De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De toeleiding naar vacatures collectief maatwerk en lokale diensteneconomie Carole Castelein.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De toeleiding naar vacatures collectief maatwerk en lokale diensteneconomie Carole Castelein."— Transcript van de presentatie:

1 De toeleiding naar vacatures collectief maatwerk en lokale diensteneconomie
Carole Castelein

2 Collectief maatwerk

3 Lokale diensteneconomie

4 De toeleiding loopt niet goed
1. Analyse door de VDAB  Kwalitatieve analyse  Kwantitatieve analyse 2. Actieplan  VDAB  Beleid : Rondetafel

5 1. Analyse door de VDAB 1.A. Knelpunten bij de VDAB
Er zijn problemen op verschillende niveaus : inschatting indicering beslissing verwijzing op vacatures /registreren sollicitatie-opdrachten

6 1. Inschatting Inschatting door bemiddelaars, partners en werkplaatsen
Kandidaten hebben niet het juiste profiel (te sterk of te zwak) Inschattingslijsten / aanmeldingsformulier niet volledig en niet kwalitatief ingevuld

7 2. Indicering Wie mag een advies tot indicering geven?
VDAB – indiceringsconsulenten (iedereen die gecertificeerd is/opgeleid) GTB – trajectbegeleiders (gecertificeerde personen) : bijna iedereen De Werklijn (bezig met de procedure) GOB voorlopig geen interesse OCMW : in fases (start begin 2016)

8 Het huidige indiceringsproces duurt te lang.
Voor personen met automatisch recht gaat het zeer snel. Voor personen die een ICF – screening doorlopen wordt er gestreefd naar één maand. Op kruissnelheid moet de huidige doorlooptijd korter worden. Het instrument is zeer kwalitatief, er moet juist mee omgegaan worden.

9 3. Beslissing De DABP beslist over het dossier.
Kwaliteit en uniformiteit in Vlaanderen Evenwicht zoeken

10 4. Vacatureverwijzing Elke bemiddelaar in de VDAB kan verwijzen op een vacature (min 5-max 10) We verwijzen te weinig kandidaten per vacature

11 1.B. Knelpunten bij de maatwerkbedrijven en organisaties LDE (volgens de VDAB)
1.B.1. Onder bepaalde voorwaarden kunnen kandidaten voorgesteld worden aan de VDAB Zie projectfiche op de site VDAB: Automatisch recht of inschattingslijst Inschattingslijst volledig en kwalitatief invullen Inschattingslijst snel terug bezorgen Voorrangsregel werkt niet (concurrentie, discriminatie, spanning)

12 Vb productiearbeider is gelijk aan groenwerker
1.B.2. Vacatures worden door de werkgever onnauwkeurig en onvolledig geregistreerd Vb productiearbeider is gelijk aan groenwerker 1.B.3. We spreken niet dezelfde taal “Sine buiten erkenning” Vacature “hangend” zetten 1.B.4. Dringend nood aan aanpassing RSZ - doelgroepvermindering * Dit werkt belemmerend

13 Strenge selectieproeven ( bvb OV2 en OV3)
1.B.5. De lat ligt hoog Hoge profielen Strenge selectieproeven ( bvb OV2 en OV3) 1.B.6. Knelpuntberoepen Kelner, chauffagist, mechanisch operator, lasser

14 Problemen per werkvorm
Vroegere beschutte werkplaatsen Niet veel problemen Vroegere sociale werkplaatsen Veel problemen : Te weinig kandidaten Te lange wachttijd : indiceringsflow gaat te traag Werkgevers vragen kandidaten met veel competenties (dit beantwoordt niet aan het concept en wetgeving) : ‘mismatch’ Voorgestelde kandidaten zijn te sterk Combinatie met Sine werkt belemmerend

15 Organisaties LDE Zeer veel problemen : Te weinig kandidaten Te lange wachttijd : indiceringsflow gaat te traag Werkgevers vragen kandidaten met veel competenties (dit beantwoordt niet aan het concept en wetgeving) : ‘sterke mismatch’ Voorgestelde kandidaten zijn te sterk Combinatie met Sine werkt belemmerend Voorwaarde ‘van de eigen gemeente’ is discriminatie en bijgevolg verboden 3 ‘selectierondes’ : ICF, psychologische screening en tests gemeente

16 Kwantitatieve analyse
Vacatures : 1433 CMW : 1151 LDE :282 Openstaande vacatures : 410 Verwijzingen (registreren van sollicitatieopdracht): CMW : 3,04 LDE : 1,28 (van 0,5 naar 2,4 in aug) Indicaties, rechten, WOP-pakketten : (oude dossiers niet meegerekend)

17 2. Geplande acties Centraal door de VDAB
Rapportering aan Kabinet Werk, Kabinet Sociale Economie en Directie VDAB Intern overleg VDAB Overleg met koepels, DWSE en Kabinet + afspraak acties Opvolging en uitgebreide monitoring Maatgerichte opleidingen in samenwerking met Spoor 21 Centrale provinciale en individuele coaching voor de DABP

18 Acties om geschikte kandidaten te vinden
B. Provinciaal door de VDAB Experten coachen maatwerkbedrijven om een duidelijke vacature – omschrijving te geven Provinciale netwerken en jaarplanning open vacatures ( indien mogelijk) Acties om geschikte kandidaten te vinden Teamleiders DABP managen een vlotte indiceringsflow Bedrijfsbezoeken

19 C. We vragen aan de maatwerkbedrijven :
Jaarplanning van openstaande vacatures (indien mogelijk) Vacature tijdig bekend maken De gevraagde competenties realistisch omschrijven conform beleidsconcept Laagdrempelige instap mogelijk maken voor kwetsbare doelgroep Selectieproeven aanpassen aan de doelgroep : is tweede kans mogelijk ? Voorwaarden als sine werken belemmerend Inschattingslijst kwalitatief en volledig invullen

20 D. Het beleid organiseert een Rondetafel-traject -Tijdens het Ronde Tafel-traject zal gezocht worden naar effectieve verbeteracties voor de in kaart gebrachte knelpunten. -Afhankelijk van de aard van de knelpunten kunnen deeltrajecten worden opgestart. -Enquête over vacatures, nota met bevindingen, gesprekken, acties

21 POP VDAB evalueert de POP niet
POP dient als basis voor evaluatie: we willen vertrekken van jullie informatie in overgangsjaren (3) : soepele toepassing POP moet opgeladen worden in Vertrouwelijk dossier van de klant POP zal basis zijn voor aanvragen opleiding bij de VDAB (procedures en modaliteiten in onderzoek)

22 Evaluatie Zo dadelijk info

23 Regie Samenwerkingsovereenkomst indicering : loopt
Samenwerkingsovereenkomst gebruik ICF door werkplaatsen ifv POP en begeleiding : na Pasen 2016 Mandaat doorstroombegeleiding Mandaat doorstroombegeleiding VDAB Oproep ESF doorstroombegeleiding

24

25 Wie werkt mee in de VDAB? Alle 4500 VDAB-collega’s
DABP (Dienst Arbeidsbeperking) = 102 mensen Provinciale experten gespecialiseerde klantenwerking = 5 Centraal projectteam = 5 vaste leden Centrale projectleider = 1 → in overleg met kabinet Werk, kabinet Sociale economie, DWSE, koepels (SST, Groep maatwerk en Lokale diensteneconomie) en werkplaatsen

26 Contact ?

27 Meer informatie -de link naar de VDAB-site over arbeidsbeperking/handicap (hier zal ook “evaluatie” komen te staan) -de link naar de VDAB-projectfiche (hier staat ook de inschattingslijst/aanmeldingsformulier) (hier staan ook de vacatureconsulenten : voor afspraken vacaturebeheer en aanmelding kandidaten ! ) -de link naar de site van Werk economie/maatwerk

28 Gespecialiseerde klantenwerking
Provinciale Experten Gespecialiseerde klantenwerking West-Vlaanderen Nancy Debeuf Oost-Vlaanderen Jyoti Hullebus Antwerpen Caroline Van de Manacker Limburg Stefaan Peeters Vlaams-Brabant Katlijn Tanghe

29 Contactgegevens : Collectief maatwerk en lokale diensteneconomie Carole Castelein Projectleider collectief maatwerk voor de VDAB VDAB Hoofdbestuur Keizerslaan Brussel

30


Download ppt "De toeleiding naar vacatures collectief maatwerk en lokale diensteneconomie Carole Castelein."

Verwante presentaties


Ads door Google