De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkeling van het basisschoolkind

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkeling van het basisschoolkind"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkeling van het basisschoolkind
College 1; lezen

2 lezen http://www.youtube.com/watch?v=vtveZ0t48p4

3 E-mail: P. van. schajik@hro. nl Sheets: www. med. hro
Sheets: Kamer: ML. 2.57

4 Vandaag Inhoud module Bespreken Hfdst 1

5 Inhoud Module Week 1 t/m 8 hoor- en werkcolleges
Aanwezigheidsplicht 80% Week 10 schriftelijke toets

6 Toetsing Toets met 30 mc-vragen en 3 open vragen over het boek en de collegestof Toekenning van cijfer en studiepunten: Min. 5,5 voor de toets Minimale aanwezigheid van 80% in de colleges

7 Thema’s per week Lezen Schrijven, rekenen, inzicht
Persoonlijkheid, zelfstandigheid Moraal & kinderzorgen Kind & media Kind tussen kinderen Kind tussen anderen

8 Ontwikkeling basis schoolkind
Groep1 t/m 8 leeftijd Het basisonderwijs is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar in het reguliere onderwijs. Hoewel het basisonderwijs gevolgd kan worden vanaf 4 jaar, is pas vanaf de vijfde verjaardag het kind leerplichtig Een basisschool is wettelijk verplicht om een ononderbroken leerproces te garanderen voor iedere leerling. Hiervoor is het van belang om het onderwijs af te stemmen op de ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen

9 strooptest

10 Cognitieve ontwikkeling: H1 Lezen
Kunnen lezen is een mijlpaal in de ontwikkeling. Lezen komt pas echt goed op gang na het zesde jaar. Ontluikende geletterdheid Dit is de fase waarin kinderen op spelenderwijs bezig en omringd zijn met letters en woorden. Dit zie je vooral in de kleuterleeftijd.

11 Leesvoorwaarden Lezen is een visuele vaardigheid die systematisch samenhangt met spreekvaardigheid. Vlotte lezers zijn beter in staat om in woorden die zij horen afzonderlijke klanken te onderscheiden. Mattheüs-effect Rijken worden steeds rijker, armen worden steeds armer. Het Matteüseffect haalt zijn naam van een zin uitgesproken door "de Heer" in de parabel van de talenten (Matteüs 25:14-30): "Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen."

12 Mattheüs- effect in lezen
kinderen die gemakkelijker kunnen lezen ↓ vinden het leuk om te gaan lezen gaan vaker lezen door vaker lezen meer ervaring Door ervaring meer vaardig Door meer vaardig vaker lezen etc En het omgekeerde met stroeve lezers.

13 Algemene vaardigheden
Om te kunnen lezen is nodig: Woordenschat Concentratie Je aan regels kunnen houden Kunnen gebruiken van het korte termijngeheugen Visuele discriminatie

14 Geheugen Zowel het korte- als langetermijngeugen heeft een rol bij het lezen. Korte termijn geheugen: lezen/ontcijferen van letters Langetermijngeheugen: begrijpen van een langere zin, opnemen van nieuwe kennis die men leest.

15 Visuele discriminatie
Oog hebben voor details. Wanneer een kind over visuele discriminatie beschikt kan het de kleine verschillen tussen letters onderscheiden. Wanneer dit niet genoeg beheerst wordt zal het lezen moeilijker verlopen dan bij een kind dat dit wel voldoende beheerst. Testje voor thuis

16 Specifieke vaardigheden
Twee specifieke vaardigheden die alleen bij het leren lezen een rol spelen: 1. Aanvankelijk lezen: Het onder de knie krijgen van de lettertekens als klank- en taalinstrument. Het herkennen van letters. De fase voor het echte lezen. 2. Fonologisch bewustzijn Het kunnen onderscheiden van klanken. Leren dat geschreven letters een klank hebben.

17 Fonologisch bewustzijn
4 aspecten binnen het fonologisch bewustzijn: Identificatie van gelijke klanken in andere woorden; boom-roos Discriminatie tussen klanken die op elkaar lijken; boom-bom Analyse van verschillende klanken in een woord; b-oo-m Synthese van verschillende klanken die in elkaar overvloeien; in één keer het woord ‘boom’ kunnen lezen

18 3 manieren ontwikkeling lezen
Spellend lezen Herkennend lezen Begrijpend lezen

19 Spellend lezen Het leren lezen als techniek, begint met spellend lezen. Spellend lezen - structuurmethode Onderscheiden en vervolgens laten samenvloeien van bij de letters horende klanken. Vroeger werd de globaal methode gebruikt; hele woordjes of zinnen aanleren

20 Herkennend lezen Herkennend lezen Een kind kan woorden die hem vertrouwd zijn in 1 oogopslag lezen, zonder eerst te spellen. Orthografische regelmatigheid Gevoel krijgen voor welke lettercombinaties wel en niet in de moedertaal voorkomen.

21 Begrijpend lezen Begrijpend lezen Het kunnen lezen wordt gebruikt om de inhoud van de tekst te begrijpen en alle aandacht te richten op de bedoeling van de tekst. Pas na gemiddeld 2 jaar kan een kind vloeiend lezen. Dat zegt niet dat een kind dan ook begrijpend kan lezen.

22 Begrijpend lezen Begrijpen wat je leest, hangt samen met:
Ontcijferen van de lettertekens Kennis van grammaticale regels Tussen de regels door kunnen lezen Gevoeligheid voor nuances Doel waarvoor je leest

23 Linker- en rechterhersenhelft
De hersenschors is de bovenste laag van de hersenen en ligt vlak onder de schedel. De schors bestaat uit twee helften: hemisferen. Deze twee helften worden verbonden door de hersenbalk, een streng van zenuwvezels. Beide hersenhelften zijn anders van vorm en ergens anders in gespecialiseerd.

24 Linker- en rechterhersenhelft
Links is gespecialiseerd in alles wat met taal te maken heeft. Recht is gespecialiseerd in het sturen van aandacht, emoties en visuele plaatsbepaling. Beide hersenhelften werken samen, ook met lezen.

25 Welke hersenhelft is dominant bij jou?

26 Dyslexie ‘Een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.’

27 Dyslexie Bij 5 tot 10% van de kinderen komt dyslexie voor.
Meer jongens dan meisjes. Wordt veroorzaakt door ‘iets’ in de hersenen. Automatiseringsprobleem Probleem met visuele discriminatie Ook speelt erfelijkheid een rol. 40% van de kinderen met dyslexie heeft een eerstegraads familielid met leesproblemen. Balanstheorie De linkerhersenhelft heeft te weinig overwicht om door de aanvankelijke besturing van de rechterkant heen te komen.

28 Leesprobleem of taalprobleem?
5-10% van de kinderen op de basisschool hebben dyslexie Allochtonen vs autochtonen taalachterstand Hoe kan dat?

29 Programma dyslexie

30 Volgende week Verder met cognitieve ontwikkeling; H 2-3-4

31 Vragen??


Download ppt "Ontwikkeling van het basisschoolkind"

Verwante presentaties


Ads door Google