De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROJECT: ORIËNTATIE OP HET BEROEP Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROJECT: ORIËNTATIE OP HET BEROEP Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324."— Transcript van de presentatie:

1 PROJECT: ORIËNTATIE OP HET BEROEP Naam: Martine Bink E-mail: m.d.bink@hr.nl med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324

2 VANDAAG  SLC kennismakingsgesprekken inplannen  Hoorcollege WMO  Bespreken H1 “Rotonde van Hamed”  Filmfragment “regelzucht”  Vergadering per projectgroep  Plannen interviews  Literatuuronderzoek  Schrijven onderzoeksverslag

3

4 HOOFD- EN DEELVRAGEN GROEPSDEEL Hoofdvraag:  Wat is het traject naar passende zorg voor... Deelvragen: -Welke methodieken sluiten aan bij onze doelgroep? -Wat is de rol en de taak van een SPH-er voor deze doelgroep? -Welke verwijzing/indicatie/financiering is er nodig voor deze vorm van zorg?

5 DE ROTONDE VAN HAMED  Lees Hoofdstuk 1med.hro.nl/binmd  Kies 1 van de 3 casussen om te bespreken in je groepje  Waarom loopt deze cliënt vast in de hulpverlening?  Welke probleemfactoren spelen een rol?  Welke oplossingsmogelijkheden zie je? 5

6 VERZORGINGSSTAAT VOORBIJ Van de wieg tot het graf Waarom was dit zo? 6

7 DE KANTELING Niet meer uitgaan van recht op hulp of voorzieningen Maar uitgaan van eigen kracht van de burger

8 4 CIRKELS 8 Eigen kracht Sociaal netwerk Voorliggende voorzieningen Individuele voorzieningen

9 PARTICIPATIESTAAT  Zelfredzaamheid en samenredzaamheid  Meedoen Maar hoe zit het met kwetsbare doelgroepen van SPH? 9

10 TRANSFORMATIE  Vernieuwing/cultuuromslag  Proces van transformatie heeft vooral gevolgen voor burgers/cliënten, voor sociale professionals en organisaties, voor gemeenten  De transitie van het stelsel dwingt sociale professionals en organisaties om hun werkwijze te veranderen 10

11 WELZIJN NIEUWE STIJL 11

12 OPDRACHT FILMFRAGMENT JOSJE  Link (vanaf 09.00 min) Link  Hoe zou jij volgens de 8 uitgangspunten welzijn nieuwe stijl je eerste gesprek met Josje aanpakken?  Bepaal bij elk uitgangspunt om welk onderwerp het gesprek met Josje zou kunnen gaan.

13 OPDRACHT Zoek een actueel nieuwsbericht over de consequenties van de gemaakte politieke keuzes voor jouw specifieke SPH-doelgroep (mag zowel positief als negatief zijn). 13

14 PROJECTGROEPEN Mensen met een beperking14.00 uur Ouderen14.15 uur Justitiabelen14.30 uur Kind en jeugd 14.45 uur Psychiatrie15.00 uur 15.30 uur in de klas afsluiten Meer informatie over WMO in eerdere presentatie week 6, kwartaal 1

15 VOLGENDE WEEK Bestuderen:  Praktijkonderzoek in zorg en welzijn, hoofdstuk 6  Rotonde van Hamed – H4 (op n@tschool)  Start SLC kennismakingsgesprekken 3 december 2014:  10.30 – 11.20 uur Hoorcollege onderzoeksvaardigheden  11.20 – 13.50 uur Project  13.50 uur Sinterklaasviering


Download ppt "PROJECT: ORIËNTATIE OP HET BEROEP Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324."

Verwante presentaties


Ads door Google