De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Skaeve Huse Tilburg Presentatie 18 april 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Skaeve Huse Tilburg Presentatie 18 april 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Skaeve Huse Tilburg Presentatie 18 april 2013
Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg 1

2 Onderwerpen presentatie
2 Onderwerpen presentatie Hoe geeft Tilburg vorm aan Skaeve Huse? Aanleiding Doelstelling Participanten en samenwerkingsovereenkomst Doelgroep Proces 2006 tot 2010 Wat heeft het project gebracht? Voorwaarden voor succes Communicatietips Toekomst 2

3 Hoe geeft Tilburg vorm aan Skaeve Huse?
Negen zelfstandige woonunits met eigen voorzieningen en tuintje op rustige locatie aan de rand van het centrum met een unit voor beheerder. Dagelijks toezicht door huismeester WonenBreburg Huurcontract op naam van bewoner Geen verplichte begeleiding Huisregels 2 x per jaar overleg met omwonenden Overleg met partners over nieuwe kandidaten en verloop Situering huisjes t.o.v. elkaar 3

4 In 2007 besluit over de locatie genomen
Keuze uit 5 locaties Meerdere locaties in beeld gebracht Criteria: afstand tot woningen, winkels, ontsluiting, nutsvoorzieningen, bereikbaarheid hulpdiensten, sociale controle Informatiebijeenkomst, met voorlopige keuze college Uiteindelijke keuze door raad bepaald: Apennijnenweg Deel van de gemeentewerf Tijdig zoeken naar definitieve locatie Tip: goed beargumenteren en onderbouwen 4 Skaeve Huse 4

5 Skaeve Huse Locatie Apennijnenweg
Kenmerken gebied: weinig woningen in directe omgeving Scholen en kantoren in directe nabijheid Ontsluiting cruciaal geweest: hierover procedure gevoerd tot aan Raad van State 5 Skaeve Huse 5

6 Aanleiding Voor woonbegeleiding zijn diverse mogelijkheden
6 Aanleiding Voor woonbegeleiding zijn diverse mogelijkheden Diverse intramurale voorzieningen Maar wat doen we met overlastgevende huurders waarbij begeleiding niet helpt en intramurale voorziening geen optie is? Ontruiming en op straat? Kennismaking met SEV project “wonen aan de onderkant“ een nieuw instrument op de Tilburgse woonladder? 6

7 Doelstelling Beëindigen overlast in wooncomplex van de corporatie
Voorkomen dat er overlast ontstaat voor de stad na ontruiming van een overlastveroorzaker 7

8 Participanten en samenwerkingsovereenkomst
Eind 2006 overeenstemming over rol van partijen: Gemeente stelt 2 locaties beschikbaar, infrastructuur en Nuts voorzieningen en voert regie op communicatie Tiwos, TBV Wonen en WonenBreburg zorgen voor aanschaf, plaatsing en exploitatie van wooneenheden en dagelijks beheer SMO Traverse en RIBW-Brabant zorgen voor begeleiding Politie zorgt voor toezicht en handhaving 8

9 Voor wie is Skaeve Huse bedoeld?
Oud-huurders van een van de drie Tilburgse corporaties Huurders die elders overlast veroorzaken door woongedrag Huurders met begeleidingsverleden Alleenstaanden / tweepersoonshuishoudens Ontruimingsprocedure is gestart/kan gestart worden of korter dan een half jaar door 1 van de corporaties uit huis gezet Gedwongen opname niet afdwingbaar Wie wonen er? Dubbele diagnose 40 plussers Met name mannen 9

10 2006: Kennismaking project
Proces beschrijving: 2006: Kennismaking project Kennismaking met SEV project “wonen aan de onderkant” Samenstelling projectgroep: gemeente, 3 corporaties, RIBW, SMO-Traverse, Politie Voegt het project iets toe aan Tilburg en kunnen we dit samen realiseren? Enthousiasme na bezoek Denemarken Uitwerken project 10

11 2007: Uitwerking project Keuze voor één communicatiekanaal: Gemeente
Randvoorwaarden voor geschikte locatie 5 geschikte locaties voorgedragen: B&W kiest Omwonenden 5 locaties per brief geïnformeerd en uitgenodigd voor bewonersavond Behandeling in Raadscie Fysiek met mogelijkheid om in te spreken Raadscie Fysiek gaat akkoord met voorstel B&W 11

12 2008: Praktische uitwerking
Bouwplan verder ontwikkeld Kostenverdeling partijen akkoord Klankbordgroep gevormd met omwonenden locatie Artikel 17 procedure gestart, zienswijzen ingediend door bezwaarmakers Rol beheerder en begeleiding verder uitgewerkt Ondertekening samenwerkingsovereenkomst, raamovereenkomst omgevingsbeheer en gebruiksovereenkomst november 2008 12

13 2008/2009: Praktische uitwerking
Beeldvorming: bezoek Skaeve Huse Amsterdam met omwonenden Doorlopen bezwaartermijn Plaatsing units en aanleg terrein Aanstellen beheerder Selectie kandidaten 13

14 2009/2010: Oplevering en verhuren
Officiële opening december 2009 Intrek eerste 2 bewoners december 2009 Open huis personeel betrokken organisaties Veel belangstelling: bezoekers en interviews Bezwaarprocedure i.v.m. toegang tot project Najaar 2010 procedure afgerond, in het gelijk gesteld Eerste bewoner uitgeplaatst december 2010 14

15 Wat heeft het project gebracht?
Einde gemaakt aan aantal overlastsituaties in reguliere wooncomplexen Dakloosheid voorkomen van huidige bewoners Goede aanvulling op woonladder Bij een aantal bewoners kwam hulpverlening weer op gang Tevreden bewoners Tevreden samenwerkingspartners Tevreden omwonenden 15

16 Voorwaarden voor succes
Politiek draagvlak Gezamenlijk project deelnemende partijen Samenwerking en ieders rol formeel vastleggen Goede en voldoende inzet beheerder Samenwerking politie en beheerder Locatiekeuze Goede relatie en goed overleg met omwonenden Monitoren project voor evt. klachten Bereikbaarheid voor klachten en direct actie bij overlast 16

17 Communicatietips Neem omwonenden en hun bedenkingen serieus
Bespreekpunten tijdens overleg met Klankbordgroep: afsluitbaarheid terrein, cameratoezicht, criteria stopzetten project, garantie tijdelijkheid Raamovereenkomst: concrete afspraken over klachtenafhandeling, instellen monitorgroep, evaluatieopzet Beeldvorming: bezoek een project in een andere stad 17

18 Kijken naar de toekomst
Inzet beheerder kan minder als bij start maar blijft nodig Samenwerking politie blijft belangrijk, project trekt ongewenste bezoekers aan Blijf in contact omwonenden Woonvorm is voor meer doelgroepen geschikt dan huidige kandidaten Kies meteen voor definitieve locatie, verplaatsen blijkt lastig en kost veel geld Praktische tip individuele berging Huurders willen graag terrein afsluiten Telefoonnummer beheerder in bezit omwonenden Geen nachttoezicht meer nodig 18

19 Filmpje 19


Download ppt "Skaeve Huse Tilburg Presentatie 18 april 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google