De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ARBEIDSMARKT in de Vlaams-Nederlandse Delta 2015-2040 Van knelpunt naar slimme kracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ARBEIDSMARKT in de Vlaams-Nederlandse Delta 2015-2040 Van knelpunt naar slimme kracht."— Transcript van de presentatie:

1 ARBEIDSMARKT in de Vlaams-Nederlandse Delta 2015-2040 Van knelpunt naar slimme kracht

2

3 Typisch VN Delta Doorvoerhavens en (petro)chemische industrie Goede universiteiten Aantrekkelijk kustgebied In toenemende mate ‘hippe’ steden No-nonsense cultuur

4 Arbeidsmarkt in de Delta 2015

5 Sectorale verdeling is grofweg vergelijkbaar met andere stedelijke regio’s Uitdagingen zijn wel wat anders

6 Banen in de wetenschap en techniek

7 VN Delta in 2040 Hooggeschoolde arbeid is concurrentiefactor #1 in Delta

8 Totale Beroepsbevolking Vlaams-Nederlandse Delta (15-75 jr)

9 Beroepsbevolking per provincie Vlaams-Nederlandse Delta (15-75 jr)

10 Werkgelegenheid Delta 2014 (x1000)

11 Jeugdwerkloosheid (15-24 jr)

12 Proportie langdurig werklozen (15-74 jr)

13 Werkende ‘Ouderen’ (55-64 jr)

14 Aandeel Hoogopgeleiden (30-34 jr)

15 Werkgelegenheid Delta 2014 tov 2008

16 Industrie 2014 tov 2008

17 Logistiek 2014 tov 2008

18 Zakelijke diensten 2014 tov 2008

19 Vlaams-Nederlandse Delta Samen - Sterk Ruim 5 miljoen banen Krachtig Logistiek-industrieel complex Concurrerend, ook onderling Gemeenschappelijke Trends Primaire processen steeds minder arbeidsintensief Steeds hogere eisen aan een goed vestigingsklimaat Arbeidsmarkt Technisch-WO Knelpunt: Er is ’mismatch’ Samen - Uitdagingen Bijsturen/bijscholen technisch, ICT en logistiek experts Aantrekkelijker worden voor toptalent Logistieke leidersrol samen uitdragen en uitbouwen Nu dan echt: Systematisch arbeidsmarkt versterken

20 Slimme kracht voor de Delta

21 Werkgelegenheid Delta Havencomplex (1) Totale werkgelegenheid van industrie, logistiek en toeleveranciers in de Vlaams-Nederlandse Delta is naar schatting 1.200.000. Directe werkgelegenheid op de industriële haventerreinen zelf is minder 300.000. Sectorale grenzen en organisatiegrenzen verschuiven. Afgelopen 10 jaar sterke trend outsourcing/flexibele schil.

22 Werkgelegenheid Delta Havencomplex (2) 1. Nieuwe werkgelegenheid steeds meer in hoger opgeleide banen. 2. Secundaire technische opleidingen (MBO) zijn vaak niet meer genoeg. 3. Werkgelegenheid deels verschoven naar toeleverende dienstverleners. 4. Bij de logistieke bedrijven werken relatief veel (kennis-) werkers van binnen de EU. 5. Nieuwe vestigingen van buitenlandse bedrijven zijn zelden ‘verrijkend’: zorgen voor weinig nieuw banenpotentieel, zeker niet bij de zittende bedrijven

23 Analyse krapte 2020 1. Ramingen van uitbreidingsvraag, vervangingsvraag, baanopeningen en instroom arbeidsmarkt 2. Vergelijkende analyse in de zes provincies van de Vlaams-Nederlandse Delta

24 Kanttekeningen onderzoek 1. Flink wat data-issues vanwege verschillen in definities (zie voorstudie ZB voor Eures Scheldemond (2015)) 2. Optimisme m.b.t. mobiliteit hoger en wetenschappelijk opgeleiden 3. Analyse is op de hele economie. Uitdaging voor havencomplex is extra pregnant.

25

26 Kern van de Krapte in 2020 Gespecialiseerde ICT-beroepen Hogere technische beroepen Wetenschappelijke beroepen Vooral kwalitatieve ‘mismatch’

27 2040: Krapte bedreigt concurrentiepositie: Dynamiek en imago arbeidsmarkt moeten beter Meer (grensoverschreidende) dynamiek binnen de Delta Beter zelf opleiden – bijscholen – Betere aanpak mismatch Aantrekkelijkheid als werkgevers Aantrekkelijkheid als regio

28 Toekomstpaden Pad 1: Meer grensoverschrijdende arbeid in regio Echter: Deze stromen zijn klein en laatste 10-20 jaar zeer weinig groei of verbetering Pad 2: Meer Inkomende internationale ‘kenniswerkers’ Echter: Instroom is klein en laatste 10-20 jaar minder instroom dan benchmarkregio’s UK en US, maar ook A’dam en bv. Berlijn Pad 3: Meer zelf opleiden in regio Laatste 10 jaar wel groei/verbetering opleidingen, maar beperkt Pad 4: Gericht ‘verrijkende’ nieuwe vestigingen trekken Laatste 10 jaar beperkt succes


Download ppt "ARBEIDSMARKT in de Vlaams-Nederlandse Delta 2015-2040 Van knelpunt naar slimme kracht."

Verwante presentaties


Ads door Google