De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van cijfers naar kennis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van cijfers naar kennis"— Transcript van de presentatie:

1 Van cijfers naar kennis
voor de volksgezondheid Fons van der Lucht Verkenningen Volksgezondheid RIVM Van cijfers naar kennis | 15 oktober

2 Inhoud 1. Vooraf 2. Van data naar informatie 3. Kennis:
Waarop inzetten Waar en bij wie Andere kansen 4. Landelijk en lokaal Van cijfers naar kennis | 15 oktober

3 Informatiefilosofie besluiten nemen oordeel geven / interpreteren
selecteren / samenvoegen / transformeren ordenen

4 De kunst van het opruimen: Ursus Wehrli

5 Ordenen Van ‘Noise’ naar Data Van Data naar Informatie - Selecteren
- Samenvoegen - Transformeren - Visualiseren Ordenen

6 Ordening door context te geven
Vergelijking In de tijd Met andere gemeenten Met een (beleids-)norm Met andere kenmerken (bijv.: rangorde van ziekten) Door te plaatsen in conceptueel model Van cijfers naar kennis | 15 oktober

7 Determinanten schema’s: VTV model (1993-2010)
Determinanten van gezondheid |2015

8 VTV-model als uitgangspunt
Determinanten van gezondheid |2015

9 Twee cijfers Determinanten van gezondheid |2015

10 Mannen:79.9 Vrouwen:83.3 Levensverwachting 2014
Determinanten van gezondheid |2015

11 Van cijfers naar kennis | 15 oktober

12 Levensverwachting blijft stijgen
: 3 jaar toename elke week een weekend erbij ! Ook in 2013 en 2014 stijging Tot 2030 verdere stijging, maar minder hard dan afgelopen 10 jaar

13 Vergrijzing een probleem?
Vergrijzing een probleem? Willingness to pay & ability to pay "De stijging van de levensverwachting was een verdere tegenvaller." (www.cpb.nl/publicatie/nieuw-pensioencontract-onvermijdelijk) 13

14 Wat bepaalt levensverwachting
Sterfte Maar waaraan? Wat zijn de risicofactoren voor deze ziekten? En kun je daar wat aan doen? Van cijfers naar kennis | 15 oktober

15 Van cijfers naar kennis | 15 oktober

16 Meeste ziektelast door psychische stoornissen, hart- en vaatzieken en kanker

17 Leefstijl en omgeving Roken verantwoordelijk voor 13% van de ziektelast Gevolgd door overgewicht, inactiviteit en ongezonde voeding Trends: roken daalt, andere leefstijlfactoren stabiel Leefomgeving: 5% door arbeidsomstandigheden en milieu Leefomgeving ook positief effect Determinanten van gezondheid |2015

18 Waar en bij wie Mannen versus vrouwen Sociaal-economische status
NL t.o.v. EU-landen Naar regio of gemeente Van cijfers naar kennis | 15 oktober

19 Sociaaleconomische verschillen zijn groot …
… en worden mogelijk groter

20 Van cijfers naar kennis | 15 oktober

21 Krijgen we er gezonde jaren bij?
: 3 jaar toename elke week een weekend erbij ! Ook in 2013 en 2014 stijging Tot 2030 verdere stijging, maar minder hard dan afgelopen 10 jaar

22 Aantal chronisch zieken neemt toe

23 Meer mensen met ziekte, beperkingen stabiel
Aantal mensen met ziekte stijgt tot 7 miljoen in 2030 Vooral door vergrijzing, vroegopsporing, betere overleving Het aantal mensen met beperkingen blijft stabiel op 1,6 miljoen

24 Ziekte en participatie
Veel chronisch zieken werken Beperking en minder goede ervaren gezondheid vormen belemmering voor arbeidsparticipatie Twee derde van de chronisch zieken heeft geen beperkingen en voelt zich gezond

25 We worden gezonder en zieker
In blijven zetten op gezondheidsbevordering en ziektepreventie Maar ook inzetten op functioneren en kwaliteit van leven Verbinding sociaal domein Context: Maatschappelijke opgaven Gezondheid Participatie Autonomie Betaalbaarheid Van cijfers naar kennis | 15 oktober

26 Publieke gezondheid landelijke en lokale verantwoordelijkheid
De nieuwe preventiecyclus: Van cijfers naar kennis | 15 oktober

27 De vier partijen voor een betrouwbare publieke gezondheid

28 Van landelijke gegevens naar lokale informatie
Van cijfers naar kennis | 15 oktober

29 GGD: naar lokale kennis
Regionale informatie Gezondheidsatlas Kindermonitor Naar regionale en lokale kennis Waar landelijk beleid volgen? Wat is specifiek voor regio/gemeente? Waar zitten de doel-/risicogroepen? Nota Gezondheidsbeleid Van cijfers naar kennis | 15 oktober

30 Ik wens u veel wijsheid toe!
besluiten nemen oordeel geven / interpreteren selecteren / samenvoegen / transformeren ordenen


Download ppt "Van cijfers naar kennis"

Verwante presentaties


Ads door Google