De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doe eerst dit Zet uw mobiele telefoon, tablet of laptop aan Log in als student op Socrative.com, kies kamernummer X (hoofdletterongevoelig) In Socrative.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doe eerst dit Zet uw mobiele telefoon, tablet of laptop aan Log in als student op Socrative.com, kies kamernummer X (hoofdletterongevoelig) In Socrative."— Transcript van de presentatie:

1 Doe eerst dit Zet uw mobiele telefoon, tablet of laptop aan Log in als student op Socrative.com, kies kamernummer X (hoofdletterongevoelig) In Socrative kunt u uw antwoord corrigeren door het verkeerde antwoord nogmaals aan te klikken. Vul uw persoonsgegevens in en beantwoord de eerste reeks vragen: Hoe belangrijk vindt u de volgende doelen? Dat leerlingen taalvaardig worden Dat leerlingen inzicht krijgen in taal, communicatie en literatuur Dat Nederlands bijdraagt aan het leesplezier en de literair-culturele vorming Dat leerlingen inzicht krijgen in hun eigen taalvaardigheidsniveau Dat leerlingen zich ontwikkelen tot kritische burgers Dat Nederlands bijdraagt aan de persoonlijke en algemene ontwikkeling Stop na vraag 12 Manifest Nederlands op School

2 Vakdidactiek Geesteswetenschappen Doel: de banden aanhalen tussen het voortgezet onderwijs en de letterenfaculteiten Twee deelprojecten Dudoc-Alfa: promotiebeurzen voor docenten voor vakdidactisch onderzoek Vakdidactisch Meesterschap -Meesterschapsteams -Samenwerken op het gebied van scholing, ontwikkeling en onderzoek Duurzame Geesteswetenschappen (Frits van Oostrom c.s.)

3 Voor Nederlands twee Meesterschapsteams Taalkunde / taalbeheersing: Anneke Neijt (vz), Peter-Arno Coppen, Kees de Glopper, Ton van Haaften, Jaap van Marle Letterkunde: Theo Witte (vz), Erwin Mantingh, Jan Oosterholt

4 Drie symposia over het schoolvak Nederlands Taalkunde/Taalbeheersing (docenten, vakdidactici, hoogleraren) Letterkunde (docenten, vakdidactici, hoogleraren) Om het schoolvak Nederlands (Levende Talen, SLO, Cito, APS, OCW, Stichting Lezen, Taalunie etc.) Discussieonderwerpen: Wettelijk kader, Doelen, Inhoud, Toetsing/examens, Leermiddelen, Samenhang, Status

5 Saai ! “Jongeren zijn niet zo bezig met de Nederlandse taal. Ze vinden taal zo vanzelfsprekend dat ze er niet over nadenken. Over het algemeen vinden jongeren de Nederlandse taal een saai onderwerp. Ook de manier waarop het vak Nederlands wordt onderwezen, kan volgens jongeren veel boeiender.” (Taalunie - Van de Velde 2012:5) Verdere bevindingen Taalvaardigheidsniveau van grote groepen leerlingen voldoet niet aan de maatschappelijke eisen -14% van de 15-jarigen is functioneel analfabeet -Havo- en vwo-leerlingen bereiken niet het taalvaardigheidsniveau dat in het hoger onderwijs vereist is Nederlands is een vaardigheidsvak met te weinig vakinhoud

6 Verdere bevindingen van de deelnemers Het fictie- en literatuuronderwijs verdwijnt naar de marge Creativiteit en nadenken worden te weinig gestimuleerd Er is te weinig samenhang tussen de domeinen en sub-domeinen De wettelijk vastgelegde domeinen, kerndoelen en eindtermen zijn aan vernieuwing toe (niet in overeenstemming met huidige kennis) Nederlands is niet uitdagend voor vwo-leerlingen Docenten Nederlands hebben te weinig tijd voor correctie van schrijftaken Er wordt te weinig samengewerkt (landelijk en regionaal)

7 Ondertussen in Den Haag …

8 Er is een koerswijziging nodig: van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam, zowel wat de taalvaardigheid betreft, als de literaire competentie.

9

10 De meningen van docenten over het manifest (concept) We leggen zeven stellingen aan u voor …

11 Hoe verder? Reacties verzamelen - U kunt nog tot eind november reageren op vakdidactiekGW@uu.nl Educatieve uitgeverijen raadplegen Manifest publiceren (januari) En verder … Landelijk en regionaal programma voor vakdidactische nascholing Vakdidactisch onderzoeksprogramma Ontwikkelen en uitproberen van vernieuwend lesmateriaal Centrale examens evalueren Meer inhoud, meer plezier en beter resultaat! Meer inhoud, meer plezier en beter resultaat


Download ppt "Doe eerst dit Zet uw mobiele telefoon, tablet of laptop aan Log in als student op Socrative.com, kies kamernummer X (hoofdletterongevoelig) In Socrative."

Verwante presentaties


Ads door Google