De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Docent: Hans Bruning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Docent: Hans Bruning."— Transcript van de presentatie:

1 Docent: Hans Bruning

2 Jezus / Isa Vier evangeliën geschreven door 4 evangelisten
De Zoon van God Gekruisigd Aan Gods rechterhand Vorstelijk rechter op de Oordeelsdag Verspreid over soera’s Bijzondere profeet (géén 3) aan wie Evangelie / Indjiel geopenbaard Niet gekruisigd! Verkeert bij God Getuige op de Oordeelsdag

3 Politieke geschiedenis
Na Alexander de Grote: Ptolemaeën en Seleuciden Hasmonese periode (142-63) Zelfstandigheid strijd tussen koningen en hogepriesters eindigt met inlijving in RI (63) Herodes de Grote (37-4 heerser over heel Palestina) niet populair bij de joden, wel gesteund door de Romeinen wreed, ook naar eigen familie bouw tempel en andere bouwwerken hellenistische cultuur Na Herodes: Archelaus, Herodes Antipas en Philippus (kaartje) V.a. 6 procuratoren (stadhouders) over Judea, bekendste Pilatus (26-36) Herodes Agrippa (37-44); daarna weer procuratoren joodse oorlog (66-73) Bar Kochba ( )

4 Palestina ten tijde van Jezus
Archelaus Judea, Samaria Herodes Antipas Galilea, Perea Philippus Iturea, Trachonitis

5 Romeinse context gespannen verhouding met Romeinse bezetter
Keizercultus jodendom was toegestane religie diaspora syncretisme

6 Joodse context Farizeeën wet centraal
Sadduceeën priesters, gehoorzaam aan Romeins gezag Essenen Zeloten (ontstaan uit Farizeeën) Doopbewegingen

7 Jezus volgens de Evangeliën
Geboorteverhalen Johannes de Doper Jezus trekt rond met zijn twaalf leerlingen Wonderen (genezingen) Toespraken Twistgesprekken Jeruzalem: de kruisiging Opstanding en hemelvaart

8 Overeenkomsten levens van stichters wereldreligies
Aankondiger Gebeurtenis die gezantschap bespoedigt Eerste volgelingen Periode van vertwijfeling Breuk met voorafgaande religie Publieke verklaring aan heersers en religieus leiders Belofte van toekomstige redder( eschatologie) Tegenstand in eigen kring Tegenstand van buiten Migratie

9 Geschiedenis Jeruzalem door de eeuwen heen
Tot 4 v.Chr. Herodes 26-36 Pontius Pilatus 66-74 eerste joodse oorlog tweede joodse oorlog 324 Keizer Constantijn (christendom) 614 Perzen veroveren Jeruzalem 628 Christelijke Byzantijnen 638 Kalief Omar (islam) Kruisvaarders Vanaf 1188 tot begin 1900 overwegend Arabisch Begin 1900 Joodse immigratie ( na WO2 massaal)

10 Drie-eenheid of triniteit
De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn één in Christendom t.o. Islam : één God, Allah , de Barmhartige , enz. Oorzaak: theologisch conflict tussen: Arius ( Arianisme) en Athanasius Antiochië t.o. Alexandrië Homoi-oesios t.o. homo-oesios 381n. Chr.: op 2e oecumenisch concilie te Constantinopel als geloofsbelijdenis aangenomen dat naast Vader en Zoon, ook de Geest van hetzelfde wezen is Arianisme verboden Unitariërs: christenen die triniteit niet onderschrijven

11 Huiswerk Koran en Bijbel lezen: hoofdstuk 15 De laatste dag
hoofdstuk 16 De vurige hel hoofdstuk 17 Paradijstuinen hoofdstuk 18 Sjaloom, Vrede, Salaam


Download ppt "Docent: Hans Bruning."

Verwante presentaties


Ads door Google