: 6 - 22 Opw. 136: 1 en 2 Kindernevendienst Preek Ps. 73: 9, 10 en 11 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 en 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 75: 1 *Zegen * Staande

19 Opw. 136: 1 en 2 Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

20 Opw. 136: 1 en 2 Abba, Vader, laat mij zijn slechts van u alleen Dat mijn wil voor eeuwig zij d' uwe en anders geen. Laat mijn hart nooit koud zijn Heer. Laat mij nimmer gaan. Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.

21 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen Lied 454:1, 2, 3 en 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 4: 6 - 22 Opw. 136: 1 en 2 Kindernevendienst Preek Ps. 73: 9, 10 en 11 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 en 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 75: 1 *Zegen * Staande

22 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen Lied 454:1, 2, 3 en 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 4: 6 - 22 Opw. 136: 1 en 2 Kindernevendienst Preek Ps. 73: 9, 10 en 11 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 en 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 75: 1 *Zegen * Staande

23 Preek Schriftlezing: 2 Tim. 4 : 6 - 22 >> Ps. 73; 9, 10 en 11 NB

24 Ps. 73: 9, 10 en 11 NB Nu blijf ik bij U voor altijd, God die mij troost, die bij mij zijt, mijn twijfel stilt en mijn verlangen, die mij in liefde houdt omvangen. Gij neemt mij bij de rechterhand, Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, uw wijsheid is het die mij leidt en eenmaal kroont met heerlijkheid.

25 Ps. 73: 9, 10 en 11 NB Wien heb ik in den hemel, Heer, behalve U, mijn troost en eer? Wat kan op aarde mij bekoren? Alleen bij U wil ik behoren. Al zou mijn vlees en hart vergaan, toch zal ik, God, voor U bestaan, wien ik mijn leven toevertrouw, Gij zijt de rots waarop ik bouw.

26 Ps. 73: 9, 10 en 11 NB Want allen die U verre staan, zij zullen eens te gronde gaan. Gij stort hen neer in de ellende, die zich in ontrouw van U wenden. Maar 't is mijn ziel en zaligheid te zijn bij God, die zelf mij leidt. 'k Vertrouw op Hem geheel en al, den Heer, wiens werk ik roemen zal.

27 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen Lied 454:1, 2, 3 en 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 4: 6 - 22 Opw. 136: 1 en 2 Kindernevendienst Preek Ps. 73: 9, 10 en 11 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 en 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 75: 1 *Zegen * Staande

28 Collecte Vandaag bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerkelijke kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

29 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen Lied 454:1, 2, 3 en 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 4: 6 - 22 Opw. 136: 1 en 2 Kindernevendienst Preek Ps. 73: 9, 10 en 11 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 en 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 75: 1 *Zegen * Staande

30 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen Lied 454:1, 2, 3 en 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 4: 6 - 22 Opw. 136: 1 en 2 Kindernevendienst Preek Ps. 73: 9, 10 en 11 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 en 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 75: 1 *Zegen * Staande

31 Ps. 105: 1 en 2 NB Looft God den Heer, en laat ons blijde zijn glorierijke naam belijden. Meldt ieder volk en elk geslacht de wonderen die God volbracht. Gij die van harte zoekt den Heer, verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

32 Ps. 105: 1 en 2 NB Vraagt naar des Heren grote daden; zoekt zijn nabijheid, zijn genade. Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt, zijn wonderen ten teken stelt, volk dat op Abram u beroemt, met Jakobs nieuwe naam genoemd.

33 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen Lied 454:1, 2, 3 en 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 4: 6 - 22 Opw. 136: 1 en 2 Kindernevendienst Preek Ps. 73: 9, 10 en 11 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 en 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 75: 1 *Zegen * Staande

34 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen Lied 454:1, 2, 3 en 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 4: 6 - 22 Opw. 136: 1 en 2 Kindernevendienst Preek Ps. 73: 9, 10 en 11 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 en 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 75: 1 *Zegen * Staande

35 Ps. 75: 1 U alleen, U loven wij; Ja wij loven U, o HEER; Want Uw naam, zo rijk van eer, Is tot onze vreugd nabij; Dies vertelt men in ons land, Al de wond’ren Uwer hand.

36 Liturgie zondag 25 oktober Mededelingen Lied 454:1, 2, 3 en 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 123: 1 en 2 NB Gebed Schriftlezing: 2 Tim. 4: 6 - 22 Opw. 136: 1 en 2 Kindernevendienst Preek Ps. 73: 9, 10 en 11 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 en 2 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 75: 1 *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. K. Groeneveld."

Verwante presentaties


Ads door Google