De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stilistiek. Rodzaje tekstów Różne style komunikacji Różne perspektywy opisu Informacja - komentarz - opinia Teksty reklamowe Przeklinanie jako forma językowa.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stilistiek. Rodzaje tekstów Różne style komunikacji Różne perspektywy opisu Informacja - komentarz - opinia Teksty reklamowe Przeklinanie jako forma językowa."— Transcript van de presentatie:

1 Stilistiek

2 Rodzaje tekstów Różne style komunikacji Różne perspektywy opisu Informacja - komentarz - opinia Teksty reklamowe Przeklinanie jako forma językowa Humor językowy Krótkie formy - długie formy Holendersko-belgijskie różnice kulturowe

3 Jan Renkema, Schrijfwijzer, Amsterdam: Boom, 2012

4 Checken van je resultaat: het CCC-model Schrijven is niet een kwestie van inspiratie maar van geduld. Wie een goede tekst wil maken die gelezen en begrepen wordt gaat niet over één nacht ijs. Jan Renkema ontwikkelde in de Schrijfwijzer het CCC-model. Dit model is uitstekend geschikt om je tekst nog eens grondig tegen het licht te houden. Renkema redeneert dat een tekst goed is als hij aan drie eisen voldoet: 1.Een schrijver wil iets zeggen, een lezer wil iets weten; die twee elementen moeten corresponderen. 2.Eenmaal gemaakte keuzes moet je volhouden in je tekst. Renkema noemt dat consistent. Als je de lezer eerst met 'u' aanspreekt en later met 'je' is dat niet consistent. 3.Je tekst moet kloppen: inhoudelijk maar ook tekstueel. Dat is de eis van correctheid.

5

6

7 Categorieën van de stijl: - subjectief (beïnvloed door het geslacht, leeftijd, opleiding, beroep, hobby´s, ideologie enz.) - objectief Hieronder valt (o.a.) de functionele stijl, verder ingedeeld in: stijl van de schone literatuur stijl van de vaktaal juridisch-administratieve stijl stijl van de publicistiek rhetorische stijl mededelende stijl

8 Categorieën van de stijl: - Objectieve stijl Hieronder valt (o.a.) de functionele stijl, bijv.: stijl van de vaktaal juridisch-administratieve stijl

9

10 Strategia Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 2014-2020 Propozycje głównych tez dokumentu PROJEKT Zgodnie ze „Strategią rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2013-2020”, uchwaloną przez Senat UWr w dniu 26 czerwca 2013 r., Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala następującą Strategię Wydziału Filologicznego UWr na lata 2014-2020. Strategia ta pozwoli na harmonijne współdziałanie i wielokierunkowy rozwój wszystkich jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Wydziału Filologicznego.

11 I. Misja Misją Wydziału Filologicznego, jednego z największych i najaktywniejszych wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego, jest nauka i nauczanie: prowadzenie badań naukowych w zgodzie z najwyższymi standardami oraz kształcenie studentów i doktorantów w duchu otwartości, samodzielności, uczciwości i tolerancji. Zgodnie z zasadą autonomii i wolności pracy naukowej oraz zasadą kształcenia studentów jako ludzi o otwartych umysłach Wydział Filologiczny tworzy przestrzeń działania akademickiego budującego kapitał społeczny i intelektualny.

12 De juridisch-administratieve stijl

13 Aankondiging van het indienen van een Rapport van de Parlementaire Commissie onder voorzitterschap van een minister voorgelegd aan de Tweede Kamer in Den Haag Versie 1 Mijnheer de Voorzitter [van de Tweede Kamer], aanstonds bereikt u een brief van de regering waarbij u het rapport van de commissie wordt aangeboden. Zoals u is toegezegd stelt de regering u tegelijk in kennis van de gevolgtrekkingen die zij uit het rapport heeft gemaakt. Versie 2 Beste mensen, hier is het rapport van de commissie. We zeggen er direct bij wat de Koninging en de ministers ervan vinden.

14 Het reizen zonder kaartje bij de NS 1949 Wie geen geldig plaatsbewijs heeft, dient op grond van de wettelijke bepalingen vóór het instappen de conducteur te waarschuwen en is dan boven de vrachtprijs een toeslag verschuldigd van f 0,25 (3e klas) of f 0,50 (1e en 2e klas). Laat men deze waarschuwing na, dan is men verschuldigd f 1,50 (3e klas) of f 3,- (1e en 2e klas) boven de vrachtprijs, die in dat geval ten minste f 0,50 (3e klas) of f 1,- (1e en 2e klas) bedraagt.

15 1983 Heeft u geen kaartje... Heeft u geen kaartje, waarschuw dan de conducteur vóór u instapt. Hij komt dan na vertrek bij u en levert u het enkele reisje of retourtje dat u nodig heeft. Er komt dan f 2,- administratiekosten bovenop als u zich vooraf van een kaartje had kunnen voorzien. Dus koop uw kaartje liever aan het loket of de automaat. Waar loketten ontbreken – onbemande stations – vraagt de conducteur die twee gulden natuurlijk niet. U moet hem ook in dit geval wél vooraf waarschuwen. Als u niet tijdig waarschuwt, wordt uw reis vervelend duur, nl. f 15,- extra.

16 1995 Kaartjes van de conducteur worden fors duurder Wie vanaf 1 januari 1995 pas in de trein een kaartje koopt, moet daarvoor flink betalen. In de trein geldt dan namelijk het Treintarief dat aanmerkelijk hoger ligt dan de kaartjes die u op het station koopt. Wat u in dat geval voor uw treinkaartjes betaalt, kunt u opzoeken in de tabel achter in deze brochure.

17 2013 8.10 Indien de Reiziger niet in het bezit is van een geldig Vervoerbewijs, uitsluitend als gevolg van: a. defecte kaartautomaten op het Station waar hij is ingestapt én waar geen NS-servicepunt is geopend of b. een technische storing waardoor het onmogelijk is in te checken én indien er op het Station waar de Reiziger is ingestapt, geen NS- servicepunt is geopend, zal NS de Reiziger de tijdens de controle opgelegde Wettelijke verhoging niet in rekening brengen (in het geval van uitstel van betaling), dan wel een reeds betaalde Wettelijke verhoging restitueren. Verzoeken tot restitutie kunnen worden ingediend bij: NS Klantenservice, Postbus 2372, 3500 GJ Utrecht, tel. 0900–2021163 (€ 0,10 p.m.) In het geval dat sprake is van defecte stempelautomaten op het Station waar de Reiziger is ingestapt én de Reiziger zich van te voren meldt bij de conducteur, zal de conducteur het Vervoerbewijs alsnog geldig maken.

18

19 Als u niet in het bezit bent van een geldig plaatsbewijs en u krijgt controle dan dient u de ritprijs te betalen verhoogd met € 35,- Indien u niet contant kunt betalen dan krijgt u een Uitstel van Betaling en dient u binnen 7 dagen het verschuldigde bedrag over te maken naar Syntus. Is binnen 7 dagen het bedrag niet bijgeschreven op desbetreffende rekening dan sturen wij u een herinnering, verhoogt met € 10,00 administratiekosten. Is drie weken na de herinnering het verschuldigde bedrag nog steeds niet op rekening van Syntus bijgeschreven, dan wordt het Proces verbaal doorgestuurd naar de Officier van Justitie. Iedereen is wettelijk verplicht om een geldig legitimatiebewijs te tonen. Kun u bij een Uitstel van betaling geen legitimatiebewijs tonen, dan wordt er om assistentie van de politie gevraagd voor controle van de opgegeven naam- en adresgegevens.


Download ppt "Stilistiek. Rodzaje tekstów Różne style komunikacji Różne perspektywy opisu Informacja - komentarz - opinia Teksty reklamowe Przeklinanie jako forma językowa."

Verwante presentaties


Ads door Google