De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie-avond Dinsdag 15 september 2015 WELKOM Agenda: 1 e deel Inloop: 18.45-19.00 uur Algemene gedeelte: 19.00-19.45 uur Informatie Weekend Academie:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie-avond Dinsdag 15 september 2015 WELKOM Agenda: 1 e deel Inloop: 18.45-19.00 uur Algemene gedeelte: 19.00-19.45 uur Informatie Weekend Academie:"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie-avond Dinsdag 15 september 2015 WELKOM Agenda: 1 e deel Inloop: 18.45-19.00 uur Algemene gedeelte: 19.00-19.45 uur Informatie Weekend Academie: 19.45-20.00 uur

2 2e deel 1 e ronde in de klassen: 20.00-20.30 uur In de klassen kunt u de methoden zien en de werkwijze waarop het klassenmanagement is georganiseerd. 2 e ronde 20.30-21.00 uur Sluiting

3 Kennismaking met het personeel Groep 1/2 : juf Pritie Kanhai Groep 3: juf Maricella Sitaldin Groep 4: Juf Soenita Bhikhari Groep 5: juf Yessa met ondersteuning van dir. Groep 6: Juf Chitra met ondersteuning van dir. Groep 7: meester Ramesh Dwarka Groep 8: juf Shanti Nageswar. Juf Maltie: onderwijs-assistent/Shaam Jurhawan: Concierge.

4 Algemene schoolse zaken Welkom  De school bestaat nu 8 jaar en telt nu 155 leerlingen. De kinderen van groep 8 zijn dus onze eigen kweek.  De school start om 08.45 uur met een gebed eindigt om 15.00 uur ook met een gebed.  Daarna wordt het lesrooster gevolgd; We proberen rekenen, taal en spelling op dezelfde tijdstippen te geven, zodat er groepsdoorbrekend gewerkt kan worden. ‘s Middags worden vaak de expressieve vakken gegeven en wereld orientatie  Alle lessen uit de methode worden met een toets afgesloten.

5 Vervolg algemene gedeelte  We nemen 2x per jaar Cito toetsen af. Dit is een onafhankelijke toets, om te kijken wat de kinderen beheersen.  Gymlessen : 1 keer in de week voor alle kinderen.  Hindi lessen: starten dit schooljaar vanaf groep 1.  We houden 3 x per jaar rapportgesprekken om alle behaalde resultaten te bespreken. Tussendoor gesprekken mag ook..

6 Medezeggenschapsraad en de Ouderraad  Kennismaking met de leden van de Medezeggenschapsraad.  Er is nog geen nieuwe ouderraad. De voorzitter zal nieuwe leden werven voor dit schooljaar. Deze raad beheert ook de ouderbijdrage.

7 Gedrag : de sociaal emotionele ontwikkeling  Afspraak = Afspraak bv. telefoonbeleid  Stappenplan bespreken  Beloningssysteem

8 Uitslagen tevredenheidsenquete Ouders: over het algemeen tevreden; maken zich zorgen over lesaanbod aan kinderen met extra ondersteuning Leerlingen: klagen heel veel over het schoolplein Team: werkdruk te hoog

9 Werkwijze Handelingsgericht werken In het kader van Passend Onderwijs wordt er gewerkt met de HGW– cyclus Fase 1: Data verzamelen / waarnemen Fase 2: Begrijpen/Analyseren Fase 3: Doelen vaststellen / Plannen Fase 4: Doen / Uitvoeren Fase 5: Evalueren Hoe de doelen worden bereikt, zal in de groepen worden besproken.

10 Periode 1 zomer - herfst Periode 4 voorjaar - zomer Periode 3 kerst - voorjaar Periode 2 herfst - kerst Doelen? Evaluatie? Hoe zorg ik ervoor dat alle leerlingen de doelen gaan behalen? Ga ik dingen anders doen? Ga ik andere dingen doen? Welke aanpak was succesvol? Groepsplan Groepsoverzicht Drijfvermogen?

11 Informatie Weekend Academie door Bart en Monique Weekend Academie is al een tijdje actief en een aantal van onze kinderen zijn vorig jaar naar toe geweest. De moeite waard om uw kind ernaar toe te sturen. Kosten zijn €50,- per jaar voor de kinderen van de groepen 7 en 8. Voor meer info: Bart Rouw en Anne de Haas Coördinatoren Weekend Academie Almere Tel: 06-17908529 (Werkdagen zijn zat, zon en ma. Verder beter per mail bereikbaar) Mail: almere-stad@weekendacademie.nl Locatie: Baken Stad College Rooseveltweg 5 1314 SJ Almere www.weekendacademie.nl

12 Vervoer Er komt een aparte bijeenkomst voor vervoer in oktober a.s.. Er zijn nu nog 2 chauffeurs op vakantie. Een uitnodiging volgt gauw.

13 2e deel 1 e ronde in de klassen: 20.00-20.30 uur In de klassen kunt u de methoden zien en de werkwijze waarop het klassenmanagement is georganiseerd. 2 e ronde 20.30-21.00 uur Sluiting


Download ppt "Informatie-avond Dinsdag 15 september 2015 WELKOM Agenda: 1 e deel Inloop: 18.45-19.00 uur Algemene gedeelte: 19.00-19.45 uur Informatie Weekend Academie:"

Verwante presentaties


Ads door Google