De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OUDERBETROKKENHEID Bijeenkomst 3. VORIGE BIJEENKOMST  Werkcollege oriënteren huidige praktijkplek.  Groepsopdracht “labeling”: Per VVE methode de manieren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OUDERBETROKKENHEID Bijeenkomst 3. VORIGE BIJEENKOMST  Werkcollege oriënteren huidige praktijkplek.  Groepsopdracht “labeling”: Per VVE methode de manieren."— Transcript van de presentatie:

1 OUDERBETROKKENHEID Bijeenkomst 3

2 VORIGE BIJEENKOMST  Werkcollege oriënteren huidige praktijkplek.  Groepsopdracht “labeling”: Per VVE methode de manieren van ouderbetrokkenheid clusteren.  Groepsopdracht “oriënteren praktijkplek”.  Opdracht Gevalbespreking.  Afsluiten; voorbereiding volgende bijeenkomst.

3 AGENDA  Groepsopdracht; in groepen bespreken welke manieren van ouderbetrokkenheid in literatuur staat aangegeven  Presentatie voor de klas; korte toelichting over de manieren van ouderbetrokkenheid.  Per interventie/ manier stil staan bij voor- en nadelen van deze manieren: klassikaal bespreken met elkaar.  Praktijkprobleem op praktijkplek helder?  Opdracht 1: in tweetallen overleggen/ vergelijken.  Aanvullen opdracht 1 klassikaal.  Afsluiten bijeenkomst.

4 OUDERBETROKKENHEID? http://nos.nl/artikel/2022435-cda-wil-omgangsrecht-voor-opa-en-oma-met- kleinkind.htmlhttp://nos.nl/artikel/2022435-cda-wil-omgangsrecht-voor-opa-en-oma-met- kleinkind.html http://www.boink.info/media/f2d08317/Ouderbetrokkenheid%20def.pdf

5 CriteriaOuderbetrokkenheid 3.0 © Versie peuterspeelzaal 1. De peuterspeelzaal heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit alle informatie van de peuterspeelzaal aan ouders blijkt hoe belangrijk de peuterspeelzaal het samenwerken met ouders vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de peuterspeelzaal is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar. 2. De peuterspeelzaal laat zien dat pedagogisch medewerkers en ouders actief betrokken worden bij het beleid van de peuterspeelzaal. Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken met ouders, een brainstorm tussen pedagogisch medewerkers en ouders over een bepaald beleidsthema, zoals het wenbeleid en een VVE-programma. Pedagogisch medewerkers en ouders weten wat er met hun inbreng gebeurt. 3. Op de peuterspeelzaal is aan alles te merken dat pedagogisch medewerkers, peuters en ouders welkom zijn. 4. Ouders en pedagogisch medewerkers werken voortdurend samen aan de gezonde ontwikkeling van peuters spelenderwijs te stimuleren, zowel thuis als op de peuterspeelzaal.

6 5. Gesprekken tussen pedagogisch medewerkers en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers. 6. Pedagogisch medewerkers en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en elkaars kinderen en zijn daarop aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de peuterspeelzaal. 7. Het kinddossier is toegankelijk voor pedagogisch medewerkers en ouders. Ouders worden uitgenodigd informatie toe te voegen. 8. De peuterspeelzaal laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om met klachten. Iedereen kan zien welke (officieel) gemelde klachten er zijn en wat er met deze klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacy regels hierbij in acht genomen. 9. De opkomst bij verplichte bijeenkomsten met ouders en pedagogisch medewerkers is > 80%. De mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en samenwerking komt onder meer tot uiting in dit criterium. 10. Wetten en regels worden door de peuterspeelzaal actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd. Deze tien criteria van Ouderbetrokkenheid 3.0 zijn gebaseerd op de zes standaarden van PTA (Parent Teacher Association), www.pta.org.

7 PEDAGOGISCH KADE R ‘ SAMENWERKING MET DE OUDERS’ o Een voorwaarde om goed met de kinderen te kunnen werken o Ouders zijn en blijven de eerst verantwoordelijke opvoeders van hun kind o Door een goede samenwerking kunnen ouders en de pedagogisch medewerkers de verschillende leefwerelden voor het kind verbinden o Afstemming tussen gezinsopvoeding en opvoeding in de groep

8 PEDAGOGISCH MEDEWERKERS ZORGEN VOOR: o Goed contact met ouders en samenwerking over het eigen kind o Inzicht in en betrokkenheid bij het opvoeden in de groep o Betrokkenheid van ouders bij het kindercentrum o Respect voor diversiteit

9 GOED CONTACT MET OUDERS EN SAMENWERKING OVER HET EIGEN KIND 1.Wederzijds begrip en waardering Ouders vertrouwen het allerbelangrijkste, hun kind, toe aan het kindercentrum. De basis wordt gelegd in de 1 e weken (wenperiode): -Warm welkom -Informatie -Zien dat het kind goed verzorgd wordt en het fijn heeft (positief gevoel) -Fijn als de PM’er wat weet over de thuissituatie; als ze snappen waarom een kind bijv. moe of hangerig is, enz...

10 GOED CONTACT MET OUDERS EN SAMENWERKING OVER HET EIGEN KIND 2.Wederzijds adviseren en informeren Bijv. gezamenlijk naar oplossingen zoeken. -Vragen aan ouders: “hoe gaan jullie thuis met hem, hoe is zijn gedrag thuis?” -Vragen van ouders: “Ik snap er niets van dat hij bij jullie zo goed eet, hoe doen jullie dat?” -Informatie en advies aan ouders (gebruik van foto’s, logboeken, whiteboards enz.)

11 GOED CONTACT MET OUDERS EN SAMENWERKING OVER HET EIGEN KIND 3. Heldere en realistische afspraken -Hoe laat brengen/ halen -Wat wordt er gedaan als het kind ziek is? -Beleid -Voortdurende afstemming over voeding, zindelijkheid, slapen enz..... 4. Diverse momenten en vormen van contact -Tijdens brengen en halen -Tijdens oudergesprekken (1 of 2x per jaar) - a.d.h.v. observatieverslagen - soms extra gesprekken nodig bij zorg -Activiteiten zoals koffieochtenden, contactavonden, ouderkamer op de (voor)school www.youtube.com/watch?v=smdjNJ44uFQ

12 INZICHT EN BETROKKENHEID BIJ HET OPVOEDEN IN DE GROEP 1.Ouders inzicht geven in wat de andere kinderen voor hun kind betekenen 2.Ouders inzicht geven in het verschil tussen thuis opvoeden en in de groep 3.Open staan voor bijdragen van ouders aan de sfeer en activiteiten in de groep 4.Ouders inzicht geven in wat er in de groep leeft PM’ers sluiten aan bij de opvoeding v/d ouders, maar hebben ook hun eigen pedagogische visie. De uniciteit van elk kind wordt gerespecteerd, maar het is niet mogelijk om ieder kind te behandelen in overeenstemming met de unieke wensen van zijn of haar ouders

13 BETROKKENHEID VAN OUDERS BIJ HET KINDERCENTRUM Ouders hebben wettelijke rechten op beleidsniveau. Die zijn vastgelegd in de wet kinderopvang 1.Meepraten, meedenken en meehelpen 2.Ouders informeren over de klachtenregeling en protocol kindermishandeling 3.Informeren over regels, rechten en plichten van ouders 4.Medezeggenschap van ouders via formele ouderraad

14 RESPECT VOOR DIVERSITEIT o Pedagogisch medewerkers en het kindercentrum tonen respect voor culturele diversiteit en verschillen in achtergronden van de gezinnen o Voor alle kinderen en hun ouders is het van groot belang dat de PM’ers open staan voor hun leefwereld o Taal, culturele en religieuze gebruiken, woonsituatie en opleiding ouders hebben invloed op het leven van de kinderen o TIPS: -Vraag eens aan een moeder of ze jou en de kinderen een kinderliedje uit haar cultuur wil leren -Vraag eens hoe je binnen hun cultuur een verjaardag van kinderen viert -...... Hebben jullie nog ideeën?

15 GROEPSOPDRACHT;  In viertallen bespreken en voorbereiden van presentatie; verschil kdv psz?  Welke manieren van ouderbetrokkenheid worden er genoemd in de literatuur?  reader artikelen   Met welke manier bereik je het beste ouders, volgens jullie? Motiveer waarom?  Per presentatie en per manier stilstaan bij de voor- en nadelen van de manieren van ouderbetrokkenheid.  Presentatie uitvoeren.

16 PRAKTIJKPROBLEEM OP PRAKTIJKPLEK?  Hoe is het gesteld met de ouderbetrokkenheid op jullie praktijkplek?  Eventueel een casus uit de klas kiezen en collegiale consultatie toepassen.

17 OPDRACHT 1 SHL:  In tweetallen de uitkomsten van opdracht 1, SHL vergelijken/ bespreken met elkaar.  Samen opdracht 1 aanvullen.  Gezamenlijk opdracht 1 bespreken.

18 VOLGENDE BIJEENKOMST:  Zie voorbereiding in planning SHL: lezen, samenvatting en opdracht!


Download ppt "OUDERBETROKKENHEID Bijeenkomst 3. VORIGE BIJEENKOMST  Werkcollege oriënteren huidige praktijkplek.  Groepsopdracht “labeling”: Per VVE methode de manieren."

Verwante presentaties


Ads door Google