De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Bijbel Inleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Bijbel Inleiding."— Transcript van de presentatie:

1 De Bijbel Inleiding

2 Opvattingen over de bijbel

3 Opvattingen over de Bijbel

4 Stellingen 1 De bijbel is letterlijk door God ingegeven
God heeft er voor gezorgd dat deze teksten in de bijbel kwamen, daarom kunnen we de bijbel Heilige Schrift noemen. De bijbel bevat de door mensen, in eigen woorden overgebrachte, woorden van God. De bijbel is geschreven door mensen die oprecht in God geloofden en van dit geloof getuigden. In de bijbel spreekt God zelf, maar op een manier die voor ons mensen te begrijpen is: duidelijke wetten, verhalen, beelden, etc. De volle waarheid kunnen we niet bevatten.

5 Stellingen 2 De bijbel is in alle opzichten onfeilbaar waar. Historisch onderzoek bevestigt dit. De bijbel bevat voldoende aanwijzingen om de waarheid over God en mens te kunnen afleiden. De bijbel is in essentie waar (de geestelijke inhoud), niet in de historische details. De bijbel bevat wat we nodig hebben voor het geloof. De bijbel onthult ons wie Jezus was (is).

6 Stellingen 3 De bijbel vertelt van religieuze ervaringen van vroeger, maar zulke ervaringen komen nu net zo goed voor. De bijbel is één van de manifestaties van God, naast de Koran, de Veda’s, etc. Gods woord vinden we uitsluitend in de bijbel.

7 Stellingen 4 De oorspronkelijke tekst is volmaakt, maar die is in de loop der eeuwen verbasterd. Het eeuwenlange proces van ontwikkeling en selectie heeft geresulteerd in een gelouterde en juist daarom waardevolle tekst.

8 Heilige boeken Tenach Misjna Nieuwe Testament Gemara Koran Jodendom
Christendom Islam

9 Bijbel De Bijbel Oude Testament Nieuwe Testament 66 boeken
Eerste Testament 39 boeken Hebreeuws (en Aramees) Nieuwe Testament Tweede Testament 27 boeken Grieks

10 Hebreeuwse (Palestijnse) canon
TeNaCH Tora = Wet ca. 500 v.Chr. Nebi’im = Profeten ca. 200 v.Chr Chetubim = Geschriften ca. 100

11 Tora – Nebi’im - Chetubim
De 5 “Boeken van Mozes” of: “Pentateuch” Oudste geschiedenissen, veel wetten 5 rollen: Tenach Septuaginta Onze bijbels Be-resjit = In het begin Genesis = Ontstaan Genesis Sjemot = Namen Exodos = Uittocht Exodus Wa-jiqra = En hij sprak Leuiticon = Levitisch Leviticus Ba-midbar = In de woestijn Arithmoi = Getallen Numeri Debarim = Woorden Deuteronomion = Tweede wet Deuteronomium

12 Tora - Nebi’im - Chetubim
Nebi’im rishonim (Vroege profeten) Geschiedenissen van Jozua tot de ballingschap (Jozua, Richteren, Samuël, Koningen) Nebi’im acheronim (Late profeten) 3 grote profeten (Jesaja, Jeremia, Ezechiel) 12 kleine profeten (Dodekaprofeton)

13 Tora - Nebi’im - Chetubim
Diverse genres: liederen (Psalmen) wijsheidsliteratuur (Spreuken, Prediker) geschiedenis (Kronieken, Ezra, Nehemia) verhalen (Daniel) 5 feestrollen: Hooglied: Pesach Ruth: Wekenfeest Klaagliederen: Tisja be’Av Prediker: Loofhuttenfeest Esther: Poerim

14 Hellenistische (Alexandrijnse) canon
LXX: Septuaginta - Oude Griekse vertaling van Tenach Wetten (komt overeen met Torah) Historische boeken (verleden) (uit Vroege Profeten en Geschriften) Dichterlijke boeken (heden) (uit Geschriften) Profetische boeken (toekomst) (uit de Late Profeten en enkele Geschriften)

15 Hellenistische canon Vergelijking tussen Hebreeuwse en Hellenistische canon: Volgorde Omvang: de Hellenistische canon heeft meer boeken Inhoud: sommige boeken zijn in de Hellenistische canon uitgebreider

16 Vulgata Bijbelvertaling in het Latijn
Libri historici (Wet en historische boeken) Libri didactici (Dichterlijke boeken) Libri prophetici (Profetische boeken) Libri historici novissimi (Boeken der Maccabeeën, apocrief)

17 Nederlandse bijbels Statenvertaling Willibrord vertaling NBG-vertaling
Katholieke bijbels volgen de Vulgata Protestantse bijbels hebben de volgorde van de LXX, maar de omvang van Tenach Statenvertaling Willibrord vertaling NBG-vertaling Groot-Nieuws bijbel Nieuwe bijbelvertaling 2005 Naardense bijbel

18

19 Het nieuwe Testament Evangeliën + Handelingen (5) Brieven (21)
Openbaring (1)

20 Evangeliën – Brieven - Openbaring
Synoptici: Mattheus Marcus Lucas Johannes Handelingen der Apostelen Het synoptisch probleem Apocriefe evangeliën

21 Synoptisch probleem Marcus 60-65 Q(uelle) Mattheus 80 Lucas 70

22 Evangeliën – Brieven - Openbaring
Brieven van Paulus Romeinen, 1 en 2 Korinthiërs, Galaten, Ephezieërs, Philppenzen, Kolossenzen, 1en 2 Thessalonisenzen Pastorale brieven 1 en 2 Timotheus, Titus, Filemon, Hebreeën Algemene brieven Jacobus, 1 en 2 Petrus, 1, 2 en 3 Johannes, Judas

23

24 Bijbeluitleg Origenes: 3 nivo’s: Materieel Moreel Geestelijk
Eenzijdige lezing Fundamentalisme Moralisme Allegorese

25 Bijbelverhalen Vijf valkuilen: historiseren moraliseren rationaliseren
passe-partout van de “exemplarische geloofsgetuige” passe-partout van “God kan alles”


Download ppt "De Bijbel Inleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google